Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | LEVEN NA DE DOOD: IS HET MOGELIJK?

Waarom kunt u overtuigd zijn van de opstanding?

Waarom kunt u overtuigd zijn van de opstanding?

Is het naïef om te denken dat de doden weer zullen leven? Paulus vond van niet. Hij schreef onder inspiratie: ‘Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen’ (1 Korinthiërs 15:19, 20, De Nieuwe Bijbelvertaling). Paulus was ervan overtuigd dat de opstanding zou plaatsvinden. Het werd in feite gegarandeerd door de opstanding van Jezus (Handelingen 17:31). * Daarom noemde Paulus Jezus ‘de eerste’; hij was de eerste die tot eeuwig leven was opgewekt. Als Jezus de eerste was, zou het logisch zijn dat er nog anderen zouden volgen.

Job zei tegen God: ‘Naar het werk van uw handen zult gij een vurig verlangen hebben’ (Job 14:14, 15)

Nog een reden dat we zeker kunnen zijn van de opstandingshoop is dat Jehovah de God van waarheid is. ‘God kan niet liegen’ (Titus 1:2). Jehovah heeft nog nooit gelogen en zal dat ook nooit doen. Zou hij ons de hoop op de opstanding geven, laten zien dat hij mensen ook echt kan opwekken, en vervolgens zijn beloften niet nakomen? Dat zou te gek voor woorden zijn!

Waarom heeft Jehovah in de toekomstige opstanding voorzien? Uit liefde. ‘Kan een fysiek sterke man als hij sterft opnieuw leven?’ vroeg Job. ‘Gij zult roepen, en ikzelf zal u antwoorden. Naar het werk van uw handen zult gij een vurig verlangen hebben’ (Job 14:14, 15). Job was ervan overtuigd dat zijn liefdevolle hemelse Vader naar de opstanding van Job zou verlangen. Is God veranderd? ‘Ik ben Jehovah; ik ben niet veranderd’ (Maleachi 3:6). God verlangt er nog steeds naar de doden weer levend, gezond en gelukkig te zien. Dat is wat elke ouder zou willen voor zijn gestorven kind. Het verschil is natuurlijk dat God daar ook echt de macht voor heeft (Psalm 135:6).

De dood is een vreselijk probleem, maar God heeft de perfecte oplossing

Jehovah zal Jezus de kracht geven om personen die geliefden hebben verloren, ontzettend blij te maken. Hoe denkt Jezus over de opstanding? Voordat hij Lazarus opwekte, zag hij het verdriet van Lazarus’ zussen en vrienden, en hij ‘liet zijn tranen de vrije loop’ (Johannes 11:35). Een andere keer zag Jezus de weduwe van Naïn. Haar enige zoon was net gestorven. Jezus ‘werd met medelijden jegens haar bewogen, en hij zei tot haar: “Houd op met wenen.”’ Meteen daarna wekte hij haar zoon op (Lukas 7:13). Jezus voelt dus intens mee met mensen die verdriet hebben als iemand gestorven is. Het zal hem gelukkig maken als hij straks wereldwijd tranen van verdriet in tranen van blijdschap verandert!

Hebt u weleens een geliefde in de dood verloren? U denkt misschien dat de dood een probleem is zonder oplossing. Maar er is wel een oplossing: de opstanding die God door middel van zijn Zoon zal realiseren. God wil dat u die oplossing ziet. Hij wil dat u er bent om uw geliefden weer te omhelzen. Stel u eens voor dat u samen plannen kunt maken voor een oneindige toekomst, waarin u nooit meer afscheid hoeft te nemen!

Lionel zegt: ‘Op een gegeven moment vertelde iemand me over de opstanding. In het begin vond ik het moeilijk te geloven en vertrouwde ik de persoon niet die me erover vertelde. Maar toen controleerde ik het in de Bijbel en het klopte gewoon! Ik kan niet wachten om mijn opa weer te zien.’

Zou u meer willen weten? Jehovah’s Getuigen laten u graag in uw eigen Bijbel zien waarom zij overtuigd zijn van de toekomstige opstanding. *

^ ¶3 Zie voor bewijzen van Jezus’ opstanding bladzijde 78-86 van het boek De bijbel — Gods woord of dat van mensen?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶9 Zie hoofdstuk 7 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.