Przejdź do zawartości

Kiedy Bóg zaczął stwarzać wszechświat?

Kiedy Bóg zaczął stwarzać wszechświat?

Biblijna odpowiedź

 Biblia nie mówi, kiedy Bóg zaczął stwarzać wszechświat ani jak długo to trwało. Po prostu stwierdza: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rodzaju 1:1). Biblia nie precyzuje, kiedy był ten „początek”. Jednak kolejność wydarzeń zapisanych w Księdze Rodzaju umieszcza go przed sześcioma okresami — lub „dniami” — stwarzania.

 Czy sześć dni stwarzania to literalne, 24-godzinne dni?

 Nie. W Biblii w zależności od kontekstu słowo „dzień” może odnosić się do różnych okresów. Na przykład jeden z fragmentów relacji biblijnej nazywa cały okres stwarzania jednym dniem (Rodzaju 2:4).

 Co zdarzyło się w ciągu sześciu dni stwarzania?

 Bóg przeobraził „bezkształtną i pustą” Ziemię w planetę nadającą się do zamieszkania (Rodzaju 1:2). Następnie stworzył na Ziemi życie. Biblia opisuje sześć wydarzeń, które miały miejsce podczas dni, czyli okresów, stwarzania:

  •  Dzień 1: Bóg sprawił, że światło dotarło do powierzchni ziemi, dzięki czemu zauważalna stała się różnica między nocą i dniem (Rodzaju 1:3-5).

  •  Dzień 2: Bóg utworzył „przestworze”, czyli oddzielił wody na powierzchni ziemi od tych znajdujących się wysoko ponad nią (Rodzaju 1:6-8).

  •  Dzień 3: Bóg sprawił, że wyłonił się suchy ląd. Stworzył także roślinność (Rodzaju 1:9-13).

  •  Dzień 4: Bóg sprawił, że odległe źródła światła — Słońce, Księżyc i gwiazdy — stały się widoczne z powierzchni ziemi (Rodzaju 1:14-19).

  •  Dzień 5: Bóg stworzył zwierzęta morskie i latające (Rodzaju 1:20-23).

  •  Dzień 6: Bóg stworzył zwierzęta lądowe i ludzi (Rodzaju 1:24-31).

 Po zakończeniu szóstego dnia Bóg odpoczął od swojej pracy, czyli przestał stwarzać (Rodzaju 2:1, 2).

 Czy relacja z Księgi Rodzaju jest zgodna z nauką?

 Biblia nie przedstawia zawartej w niej relacji o stworzeniu świata jako szczegółowej analizy naukowej. Opisuje za to stwarzanie w taki sposób, że nawet czytelnicy żyjący w czasach biblijnych mogli łatwo zrozumieć podstawową kolejność wydarzeń. Relacja o stwarzaniu nie stoi w sprzeczności z potwierdzonymi faktami naukowymi. Astrofizyk Robert Jastrow pisze: „Zachodzą wprawdzie różnice w szczegółach, ale zasadnicze elementy w astronomicznej i biblijnej Księdze Rodzaju są jednakowe: łańcuch wydarzeń prowadzących do człowieka rozpoczął się nagle i gwałtownie w określonym momencie”.

 Kiedy zostały stworzone Słońce, Księżyc i gwiazdy?

 Słońce, Księżyc i gwiazdy istniały już jako część „nieba” stworzonego „na początku” (Rodzaju 1:1). Jednak ich światło najwyraźniej nie docierało do powierzchni ziemi z powodu gęstej atmosfery (Rodzaju 1:2). Chociaż rozproszone światło stało się widoczne pierwszego dnia, nie można jeszcze było rozpoznać jego źródła. Czwartego dnia atmosfera najwidoczniej stała się bardziej przejrzysta. Biblia mówi, że Słońce, Księżyc i gwiazdy zaczęły wtedy ‛oświetlać ziemię’, co najwyraźniej opisuje sposób, w jaki postrzegał je ziemski obserwator (Rodzaju 1:17).

 Ile lat ma według Biblii Ziemia?

 Biblia nie wypowiada się na temat wieku Ziemi. W Księdze Rodzaju 1:1 napisano po prostu, że fizyczny wszechświat, w tym Ziemia, miał swój początek. To stwierdzenie nie stoi w sprzeczności z rozsądnymi naukowymi założeniami ani szacunkowymi ustaleniami co do wieku Ziemi.