Nie. Oczywiście wierzymy, że Bóg wszystko stworzył, ale nie podzielamy poglądów kreacjonistów. Dlaczego? Ponieważ wiele z nich jest sprzecznych z Biblią. Oto dwa przykłady:

  1. Długość sześciu dni stwarzania. Niektórzy kreacjoniści twierdzą, że każdy z sześciu dni stwarzania był literalnym, 24-godzinnym dniem. Tymczasem w Biblii słowo „dzień” może oznaczać znacznie dłuższy okres (Rodzaju 2:4; Psalm 90:4).

  2. Wiek Ziemi. Zdaniem części kreacjonistów Ziemia powstała zaledwie kilka tysięcy lat temu. Jednak według sprawozdania biblijnego Ziemia i wszechświat istniały już przed rozpoczęciem sześciu dni stwarzania (Rodzaju 1:1). Dlatego też nie kwestionujemy wiarygodnych badań naukowych, z których wynika, że nasza planeta może liczyć sobie nawet miliardy lat.

Chociaż wierzymy w stwarzanie, to nie odrzucamy nauki. Jesteśmy przekonani, że rzetelna nauka oraz Biblia pozostają ze sobą w harmonii.