Hopp til innhold

Hvorfor be til Gud? Vil han besvare mine bønner?

Bibelens svar

Ja, det vil han. Både Bibelen og eksempler fra virkeligheten viser at Gud besvarer bønner. Bibelen sier: «[Gud] skal oppfylle ønsket til dem som frykter ham, og deres rop om hjelp skal han høre, og han skal frelse dem.» (Salme 145:19) Men om Gud vil besvare dine bønner, kommer for en stor del an på deg selv.

Hva som betyr noe for Gud

  • At vi ber til Gud, ikke til Jesus, Maria, helgener, engler eller religiøse bilder. Det er bare Jehova Gud «som hører bønner». – Salme 65:2.

  • At vi ber i samsvar med Guds vilje, eller krav, som Bibelen gjør oss kjent med. – 1. Johannes 5:14.

  • At vi ber i Jesu navn, noe som viser at vi anerkjenner hans myndighet. «Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg», sa Jesus. – Johannes 14:6.

  • At vi ber i tro. Vi kan be om mer tro hvis vi trenger det. – Matteus 21:22; Lukas 17:5.

  • At vi er ydmyke og oppriktige. Bibelen sier: «Jehova er opphøyd, og likevel ser han den ydmyke.» – Salme 138:6.

  • At vi fortsetter å be. Jesus sa: «Fortsett å be, og det skal bli gitt dere.» – Lukas 11:9.

Hva som ikke betyr noe for Gud

  • Din etniske tilhørighet eller nasjonalitet. «Gud [er ikke] partisk, men fra enhver nasjon tar han imot den som frykter ham og øver rettferdighet.» – Apostlenes gjerninger 10:34, 35, fotnote.

  • Din kroppsstilling. Du kan for eksempel sitte, bøye deg, knele eller stå når du ber til Gud. – 1. Krønikebok 17:16; Nehemja 8:6; Daniel 6:10; Markus 11:25.

  • Om du ber høyt eller inni deg. Gud besvarer også stille bønner som ingen andre merker. – Nehemja 2:1–6.

  • Om bekymringene dine er store eller små. Gud oppmuntrer deg til å ‘kaste all din bekymring på ham, for han har omsorg for deg’. – 1. Peter 5:7.