Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Hva Bibelen sier

Hvordan kan du stifte fred med andre?

Hvordan kan du stifte fred med andre?

BIBELEN sier om oss mennesker: «Alle har syndet, og de når ikke opp til Guds herlighet.» (Romerne 3:23) Det er over sju milliarder mennesker på jorden, og ettersom alle er ufullkomne, er det ikke til å unngå at det oppstår personlighetskonflikter. Hvordan kan vi stifte fred når det er slik?

Bibelen gir oss gode råd. Den omtaler Skaperen som «fredens Gud», som har navnet Jehova. (Hebreerne 13:20; Salme 83:18) Jehova vil at hans jordiske barn skal leve i fred med hverandre. Og i den forbindelse er han vårt største eksempel. Da de to første menneskene syndet mot ham og ødela sitt gode forhold til ham, traff han straks tiltak for å gjenopprette et godt forhold til sine jordiske skapninger. (2. Korinter 5:19) Tenk over tre ting du kan gjøre for å stifte fred med andre.

Tilgi villig

Hva sier Bibelen? «Fortsett å bære over med hverandre og tilgi hverandre villig hvis noen har en grunn til å komme med klagemål mot en annen. Liksom Jehova villig har tilgitt dere, slik skal også dere gjøre.» – Kolosserne 3:13.

Hvorfor er det en utfordring? Det kan være at du har god «grunn til å komme med klagemål» mot en person og mener at det kan forsvares at du bryter forbindelsen med ham. Kanskje du også mener at det er han som først bør komme med en unnskyldning. Men hvis han ikke er klar over at han har fornærmet deg, eller han mener at feilen ligger hos deg, vil dere ikke komme noen vei.

Hva kan du gjøre? Følg Bibelens råd om å tilgi ham villig, særlig hvis problemet ikke er så stort. Husk at hvis Gud hadde holdt regnskap med våre feil og mangler, hadde vi aldri kunnet bli stående framfor ham. (Salme 130:3) Bibelen sier at «Jehova er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på kjærlig godhet. For han vet hvordan vi er formet, han kommer i hu at vi er støv». – Salme 103:8, 14.

Tenk også over dette bibelske ordspråket: «Et menneskes innsikt bremser hans vrede, og det er en pryd for ham at han overser overtredelse.» (Ordspråkene 19:11) Innsikt hjelper oss til å se under overflaten, til å forstå hvorfor folk sier og gjør som de gjør. Så spør deg selv: Var den som fornærmet meg, sliten, trett, syk eller stresset? Det at du forstår andres situasjon og deres egentlige motiver og følelser, kan dempe ditt sinne og hjelpe deg til å bære over med det de har gjort.

Snakk ut om tingene

Hva sier Bibelen? «Hvis din bror begår en synd, så gå og blottlegg hans feil mens du er alene med ham. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror.» – Matteus 18:15.

Hvorfor er det en utfordring? Negative følelser, for eksempel frykt, sinne og forlegenhet, kan hindre deg i å ta kontakt med vedkommende for å løse problemet. Kanskje du også er fristet til å søke støtte hos andre ved å fortelle dem om saken. Det kan forverre konflikten.

Hva kan du gjøre? Når et problem er alvorlig og du ikke klarer å overse det, så ta kontakt med den andre og snakk ut om tingene. Prøv å gå fram på denne måten:

(1) Så raskt som mulig: Ikke utsett det. Hvis du gjør det, kan problemet bli større. Prøv å følge Jesu råd: «Hvis du . . . bringer din gave til alteret og du der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la din gave ligge  der foran alteret og gå bort; slutt først fred med din bror, og så, når du har kommet tilbake, kan du frambære din gave.» – Matteus 5:23, 24.

(2) På tomannshånd: Motstå fristelsen til å fortelle andre om problemet. «Før selv din sak med din neste, og røp ikke det en annen har sagt i fortrolighet.» – Ordspråkene 25:9.

(3) På en fredelig måte: Motstå tilbøyeligheten til å prøve å fastslå hvem som har rett, og hvem som tar feil. Målet ditt er å stifte fred, ikke å bli den seirende part i konflikten. Prøv å bruke ordet «jeg» i stedet for «du». Det å si: «Jeg følte meg såret fordi . . .» kan ha mye større virkning enn å si: «Du såret meg!» Bibelen sier det slik: «[Jag] etter de ting som tjener til fred, og de ting som er til innbyrdes oppbyggelse.» – Romerne 14:19.

Vær langmodig

Hva sier Bibelen? «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. . . . Men ’hvis din fiende er sulten, så gi ham mat; hvis han er tørst, så gi ham noe å drikke’.» – Romerne 12:17, 20.

Hvorfor er det en utfordring? Hvis du ikke når fram med dine første forsøk på å stifte fred, kan du bli fristet til å gi opp.

Hva kan du gjøre? Vær tålmodig. Folk har forskjellig temperament, og ikke alle er like modne. Noen trenger mer tid til å roe seg ned; andre strever fortsatt med å utvikle egenskaper som Gud godkjenner. Fortsett å vise dem vennlighet og kjærlighet. «La deg ikke overvinne av det onde, men fortsett å overvinne det onde med det gode», sier Bibelen. – Romerne 12:21.

For at vi skal kunne stifte fred med andre, må vi gå inn for å vise ydmykhet, innsikt, tålmodighet og kjærlighet. Men et fredelig forhold til andre er vel verdt alle anstrengelser!

HAR DU LURT PÅ DETTE?

● Hva vil hjelpe deg til villig å tilgi noen? – Kolosserne 3:13.

● Hva kan hjelpe deg til å få snakket ut om problemet? – Matteus 5:23, 24.

● Hva kan du gjøre hvis du ikke når fram med dine forsøk på å stifte fred? – Romerne 12:17–21.

[Uthevet tekst på side 11]

«Et menneskes innsikt bremser hans vrede, og det er en pryd for ham at han overser overtredelse.» – ORDSPRÅKENE 19:11