Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

 Vi betrakter verden

«I England og Wales er antall inngåtte ekteskap nå lavere enn noen gang siden man begynte å føre statistikk», i 1862. – DET STATISTISKE SENTRALBYRÅET I STORBRITANNIA.

Over halvparten av direktørene for små, privateide firmaer i USA «regner med at de ansatte kommer til å stjele noe av verdi [fra firmaet] i løpet av det neste året». – NYHETSBYRÅET REUTERS, USA.

Mindre enn et år etter at kinesiske myndigheter satte i gang en kampanje mot pornografiske nettsteder, hadde de allerede «stengt over 60 000 slike nettsteder», meldte det kinesiske kontoret til bekjempelse av pornografiske og ulovlige publikasjoner. – CHINA DAILY, KINA.

«Det er nå over 215 millioner mennesker – 3 prosent av verdens befolkning – som [bor] utenfor sitt hjemland.» – DET INTERNASJONALE FONDET FOR JORDBRUKSUTVIKLING, ITALIA.

«Hver dag begår 19 studenter i India selvmord, og 6 av dem gjør det fordi de er redd for ikke å bestå eksamen.» – INDIA TODAY INTERNATIONAL, INDIA.

Markedsføring av pengespill

I Tyskland er det anslått at en spilleavhengig person i snitt taper over ti ganger så mye penger som en spiller som ikke er avhengig. De spilleavhengige utgjør følgelig «fundamentet i denne bransjen», skriver dagsavisen Süddeutsche Zeitung. For at fortjenesten skal bli størst mulig, organiserer spilleindustrien spillene og konstruerer spilleautomatene på en slik måte at de skaper og utnytter avhengighet. Jo raskere automatene er, jo raskere mister spilleren kontrollen og blir avhengig. Denne markedsføringsstrategien virker – 56 prosent av inntektene fra spilleautomatene sies å komme fra spilleavhengige. Når det gjelder kasinoer og nettspill, er tallet henholdsvis 38 prosent og 60 prosent.

Det riktige tidspunkt i rettssalen?

Kan faktorer som ikke angår saken, påvirke avgjørelser som blir truffet i rettssalen? Én undersøkelse tyder på at svaret er ja. Et forskningsteam analyserte over tusen rettsavgjørelser i Israel hvor erfarne dommere hadde behandlet søknader om prøveløslatelse. Undersøkelsen viste at av de avgjørelsene som ble avsagt rett etter dommernes lunsjpauser og andre, mindre pauser, gikk omkring 65 prosent i de tiltaltes favør. Tallet sank gradvis til nær 0 og steg så brått til 65 prosent igjen etter den neste pausen. Forskerne kom til den konklusjon at rettsavgjørelsene ikke alltid baseres utelukkende på fakta og på lovverket, men at de «kan bli påvirket av irrelevante faktorer eller forhold».