Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Spiller det noen rolle hva du tror?

Spiller det noen rolle hva du tror?

Tror du at livet har en mening? Evolusjonisten William B. Provine sier: «Det vi har lært om den evolusjonære prosessen, har enormt stor betydning for oss. Det berører vår oppfatning av meningen med livet.» Hvilken konklusjon trekker han? «Jeg kan ikke se noen overordnet eller grunnleggende mening med menneskelivet.»32

Tenk over rekkevidden av disse ordene. Hvis det ikke fantes noen grunnleggende mening med livet, ville du ikke kunne sette deg noen andre verdifulle mål enn å prøve å gjøre en del godt og kanskje føre arveanleggene dine videre til neste generasjon. Når du døde, ville du opphøre å eksistere for bestandig. Hjernen din, med dens evne til å tenke, resonnere og meditere over meningen med livet, ville simpelthen være et resultat av et slumpetreff i naturen.

Det er ikke alt. Mange som tror på evolusjon, hevder at Gud ikke eksisterer, eller at han ikke kommer til å gripe inn i forholdene på jorden. I begge tilfeller ville vår framtidige skjebne være avhengig av politiske, akademiske og religiøse ledere. Hvis man skal dømme etter deres tidligere resultater, ville kaoset, konfliktene og korrupsjonen i det menneskelige samfunn i så fall bare fortsette. Ja, hvis evolusjonslæren var sann, kunne vi ha hatt god grunn til å leve etter det fatalistiske mottoet: «La oss spise og drikke, for i morgen skal vi dø.» – 1. Korinter 15:32.

Bibelen sier imidlertid: «[Gud] er livets kilde.» (Salme 36:9) Disse ordene innebærer en hel del.

Hvis det Bibelen sier, er riktig, finnes det virkelig en mening med livet. Vår Skaper har en kjærlig hensikt som gjelder alle som velger å leve i samsvar med hans vilje. (Forkynneren 12:13) Denne hensikten innbefatter løftet om at vi kan få leve i en verden fri for kaos, konflikter og korrupsjon – en verden der ikke engang døden finnes mer. – Salme 37:10, 11; Jesaja 25:6–8.

Millioner av mennesker verden over tror med god grunn at det å lære om Gud og å adlyde ham gir livet mening på en måte som ikke noe annet kan! (Johannes 17:3) En slik tro er ikke basert på ren ønsketenkning. Kjensgjerningene taler sitt tydelige språk – livet ble skapt.