Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 De unge spør

Er det galt å være populær?

Er det galt å være populær?

Sett inn det alternativet du mener passer best i denne setningen:

Det er ․․․․․ bra å være populær.

  1. A. alltid

  2. B. noen ganger

  3. C. aldri

RIKTIG svar er «B». Hvorfor? Fordi det å være populær ganske enkelt vil si å være likt av mange – og det er ikke alltid galt! Bibelen har forutsagt at de kristne skulle være «et lys for nasjonene», og at mennesker ville tiltrekkes av dem. (Jesaja 42:6; Apostlenes gjerninger 13:47) Sånn sett kan det sies at de kristne er populære.

Visste du dette?

Jesus var populær. Allerede som ung gutt fant han «velvilje hos Gud og mennesker». (Lukas 2:52) Og Bibelen sier at da Jesus var blitt voksen, «fulgte store folkeskarer ham, fra Galilea og Dekapolis og Jerusalem og Judea og fra den andre siden av Jordan». – Matteus 4:25.

Hvorfor var det ikke noe galt med det?

Fordi det ikke var et mål for Jesus å oppnå ære eller å bli populær, og han prøvde ikke desperat å bli godtatt av andre. Jesus gjorde rett og slett det som var riktig – noe som av og til førte til positiv oppmerksomhet. (Johannes 8:29, 30) Men folkemengden skiftet fort mening, så Jesus visste at selv om han til tider var godt likt, ville det ikke vare. Han var klar over at folk med tiden kom til å drepe ham! – Lukas 9:22.

Kort sagt:

Det å være populær kan sammenlignes med det å være rik. Å være det trenger ikke å være galt. Problemet er hva folk gjør for å bli det – eller for å fortsette å være det.

Advarsel!

Mange unge gjør hva som helst for å bli populære. Noen tror at de kan bli godt likt hvis de lar andre bestemme over seg. Andre igjen herser med folk og prøver å tvinge dem til å se opp til dem – om så bare av frykt. *

På de neste sidene skal vi se nærmere på disse to høyst usikre veiene til popularitet. Så skal vi se på en bedre vei.

 

^ avsn. 12 I Bibelen står det om noen tyranner som kalles «nefilim». Bibelen omtaler dem som «navngjetne», det vil si berømte. De var veldig opptatt av å oppnå ære. – 1. Mosebok 6:4.