Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | LEVEN NA DE DOOD: IS HET MOGELIJK?

Is er hoop voor de doden?

Is er hoop voor de doden?

Kunnen de doden weer leven?

HET ANTWOORD UIT DE BIJBEL: ‘Verwondert u hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, [Jezus’] stem zullen horen en te voorschijn zullen komen’ (Johannes 5:28, 29).

Jezus vertelde dat de doden in de toekomst, wanneer zijn Koninkrijk zou regeren, weer opgewekt zouden worden. ‘Ik was stomverbaasd toen ik Johannes 5:28, 29 voor het eerst las’, zegt Fernando. ‘Het gaf me echt hoop en ik begon de toekomst zonnig in te zien.’

Job verwachtte dat God hem na zijn dood uiteindelijk weer zou opwekken. Hij vroeg: ‘Kan een fysiek sterke man als hij sterft opnieuw leven?’ Daarna zei hij vol vertrouwen: ‘Al de dagen van mijn dwangarbeid [tijd in het graf] zal ik wachten, totdat mijn aflossing komt. Gij zult roepen, en ikzelf zal u antwoorden’ (Job 14:14, 15).

De opstanding van Lazarus geeft ons hoop voor de toekomst

Voor Martha, de zus van de overleden Lazarus, was de opstanding geen nieuwe gedachte. ‘Jezus zei tot haar: “Uw broer zal opstaan.” Martha zei tot hem: “Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag.” Jezus zei tot haar: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie geloof oefent in mij, zal, ook al sterft hij, tot leven komen”’ (Johannes 11:23-25). Daarna wekte Jezus Lazarus meteen op. Dit boeiende verslag is een voorproefje van belangrijke gebeurtenissen in de toekomst. Straks zullen zulke opstandingen over heel de wereld plaatsvinden!

Zullen sommigen naar de hemel gaan?

HET ANTWOORD UIT DE BIJBEL: De Bijbel maakt duidelijk dat Jezus’ opstanding anders was dan de andere acht in de Bijbel. Die acht mensen leefden op aarde verder. Maar over Jezus’ opstanding wordt gezegd: ‘Jezus Christus (...) is aan Gods rechterhand, want hij is heengegaan naar de hemel’ (1 Petrus 3:21, 22). Zou Jezus als enige naar de hemel gaan? Hij had zijn apostelen verteld: ‘Wanneer ik heenga en een plaats voor u bereid, kom ik terug en zal u thuis bij mij ontvangen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben’ (Johannes 14:3).

Jezus ging naar de hemel en trof voorbereidingen voor de komst van sommige van zijn volgelingen. Uiteindelijk zullen dat er 144.000 zijn (Openbaring 14:1, 3). Maar wat zullen die volgelingen daar gaan doen?

 Ze zullen het heel druk hebben! De Bijbel zegt: ‘Gelukkig en heilig is een ieder die deel heeft aan de eerste opstanding; over dezen heeft de tweede dood geen autoriteit, maar zij zullen priesters van God en van de Christus zijn en zullen de duizend jaar met hem als koningen regeren’ (Openbaring 20:6). Degenen die naar de hemel gaan, zullen met Jezus als koningen en priesters over de aarde regeren.

Wie zullen op een later tijdstip een opstanding krijgen?

HET ANTWOORD UIT DE BIJBEL: De apostel Paulus zegt er onder leiding van God het volgende over: ‘Op God heb ik mijn hoop gesteld, welke hoop ook deze mannen zelf koesteren, dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen’ (Handelingen 24:15).

De Bijbel belooft ons dat miljarden gestorvenen weer zullen leven

Wie zullen bij ‘de rechtvaardigen’ horen over wie Paulus het had? Beschouw eens een voorbeeld. Tegen de getrouwe Daniël werd aan het eind van zijn leven gezegd: ‘Gij zult rusten, maar gij zult opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen’ (Daniël 12:13). Waar zal Daniël uit de dood opstaan? De Bijbel zegt: ‘De rechtvaardigen, die zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven’ (Psalm 37:29). En Jezus zei: ‘Gelukkig zijn de zachtaardigen, want zij zullen de aarde beërven’ (Mattheüs 5:5). Daniël en andere getrouwe mannen en vrouwen zullen weer op aarde mogen leven, voor eeuwig zelfs.

Wie zullen bij ‘de onrechtvaardigen’ horen over wie Paulus het had? Dat zijn de miljarden mensen die gestorven zijn en misschien nooit de kans hebben gehad om de Bijbelse raad te begrijpen en toe te passen. Na hun opstanding zullen zij een band met Jehovah * en Jezus kunnen opbouwen (Johannes 17:3). Iedereen die ervoor kiest Jehovah te gehoorzamen, heeft het vooruitzicht net zo lang te leven als hij — voor altijd.

Iedereen die ervoor kiest God te gehoorzamen, heeft het vooruitzicht voor altijd gezond en gelukkig te zijn

Hoe zal het leven op aarde zijn?

HET ANTWOORD UIT DE BIJBEL: God ‘zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn’ (Openbaring 21:4). ‘Zij zullen stellig huizen bouwen en bewonen, en zij zullen stellig wijngaarden planten en hun vrucht eten’ (Jesaja 65:21).

Wat zal het geweldig zijn om onder zulke omstandigheden te leven met geliefden die weer zijn opgewekt! Maar waarom kunt u overtuigd zijn van de opstanding?

^ ¶15 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.