Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva tror du?

Hva tror du?

Noen religiøse grupper tolker Bibelen svært bokstavelig og tror at jorden og alt som er på den, ble skapt i løpet av seks 24-timers dager, for bare noen tusen år siden. Noen ateister vil ha deg til å tro at Gud ikke finnes, at Bibelen er full av myter, og at alt liv har oppstått som følge av vilkårlige hendelser som ingen har styrt.

De fleste mennesker har synspunkter som befinner seg et sted imellom disse ytterpunktene. Ettersom du leser denne brosjyren, er du antagelig en av dem. Det kan være at du tror på Gud og har respekt for Bibelen. Men det kan også være at du legger vekt på meningene til høyt utdannede og innflytelsesrike vitenskapsfolk som ikke tror at livet ble skapt. Hvis du har barn, er du kanskje usikker på hva du skal svare dem når de stiller spørsmål om utvikling og skapelse.

Hva er formålet med denne brosjyren?

Denne brosjyren er ikke skrevet for å latterliggjøre andres synspunkter, verken synspunktene til dem som holder seg til en strengt bokstavelig tolkning av Bibelen, eller synspunktene til dem som velger å ikke tro på Gud. Vårt håp er i stedet at den skal gi deg lyst til å undersøke grunnlaget for noen av dine oppfatninger på nytt. Her vil du finne en forklaring av Bibelens skapelsesberetning som du kanskje ikke har tenkt over tidligere. Og brosjyren vil vise deg hvorfor det virkelig spiller en rolle hva du tror om hvordan livet fikk sin begynnelse.

Vil du godta påstandene fra dem som sier at det ikke finnes en intelligent Skaper, og at Bibelen ikke er til å stole på? Eller vil du undersøke hva Bibelen faktisk sier? Hvilken lære er det verdt å stole på, ja tro på? Bibelens lære eller evolusjonistenes lære? (Hebreerne 11:1) Hvorfor ikke undersøke fakta?