DE WACHTTOREN mei 2014 | Kan iemand de toekomst voorspellen?

Het antwoord zou uw leven kunnen veranderen.

COVERONDERWERP

Soms raak, vaak ernaast

Wie heeft de beste reputatie als het gaat om het voorspellen van de toekomst?

COVERONDERWERP

Kan iemand de toekomst voorspellen?

Een toekomstvoorspelling die we kunnen vertrouwen.

EEN GESPREK OVER DE BIJBEL

Geloven Jehovah’s Getuigen in Jezus?

Zo ja, waarom noemen ze zich dan niet Jezus’ Getuigen?

Wist u dit?

Waarom vroegen de Joden aan Pilatus of Jezus’ benen gebroken konden worden? Heeft David Goliath echt kunnen doden met een slinger?

VOLG HUN GELOOF NA

Ze kwam een groot verdriet te boven

Het voorbeeld van Maria, de moeder van Jezus, kan een hulp zijn voor iemand die met een groot verdriet te maken krijgt.

Vragen over de Bijbel

Als God de macht heeft, waarom is er dan zo veel lijden?

Meer actuele items

Geeft de Bijbel Gods gedachten weer?

Veel Bijbelschrijvers zeiden dat wat ze schreven van God kwam. Waarom zeiden ze dat?