Przejdź do zawartości

Czy Biblia jest zgodna z nauką?

Czy Biblia jest zgodna z nauką?

Biblijna odpowiedź

 Tak. Chociaż Biblia nie jest podręcznikiem naukowym, to jednak gdy porusza kwestie mające związek z nauką, odznacza się dokładnością. Zwróćmy uwagę na kilka przykładów pokazujących, że nauka i Biblia wzajemnie sobie nie zaprzeczają i że biblijne wzmianki na temat pewnych zagadnień naukowych bardzo się różnią od poglądów ludzi, którzy żyli w czasie spisywania tej Księgi.

  •   Wszechświat miał początek (Rodzaju 1:1). Według wielu starożytnych mitów wszechświat nie powstał w wyniku stworzenia, lecz uporządkowania chaosu. Babilończycy wierzyli, że zaczął istnieć dzięki bogom, którym początek dały dwa oceany. Inne legendy mówią, że wszechświat powstał z olbrzymiego jaja.

  •   Światem rządzą logiczne prawa natury, a nie kaprysy bóstw (Hioba 38:33; Jeremiasza 33:25). Mity z różnych zakątków ziemi podają, że ludzie są bezsilni wobec nieprzewidywalnych, czasem bezlitosnych zachowań bogów.

  •   Ziemia ‛jest zawieszona na niczym’ (Hioba 26:7). W starożytności wiele ludów uważało, że jest ona płaskim dyskiem dźwiganym przez jakiegoś olbrzyma albo bawoła, żółwia czy inne zwierzę.

  •   Rzeki i ich źródła są zasilane przez wody, które wyparowują z oceanów i innych zbiorników, a następnie spadają na ziemię w postaci deszczu, śniegu lub gradu (Hioba 36:27, 28; Kaznodziei 1:7; Izajasza 55:10; Amosa 9:6). Starożytni Grecy sądzili, że rzeki istnieją dzięki docierającym do nich pod ziemią wodom oceanicznym. Pogląd ten przetrwał aż do XVIII wieku.

  •   Góry wypiętrzają się i zapadają, a dzisiejsze szczyty były kiedyś dnami mórz (Psalm 104:6, 8). Według niektórych mitów bogowie stworzyli góry w ich obecnej formie.

  •   Przestrzeganie zasad higieny chroni zdrowie. Prawo dane narodowi izraelskiemu zawierało przepisy, które nakazywały myć się po dotknięciu zwłok, poddawać kwarantannie chorych zakaźnie i usuwać ludzkie odchody w sposób bezpieczny (Kapłańska 11:28; 13:1-5; Powtórzonego Prawa 23:13). W tym samym czasie w Egipcie ludzkie odchody dodawano do mieszaniny, którą przykładano na niezagojone rany.

Czy w Biblii są błędy naukowe?

 Obiektywna analiza Biblii wskazuje, że nie. Oto kilka utartych, lecz nieprawdziwych poglądów na temat jej dokładności pod względem naukowym:

 Mit: Biblia podaje, że wszechświat został stworzony w ciągu sześciu 24-godzinnych dni.

 Fakt: Według Biblii Bóg stworzył wszechświat w nieokreślonej przeszłości (Rodzaju 1:1). Również długość dni stwarzania opisanych w 1 rozdziale Księgi Rodzaju nie została wyraźnie sprecyzowana. W gruncie rzeczy cały okres stwarzania ziemi i nieba nazwano jednym „dniem” ​(Rodzaju 2:4).

 Mit: Biblia podaje, że roślinność została stworzona, zanim powstało Słońce, dzięki któremu możliwa jest fotosynteza (Rodzaju 1:11, 16).

 Fakt: Według Biblii Słońce, jedna z gwiazd tworzących „niebiosa”, zostało stworzone przed roślinnością (Rodzaju 1:1). Rozproszone światło słoneczne dotarło na powierzchnię Ziemi już w pierwszym „dniu”, czyli okresie stwarzania. Gdy w trzecim „dniu” atmosfera była bardziej przejrzysta, światło stało się wystarczająco silne, by umożliwić proces fotosyntezy (Rodzaju 1:3-5, 12, 13). Jednak Słońce było widoczne z Ziemi dopiero później (Rodzaju 1:16).

 Mit: Biblia mówi, że Słońce obraca się wokół Ziemi.

 Fakt: W biblijnej Księdze Kaznodziei 1:5 czytamy: „Słońce też zaświeciło i słońce zaszło, i dysząc, zdąża na swe miejsce, gdzie zaświeci”. Słowa te odnoszą się jednak do pozornego ruchu Słońca, widzianego z Ziemi. Nawet dzisiaj mówi się, że Słońce „wschodzi” i „zachodzi”, choć każdy wie, że to Ziemia krąży wokół Słońca.

 Mit: Biblia mówi, że Ziemia jest płaska.

 Fakt: Użyte w Biblii sformułowanie „krańce ziemi” odnosi się do najodleglejszych miejsc na naszej planecie i wcale nie sugeruje, że jest ona płaska albo że ma jakąś krawędź czy brzeg (Łukasza 11:31). Wyrażenie „cztery krańce ziemi” to figura stylistyczna będąca synonimem całego świata (Izajasza 11:12; Łukasza 13:29).

 Mit: Biblia mówi, że obwód koła jest dokładnie trzy razy dłuższy od jego średnicy, podczas gdy w rzeczywistości stosunek ten wynosi pi (π), czyli około 3,1416.

 Fakt: Jak dowiadujemy się z Księgi 1 Królów 7:23 i 2 Kronik 4:2, „lane morze” miało 10 łokci średnicy i „trzeba było sznura długości trzydziestu łokci, żeby je opasać dookoła”. Mogą to być po prostu wymiary podane w zaokrągleniu. Możliwe też, że obwód tego zbiornika zmierzono po stronie wewnętrznej, a średnicę — między krawędziami zewnętrznymi.