Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP

Kan iemand de toekomst voorspellen?

Kan iemand de toekomst voorspellen?

Iedereen denkt na over de toekomst. Velen vragen zich af: Hoe zal mijn leven en dat van mijn geliefden eruitzien? Zullen mijn kinderen in een betere wereld leven? Zal de aarde door een ramp vergaan? Kan ik iets doen om mijn toekomst te verbeteren? Die nieuwsgierigheid hoort bij de mens: we hebben van nature behoefte aan zekerheid, geruststelling, orde en stabiliteit. Als u zou weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, zou u zich daarop kunnen voorbereiden.

Dus wat zal uw toekomst brengen? Is er iemand die dat weet? Deskundigen die de toekomst proberen te voorspellen, hebben soms gelijk maar zitten er ook vaak naast. Toch wordt er over God gezegd dat hij toekomstige gebeurtenissen nauwkeurig kan voorspellen. Zijn Woord zegt dat hij „van het begin af de afloop vertelt, en van oudsher de dingen die niet gedaan zijn” (Jesaja 46:10). Hoe vaak heeft hij het bij het rechte eind gehad?

HOE NAUWKEURIG ZIJN GODS VOORSPELLINGEN?

Waarom is het interessant te weten of Gods voorspellingen uit het verleden zijn uitgekomen? Als een weerman al een hele tijd elke dag nauwkeurig het weer voorspelt, bent u waarschijnlijk onder de indruk en houdt u rekening met zijn weersvoorspelling voor morgen. Dat principe geldt ook voor Gods voorspellingen. Als blijkt dat die altijd zijn uitgekomen, zou u vast willen weten wat hij over uw toekomst zegt.

Een herbouwde muur tussen de ruïnes van het oude Ninevé

DE VERWOESTING VAN EEN WERELDSTAD:

Het zou opmerkelijk zijn als iemand nauwkeurig voorspelde dat een grote stad, die al eeuwenlang veel macht heeft, binnenkort verwoest wordt. Dat is precies wat God via een van zijn woordvoerders voorspelde: de verwoesting van Ninevé (Zefanja 2:13-15). Wat zeggen geschiedenisboeken hierover? In de zevende eeuw v.Chr., waarschijnlijk zo’n vijftien jaar nadat God die voorspelling had gedaan, vielen de Babyloniërs en de Meden Ninevé aan en behaalden de overwinning. Maar God had ook van tevoren specifiek gezegd dat Ninevé „een verlaten woestenij” zou worden. Kwam die voorspelling uit? Ja. Hoewel de stad met haar voorsteden misschien wel zo’n 500 vierkante kilometer besloeg en de moeite waard was om intact te laten, werd Ninevé volledig verwoest. Zouden politieke analisten die gebeurtenissen zo nauwkeurig hebben kunnen voorspellen?

HET VERBRANDEN VAN MENSENBEENDEREN:

Wie zou het aandurven om driehonderd jaar van tevoren nauwkeurig de naam en afstamming bekend te maken van een man die mensenbeenderen op een altaar zou verbranden, en dan ook nog eens te noemen in welke plaats dat zou gebeuren? Als zo’n ongewone voorspelling zou uitkomen, zou degene die dat voorspeld had heel beroemd worden. Een woordvoerder van God kondigde aan dat Josia, „geboren aan het huis van David”, op een altaar in Bethel „mensenbeenderen” zou verbranden (1 Koningen 13:1, 2). Ongeveer drie eeuwen later werd Josia — trouwens geen gebruikelijke Bijbelse naam — koning. Hij kwam uit de familielijn van David. Precies zoals voorspeld liet Josia „beenderen uit de grafsteden halen en verbrandde ze op het altaar” in Bethel (2 Koningen 23:14-16). Hoe zou iemand zulke specifieke details kunnen voorspellen zonder ingeving van een bovenmenselijke bron?

