Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Familiens oppgavesider

Familiens oppgavesider

 Familiens oppgavesider

Finn forskjellene

Kan du se de tre forskjellene mellom tegning A og tegning B? Skriv svarene på linjene under. Så kan du gjøre tegningene ferdige ved å fargelegge dem.

LEDETRÅD: Les 1. Samuelsbok 16:1–3, 6–13.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. Hvilken tegning er riktig, A eller B?

TIL DRØFTELSE:

Hva er det Jehova ser etter hos et menneske? Hva betyr det når det står i Bibelen at «Jehova ser hvordan hjertet er»?

LEDETRÅD: Les Jeremia 17:10.

Hvor viktig er det for Jehova hvordan et menneske er utenpå?

LEDETRÅD: Les Ordspråkene 11:22; 31:30; 1. Peter 3:3, 4.

Hvordan må en være for at Jehova skal synes at en er vakker?

LEDETRÅD: Les Lukas 10:27; 2. Peter 1:5–8.

FAMILIEAKTIVITET:

Les Galaterne 5:22, 23. Skriv de ni forskjellige egenskapene på hver sin papirlapp. Fest en av lappene på ryggen til en i familien uten å fortelle hvilken egenskap det er. Få ham eller henne til å prøve å gjette hvilken egenskap det er, ved å stille spørsmål om den. De andre i familien får bare lov til å svare «ja» eller «nei».

 Samle og lær

Klipp ut, brett på midten og spar

BIBELKORT 15 DAVID

SPØRSMÅL

A. Hvilken by ble både David og Jesus født i?

B. Som gutt var David en ․․․․․ som modig drepte en ․․․․․ og en ․․․․․

C. Hvordan fortsetter setningen? «Og du, min sønn Salomo, lær . . .»

[Oversikt]

4026 fvt. Adam skapt

Levde rundt år 1000 fvt.

1 evt.

98 evt. Siste bok i Bibelen skrevet

[Kart]

Flyttet fra Betlehem til Jerusalem

Betlehem

Jerusalem

Kjempet mot Goliat på Elah-lavsletten. – 1. Samuelsbok 17:2

Elah-lavsletten

DAVID

FAKTA

Isais sønn og den andre kongen i Israel. David var en flink poet og musiker og skrev over 73 av salmene i Bibelen. Han var ydmyk og ønsket å leve slik Jehova vil at vi skal leve. (1. Samuelsbok 23:2; 30:8; 2. Samuelsbok 2:1) Jehova kalte David ’en mann etter sitt hjerte’. – Apostlenes gjerninger 13:22.

SVAR

A. Betlehem (i Judea). – Johannes 7:42.

B. hyrde, løve, bjørn. – 1. Samuelsbok 17:34, 35; Salme 78:70, 71.

C. «. . . din fars Gud å kjenne og tjen ham med et helt hjerte.» – 1. Krønikebok 28:9.

Folk og land

5. Jeg heter Olivia. Jeg er seks år og bor i Indonesia. Cirka hvor mange Jehovas vitner er det i Indonesia? Cirka 22 300, 42 800 eller 63 900?

6. Hvilken prikk viser hvor jeg bor? Tegn en ring rundt den. Tegn så en prikk som viser hvor du bor, og se hvor langt det er mellom de to stedene.

A

B

C

D

Barnas bildeoppgave

Kan du finne disse bildene i dette bladet? Fortell hva du ser på hvert bilde.

Gå inn på www.jw.org for å skrive ut flere eksemplarer av «Familiens oppgavesider»

● Løsninger til «FAMILIENS OPPGAVESIDER» står på side 22.

 LØSNINGER PÅ OPPGAVENE PÅ SIDENE 30 OG 31

1. Det er en geit på den ene tegningen, men en ku på den andre.

2. Det er en datter på den ene tegningen, men ikke på den andre.

3. Det er en vinsekk på den ene tegningen, men et horn fylt med olje på den andre.

4. B.

5. 22 300.

6. D.