Cenimy sobie osiągnięcia nauki i uznajemy odkrycia naukowe, które są poparte dowodami.

Nauka to „usystematyzowana wiedza będąca wynikiem poszukiwań, dociekań i doświadczeń ludzkości” ​(Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny). Chociaż Biblia nie jest podręcznikiem naukowym, to zachęca do obserwowania świata natury i korzystania z odkryć dokonanych przez ludzi. Zobaczmy kilka przykładów.

  • Astronomia: „Podnieście oczy ku górze i popatrzcie. Kto stworzył te rzeczy? Ten, który ich zastęp wyprowadza według liczby, wszystkie je woła po imieniu” ​(Izajasza 40:26).

  • Biologia: Salomon mówił „o drzewach, od cedru, który jest na Libanie, po hizop, który wyrasta na murze; mówił też o zwierzętach i o stworzeniach latających, i o poruszających się stworzeniach, i o rybach” ​(1 Królów 4:33).

  • Medycyna: „Zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający” ​(Łukasza 5:31).

  • Meteorologia: „Czyś wszedł do składnic śniegu albo czy widzisz składnice gradu (...)? Gdzież jest droga, którą się rozdziela światło, a wschodni wiatr rozchodzi się po ziemi?” ​(Hioba 38:22-24).

Nasze publikacje wzbudzają szacunek do nauki, ponieważ zamieszczane są w nich artykuły dotyczące przyrody oraz osiągnięć naukowych. Rodzice będący Świadkami Jehowy zachęcają swoje dzieci, żeby zdobywały wiedzę, dzięki której lepiej zrozumieją otaczający je świat. Niektórzy Świadkowie są pracownikami naukowymi i zajmują się takimi dziedzinami jak biochemia, matematyka czy fizyka.

Ograniczenia nauki

Uważamy, że nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania *. Na przykład geolodzy analizują, z czego składa się ziemia, a biolodzy badają, jak funkcjonuje ciało ludzkie. Ale dlaczego ziemia tak świetnie nadaje się do podtrzymywania życia? I dlaczego poszczególne części ciała tak harmonijnie ze sobą współpracują?

Doszliśmy do wniosku, że satysfakcjonujących odpowiedzi na te pytania udziela jedynie Biblia (Psalm 139:13-16; Izajasza 45:18). Dlatego naszym zdaniem w skład dobrego wykształcenia powinno wchodzić zarówno zdobywanie wiedzy naukowej, jak i poznawanie Biblii.

Niekiedy nauka zdaje się przeczyć Biblii. Jednak pewne pozorne sprzeczności wynikają z błędnego zrozumienia, czego ta Księga tak naprawdę uczy. Na przykład wcale nie popiera ona poglądu, że ziemia została stworzona w ciągu sześciu 24-godzinnych dni (Rodzaju 1:1; 2:4).

Niektóre teorie powszechnie uznawane za naukowe nie są poparte wystarczającymi dowodami i część szanowanych uczonych je odrzuca. Na przykład w przyrodzie widać świadectwa zaprojektowania, dlatego podzielamy wniosek licznych biologów, chemików i innych naukowców, że istoty żywe nie mogły wyewoluować w procesie przypadkowych mutacji i doboru naturalnego.

^ ak. 10 Austriacki fizyk i laureat Nagrody Nobla Erwin Schrödinger napisał, że nauka „milczy we wszystkich sprawach bliskich naszemu sercu, mających dla nas istotne znaczenie”. A Albert Einstein oświadczył: „Bolesne doświadczenia uświadomiły nam, że racjonalne myślenie nie wystarcza, by rozwiązać problemy życia społecznego”.