Ble livet skapt?

Det spiller en rolle hva du tror om hvordan livet fikk sin begynnelse.

Innledning

Er jorden skapt for liv? Er evolusjonslæren basert på solide fakta?

Hva tror du?

Du tror kanskje på Gud og har respekt for Bibelen samtidig som du anerkjenner meningene til innflytelsesrike vitenskapsfolk som ikke tror at livet ble skapt.

Den levende planeten

Det kunne ikke ha eksistert noe liv på jorden hvis det ikke hadde vært for en rekke svært heldige «sammentreff». Er disse sammentreffene et resultat av blind tilfeldighet eller av intelligent design?

Hvem designet det først?

Forskere lager etterligninger av systemer i naturen for å løse vanskelige ingeniørmessige problemer. Hvis dette krever intelligens, hva da med originalen?

Evolusjon – myter og fakta

En av grunnpilarene i evolusjonsteorien er at mutasjoner forvandler en opprinnelig plante- eller dyreart til en helt ny art. Er den teorien basert på myter eller fakta?

Naturvitenskapen og skapelsesberetningen

Har naturvitenskapen motbevist Bibelens skapelsesberetning?

Spiller det noen rolle hva du tror?

Kan ditt syn på evolusjon berøre din oppfatning om meningen med livet?

Litteraturfortegnelse

Se hvilke kildehenvisninger denne brosjyren er basert på.