Pierwsza Księga Królów 4:1-34

4  Król Salomon panował nad całym Izraelem+.  Oto jego wysocy urzędnicy*: Azariasz, syn Cadoka+, był kapłanem;  Elichoref i Achijasz, synowie Sziszy, byli sekretarzami+; Jehoszafat+, syn Achiluda, był kronikarzem;  Benajasz+, syn Jehojady, stał na czele wojska; Cadok i Abiatar+ byli kapłanami;  Azariasz, syn Natana+, był zwierzchnikiem zarządców; Zabud, syn Natana, był kapłanem i przyjacielem króla+;  Achiszar sprawował nadzór nad domem; Adoniram+, syn Abdy, był przełożonym ludzi powołanych do robót przymusowych+.  Salomon ustanowił nad całym Izraelem 12 zarządców, którzy zaopatrywali króla i jego domowników w żywność. Każdy z nich odpowiadał za dostarczanie żywności przez jeden miesiąc w roku+.  Tymi zarządcami byli: syn Chura — w górzystym regionie Efraima;  syn Dekera — w Makacu, Szaalbim+, Bet-Szemesz i Elon-Bet-Chanan; 10  syn Cheseda — w Arubbot (podlegało mu Socho i cała kraina Chefer); 11  syn Abinadaba — na całym obszarze wzgórz Dor (jego żoną została Tafat, córka Salomona); 12  Baana, syn Achiluda — w Taanachu, Megiddo+ i w całym Bet-Szean+, które jest przy Caretanie, poniżej Jizreelu, od Bet-Szean do Abel-Mecholi aż po region Jokmeam+; 13  syn Gebera — w Ramot-Gilead+ (podlegały mu wioski namiotowe Jaira+, syna Manassesa, położone w Gileadzie+; podlegał mu też region Argob+, który jest w Baszanie+: 60 dużych miast z murami i miedzianymi zasuwami); 14  Achinadab, syn Idda — w Machanaim+; 15  Achimaac — na terytorium Naftalego (poślubił on Basemat, inną córkę Salomona); 16  Baana, syn Chuszaja — na terytorium Aszera i w Bealot; 17  Jehoszafat, syn Paruacha — na terytorium Issachara; 18  Szimej+, syn Eli — na terytorium Beniamina+; 19  Geber, syn Uriego — w ziemi Gilead+, w ziemi Sychona+, króla Amorytów, i Oga+, króla Baszanu. Był również jeden zarządca ustanowiony nad wszystkimi zarządcami w kraju. 20  Mieszkańcy Judy i Izraela byli tak liczni jak ziarnka piasku nad morzem+. Jedli, pili i się radowali+. 21  Salomon panował nad wszystkimi królestwami od Eufratu*+ do ziemi Filistynów i do granicy Egiptu. Składały one Salomonowi daninę i służyły mu przez wszystkie dni jego życia+. 22  Każdego dnia na wyżywienie dla dworu Salomona przeznaczano 30 korów* najlepszej mąki i 60 korów zwykłej mąki, 23  10 sztuk tucznego bydła, 20 sztuk bydła z wypasu i 100 owiec, a ponadto jelenie, gazele, sarny i utuczone kukułki. 24  Salomon sprawował władzę nad całym obszarem po tej stronie* Eufratu*+, od Tifsach do Gazy+, nad wszystkimi królami po tej stronie rzeki. A w całym kraju i na wszystkich jego granicach panował pokój+. 25  Przez wszystkie dni Salomona mieszkańcy Judy i Izraela, od Dan po Beer-Szebę, mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym. 26  Salomon miał 4000* boksów dla koni zaprzęganych do rydwanów i 12 000 koni*+. 27  Zarządcy zaopatrywali w żywność króla Salomona i wszystkich, którzy jadali przy jego stole. Każdy zarządca w wyznaczonym mu miesiącu dbał o to, żeby niczego nie brakowało+. 28  Dostarczali oni również jęczmień i słomę dla koni, w tym koni zaprzęgowych, wszędzie tam, gdzie było to potrzebne — każdy zarządca zgodnie z tym, co mu zlecono. 29  Bóg dał Salomonowi nadzwyczajną mądrość i niezwykłe rozeznanie oraz serce mające tyle zrozumienia*, ile jest piasku nad brzegiem morza+. 30  Mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich mieszkańców Wschodu i całą mądrość Egiptu+. 31  Był mądrzejszy od wszystkich innych ludzi, mądrzejszy od Ezrachity Etana+ oraz od Hemana+, Kalkola+ i Dardy, synów Machola. Jego sława rozeszła się wśród wszystkich okolicznych narodów+. 32  Ułożył* 3000 przysłów+ i 1005 pieśni+. 33  Mówił o roślinach* — od cedru, który rośnie na Libanie, po hizop+, który wyrasta na murze. Mówił też o zwierzętach czworonożnych+, ptakach*+, stworzeniach pełzających*+ i o rybach. 34  Ludzie ze wszystkich narodów, w tym królowie ze wszystkich stron świata, którzy słyszeli o mądrości Salomona, przychodzili do niego, żeby posłuchać jego mądrych słów+.

Przypisy

Lub „jego książęta”.
Dosł. „rzeki”.
Kor odpowiadał 220 l. Zob. Dodatek B14.
Chodzi o stronę zachodnią.
Dosł. „rzeki”.
Taką liczbę podają niektóre rękopisy i równoległe sprawozdania. Inne rękopisy podają liczbę 40 000.
Lub „jeźdźców”.
Dosł. „przestronne serce”.
Lub „wypowiedział”.
Lub „drzewach”.
Lub „stworzeniach latających”.
Określenie to może obejmować gady i owady.

Komentarze

Multimedia