Doorgaan naar inhoud

Hoe kan ik mijn angst voor de dood overwinnen?

Het antwoord uit de Bijbel

We zien de dood terecht als een vijand en doen wat redelijkerwijs mogelijk is om ons leven te beschermen (1 Korinthiërs 15:26). Maar mensen die een onredelijke angst voor de dood hebben door leugens of bijgeloof, zijn „hun leven lang aan slavernij onderworpen” (Hebreeën 2:15). De waarheid zal u bevrijden van een ziekelijke angst voor de dood, een angst waardoor u misschien niet meer van het leven kunt genieten (Johannes 8:32).

De waarheid over de dood

  • De doden zijn zich nergens van bewust (Psalm 146:4). U hoeft niet bang te zijn na de dood gepijnigd te worden, want de Bijbel vergelijkt de dood met een slaap (Psalm 13:3; Johannes 11:11-14).

  • De doden kunnen ons geen kwaad doen. Zelfs mensen die vroeger gewelddadige vijanden waren, zijn ’machteloos in de dood’ (Spreuken 21:16). De Bijbel zegt dat ’hun haat en hun jaloezie reeds zijn vergaan’ (Prediker 9:6).

  • De dood is niet per se het definitieve einde van ons bestaan. God zal mensen die gestorven zijn weer tot leven brengen; hij zal ze „een opstanding” geven (Johannes 5:28, 29; Handelingen 24:15).

  • God belooft een tijd waarin ’de dood niet meer zal zijn’ (Openbaring 21:4). De Bijbel zegt daarover: „De rechtvaardigen, die zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven” (Psalm 37:29).