Przejdź do zawartości

Czy Świadkowie Jehowy korzystają z opieki medycznej?

 Tak, Świadkowie Jehowy przyjmują leki i zgadzają się na leczenie. Chociaż staramy się dbać o zdrowie, czasem ‛potrzebujemy lekarza’ (Łukasza 5:31). Niektórzy z nas sami są lekarzami, podobnie jak w I wieku ewangelista Łukasz (Kolosan 4:14).

 Nie zgadzamy się jednak na metody leczenia, które kolidują z zasadami biblijnymi. Na przykład ze względu na biblijny zakaz przyjmowania krwi odmawiamy transfuzji (Dzieje 15:20). Poza tym Biblia zakazuje stosowania terapii, które mają związek z okultyzmem (Galatów 5:19-21).

 Zdecydowana większość metod leczenia nie stoi jednak w sprzeczności z zasadami biblijnymi. Każdy podejmuje w tej sprawie osobiste decyzje. Jeden Świadek może się zgodzić na określone leczenie, natomiast drugi je odrzuci (Galatów 6:5).