Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Litteraturfortegnelse

Litteraturfortegnelse

Den levende planeten

1. Scientific American, spesialnummer 2008 med tittelen «Majestic Universe», s. 11.

2. Perfect Planet, Clever Species–How Unique Are We? av William C. Burger, 2003, s. 24, 34.

3. Rare Earth–Why Complex Life Is Uncommon in the Universe av Peter D. Ward og Donald Brownlee, 2000, s. 224.

4. The Sacred Balance–Rediscovering Our Place in Nature av David Suzuki, 2007, s. 102.

5. God and the New Cosmology–The Anthropic Design Argument av M.A. Corey, 1993, s. 144, 145.

Ramme: Et mylder av liv

6. Wildlife in a Changing World–An Analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species, redigert av Jean-Christophe Vié, Craig Hilton-Taylor og Simon N. Stuart, 2009, s. 6.

7. Journal of Industrial Microbiology, «Total Bacterial Diversity in Soil and Sediment Communities–A Review» av V. Torsvik, R. Sørheim og J. Goksøyr, 17. årgang, 1996, s. 170–178.

8. Science, «Environmental Genomics Reveals a Single-Species Ecosystem Deep Within Earth» av Dylan Chivian og medarbeidere, 322. årgang, 10. oktober 2008, s. 275–278.

9. Scientific American, «Microbe Census Reveals Air Crawling With Bacteria» av David Biello, http://www.scientificamerican.com/ article.cfm?id=microbe-census-reveals-ai.

Hvem designet det først?

10. Natural History, «As the Whale Turns» av Adam Summers, juni 2004, s. 24, 25.

11. Science, Random Samples, «Flippered Flight», 21. mai 2004, s. 1106.

12. New Scientist, Technology, «Is It a Bird, Is It a Plane . . . », 3. september 2005, s. 21.

13. Heat Exchanger Design, andre utgave, av Arthur P. Fraas, 1989, s. 2.

14. The Economist Technology Quarterly, reportasje: «Technology That Imitates Nature», 11. juni 2005, s. 18–22.

15. The New York Times, «Design for Living» av Michael J. Behe, 7. februar 2005, s. A21.

Evolusjon – myter og fakta

16. Natural History, «Darwin & Evolution–The Illusion of Design» av Richard Dawkins, november 2005, s. 37.

17. Om artenes opprinnelse av Charles Darwin, oversatt av Knut Johansen etter første utgave, London 1859, s. 63.

18. Om artenes opprinnelse, s. 354.

19. Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1942–1962, 1999, «The Production of Mutations» av H.J. Muller, 1946, s. 162.

20. Mutation Breeding, Evolution, and the Law of Recurrent Variation av Wolf-Ekkehard Lönnig, «Expectations in Mutation Breeding», 2005, s. 48, og intervju med Wolf-Ekkehard Lönnig.

21. Mutation Breeding, Evolution, and the Law of Recurrent Variation, s. 48–51.

22. Mutation Breeding, Evolution, and the Law of Recurrent Variation, s. 49, 50, 52, 54, 59, 64, og intervju med Wolf-Ekkehard Lönnig.

23. Science and Creationism–A View From the National Academy of Sciences, «Evidence Supporting Biological Evolution», 1999, s. 10.

24. Science and Creationism–A View From the National Academy of Sciences, «Evidence Supporting Biological Evolution», s. 11.

25. Scientific American, «Natural Selection and Darwin’s Finches» av Peter R. Grant, oktober 1991, s. 87;

Nature, «Oscillating Selection on Darwin’s Finches» av H. Lisle Gibbs og Peter R. Grant, 11. juni 1987, s. 511;

Science, «Hybridization of Bird Species» av Peter R. Grant og B. Rosemary Grant, 10. april 1992, s. 193–197.

26. Adaption and Natural Selection av George C. Williams, 1966, s. 54.

27. Sudden Origins–Fossils, Genes, and the Emergence of Species av Jeffrey H. Schwartz, 1999, s. 317–320.

28. Science and Creationism–A View From the National Academy of Sciences, andre utgave, «Evidence Supporting Biological Evolution», s. 14.

29. The Triumph of Evolution and the Failure of Creationism av Niles Eldredge, 2000, s. 49, 85.

30. The New York Review of Books, «Billions and Billions of Demons» av Richard C. Lewontin, 9. januar 1997, s. 28–32.

31. Scientific American, «Scientists and Religion in America» av Edward J. Larson og Larry Witham, september 1999, s. 91.

Spiller det noen rolle hva du tror?

32. Science, Technology, and Social Progress, redigert av Steven L. Goldman, «Evolution and the Foundation of Ethics» av William B. Provine, 1989, s. 253, 266.