Profeten in de Bijbel hebben de val van Babylon uiterst precies voorspeld

HET EINDE VAN EEN RIJK:

Het zou heel bijzonder zijn als iemand de naam van een man kon voorspellen — lang voor zijn geboorte — die verantwoordelijk zou zijn voor de ondergang van een belangrijke wereldmacht, en zelfs zou voorspellen welke ongewone strategie hij zou gebruiken. God kondigde aan dat een man die Cyrus heette, de leiding zou nemen in het overwinnen van een volk. Die Cyrus zou ook Joodse gevangenen vrijlaten en de herbouw van hun heilige tempel ondersteunen. Ook voorspelde God dat Cyrus rivieren zou droogleggen en dat er poorten zouden worden opengelaten, waardoor de verovering makkelijker zou zijn (Jesaja 44:27–45:2). Kwamen al die details uit? Historici zijn het erover eens dat dit echt heeft plaatsgevonden toen Cyrus Babylon, de hoofdstad van het Babylonische Rijk, veroverde, wat tot de val van het hele rijk leidde. Het leger van Cyrus ondernam een gigantisch waterbouwkundig project waardoor een van Babylons rivieren werd omgeleid. Zo werden rivieren als het ware drooggelegd. Bovendien kwam het leger de stad binnen door poorten die open waren gelaten. Cyrus liet vervolgens het Joodse volk vrij en maakte bekend dat ze hun tempel in Jeruzalem mochten gaan herbouwen. Dat was ongebruikelijk, want Cyrus aanbad de God van de Joden niet (Ezra 1:1-3). Wie behalve God zou de details van die historische gebeurtenissen hebben kunnen voorspellen?

Deze drie voorbeelden laten zien dat God toekomstige gebeurtenissen nauwkeurig kan voorspellen. Die voorvallen staan niet op zichzelf. De Joodse leider Jozua deed een uitspraak waar zijn grote publiek mee kon instemmen: „Gij weet zeer goed met geheel uw hart en met geheel uw ziel dat niet één woord van alle goede woorden die Jehovah, uw God, tot u gesproken heeft, onvervuld is gebleven. Alles is voor u uitgekomen. Geen woord daarvan is onvervuld gebleven” (Jozua 23:1, 2, 14). Het volk dat door Jozua geleid werd, wist heel goed dat alles wat God had beloofd en voorspeld, was uitgekomen. Maar hoe doet God dat dan? Er is een groot verschil tussen Gods wegen en die van de mens. Dat is belangrijk om te weten, want God heeft enkele spectaculaire voorspellingen gedaan die binnenkort zullen uitkomen en zeker impact op uw leven zullen hebben.

GODS VOORSPELLINGEN TEGENOVER DIE VAN MENSEN

Voorspellingen door mensen zijn vaak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, analyse van beschikbare gegevens en trends, of zelfs zogenaamd paranormaal inzicht. Als mensen een voorspelling hebben gedaan, wachten ze vaak passief af om te kijken wat er gaat gebeuren (Spreuken 27:1).

In tegenstelling tot mensen beschikt God over alle gegevens. Hij kent de aard en neigingen van mensen door en door. Daarom kan hij, als hij daarvoor kiest, precies voorzien wat bepaalde personen en zelfs hele volken zullen doen. Maar God kan meer. Hij kan zelfs factoren en trends beïnvloeden om een bepaalde uitkomst te verzekeren. Hij zegt: „Mijn woord dat uit mijn mond uitgaat (...) zal niet zonder resultaten tot mij terugkeren, (...) en het zal stellig succes hebben” (Jesaja 55:11). In zekere zin zijn sommige voorspellingen van God dus eerder mededelingen of aankondigingen. Hij zorgt er actief voor dat ze uitkomen.

UW TOEKOMST

Is er een betrouwbare voorspelling die te maken heeft met uw toekomst en die van uw geliefden? Als u van tevoren weet dat er een orkaan op komst is, kunt u iets ondernemen om uw leven te redden. Dat geldt ook voor voorspellingen in de Bijbel. God heeft aangekondigd dat er binnenkort over de hele wereld gigantische veranderingen gaan plaatsvinden. (Zie het kader  „Wat God over de toekomst heeft onthuld”.) Die toekomst is heel anders dan wat veel zogenaamde deskundigen voorspellen.

Je zou kunnen zeggen dat deze wereld een verhaal heeft. De grote lijnen ervan zijn al geschreven, en u kunt te weten komen hoe het afloopt. God zegt: „Ik verkondig u het einde vanaf het begin (...). Ik zeg: Mijn besluit wordt uitgevoerd, en al wat Mij behaagt breng Ik tot stand” (Jesaja 46:10, Willibrordvertaling). U en uw gezin kunnen een prachtige toekomst hebben. Jehovah’s Getuigen zullen u graag vertellen wat de Bijbel over toekomstige gebeurtenissen zegt. De Getuigen zijn geen helderzienden, horen geen stemmen van geesten en hebben ook geen speciale gaven om voorspellingen te doen. Ze bestuderen de Bijbel en kunnen u laten zien welke mooie dingen God voor uw toekomst aan het voorbereiden is.