Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 EEN GESPREK OVER DE BIJBEL

Geloven Jehovah’s Getuigen in Jezus?

Geloven Jehovah’s Getuigen in Jezus?

Hier volgt een gesprek zoals Jehovah’s Getuigen dat met iemand zouden kunnen hebben. Stel u voor dat Anton, een Getuige, bij Tim aan de deur staat.

GELOOF IN JEZUS IS NOODZAKELIJK

Anton: Hoi Tim. Leuk je weer te zien.

Tim: Hé Anton.

Anton: Ik heb de nieuwste Wachttoren en Ontwaakt! voor je meegebracht. Ik denk dat je de artikelen weer interessant zult vinden.

Tim: Dank je. Weet je, ik ben blij je te zien, want ik wilde je eigenlijk iets vragen.

Anton: Wat dan?

Tim: Een paar dagen geleden sprak ik met een collega van me. Ik vertelde hem over die blaadjes die je me had gegeven en de interessante dingen die erin staan. Maar hij zei dat ik ze niet moet lezen omdat Jehovah’s Getuigen niet in Jezus geloven. Klopt dat? Ik heb hem gezegd dat ik het jou zou vragen.

Anton: Ik ben blij dat je me die vraag stelt. Het is altijd het beste om dingen uit de eerste hand te horen.

Tim: Dat vind ik ook.

Anton: Jehovah’s Getuigen geloven absoluut in Jezus. We zijn er zelfs van overtuigd dat geloof in Jezus noodzakelijk is voor redding.

Tim: Dat dacht ik al, maar toen mijn collega vertelde dat jullie niet in Jezus geloven, werd ik nieuwsgierig. We hebben het er ook nooit echt over gehad.

Anton: Mag ik je wat Bijbelteksten laten zien die benadrukken hoe belangrijk geloof in Jezus is? Jehovah’s Getuigen gebruiken deze teksten vaak bij hun evangelisatie.

Tim: Oké.

Anton: Laten we eerst eens kijken naar wat Jezus zelf heeft gezegd, in Johannes 14:6. Dit vers is een deel van een gesprek dat Jezus met een van zijn apostelen had. Er staat: „Jezus zei tot hem: ’Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij.’” Wat is volgens deze tekst de enige manier om tot de Vader te bidden?

Tim: Via Jezus.

Anton: Precies. En Jehovah’s Getuigen zijn daar vast van overtuigd. Als we tot God bidden, doen we dat altijd in de naam van Jezus. Dat doe ik ook.

Tim: Ik ben blij dat te horen.

Anton: Een andere tekst is Johannes 3:16. Dit vers is heel belangrijk omdat het als het ware een samenvatting van de evangeliën is. Als je alles wat ooit geschreven is over het leven en werk van Jezus op aarde, in één zin zou moeten samenvatten, zou dit het zijn. Zou jij de tekst willen voorlezen?

Tim: Ja hoor. „Want God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.”

 Anton: Dank je. Ken je deze tekst?

Tim: Zeker. Ik hoor die tekst vaak in mijn kerk.

Anton: Het is echt een beroemde tekst. Jezus zegt hier dat mensen dankzij Gods liefde eeuwig kunnen leven. Maar wat moeten we daarvoor doen?

Tim: We moeten geloven.

Anton: Inderdaad. Om precies te zijn: we moeten geloven in de eniggeboren Zoon, Jezus Christus. En dat punt — dat we door geloof in Jezus eeuwig kunnen leven — staat gewoon hier op bladzijde 2 van het tijdschrift dat ik voor je heb meegebracht. Hier wordt onder andere over het doel van De Wachttoren gezegd: „Het spoort aan tot geloof in Jezus Christus, die gestorven is zodat wij eeuwig leven kunnen krijgen en die nu regeert als Koning van Gods Koninkrijk.”

Tim: Dus het staat gewoon in jullie eigen tijdschrift dat jullie in Jezus geloven.

Anton: Precies.

Tim: Maar waarom zeggen mensen dan dat jullie niet in Jezus geloven?

Anton: Waarschijnlijk om een aantal redenen. Soms praten mensen gewoon anderen na. Of ze hebben deze misvatting gehoord van hun voorganger.

Tim: Als ik even hardop denk: misschien zeggen mensen dat jullie niet in Jezus geloven omdat jullie je Jehovah’s Getuigen noemen, en niet Jezus’ Getuigen.

Anton: Dat zou een reden kunnen zijn.

Tim: Waarom hebben jullie het dan zo vaak over Jehovah?

„IK HEB HUN UW NAAM BEKENDGEMAAKT”

Anton: Om te beginnen geloven we dat het belangrijk is om Gods naam, Jehovah, te gebruiken, net zoals zijn Zoon, Jezus, dat deed. Kijk maar eens wat Jezus in een gebed tot zijn Vader zei. Dat staat in Johannes 17:26. Wil jij dat lezen?

Tim: Oké. „Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad, in hen moge zijn en ik in eendracht met hen.”

Anton: Dank je. Jezus zei hier dat hij Gods naam bekend heeft gemaakt. Waarom denk je dat hij dat deed?

Tim: Eh, geen idee.

Geloof in Jezus is noodzakelijk voor redding

Anton: Misschien dat een andere tekst het kan verduidelijken. Ik denk aan Handelingen 2:21. Daar staat: „Een ieder die de naam van Jehovah aanroept, zal gered worden.” Het gebruiken van de naam Jehovah bij onze aanbidding is dus noodzakelijk voor redding. Je zult het wel met me eens zijn dat Jezus dat zeker geweten moet hebben.

Tim: Ja, natuurlijk.

Anton: Jezus wilde dat zijn volgelingen gered werden. Dat was een van de redenen waarom hij het zo belangrijk vond dat ze Gods naam kenden en gebruikten. En het is een van de hoofdredenen waarom wij zo vaak over Jehovah spreken. We vinden het belangrijk om Gods persoonlijke naam bekend te maken en we willen anderen heel graag helpen die naam bij hun aanbidding te gebruiken.

Tim: Maar ook als mensen Gods naam niet kennen of gebruiken, weten ze toch wie ze bedoelen als ze het over God hebben?

Anton: Dat zou kunnen. Maar doordat God ons heeft verteld wat zijn naam is, heeft hij het voor ons makkelijker gemaakt om een hechte band met hem te krijgen.

Tim: Hoe bedoel je?

Anton: Misschien kan ik het zo uitleggen: We hadden niet per se de naam van Mozes hoeven  te kennen. Dan was hij gewoon de man geweest die de Rode Zee in tweeën spleet of de man die de tien geboden kreeg. En waarom zouden we de naam van Noach moeten kennen? Hij zou dan gewoon de man zijn die een ark bouwde en zijn gezin en de dieren redde. En zelfs Jezus Christus hadden we gewoon kunnen kennen als degene die vanuit de hemel naar de aarde kwam om voor onze zonden te sterven, toch?

Tim: Tja, daar zit wat in.

Anton: Maar God heeft ervoor gezorgd dat we de namen van deze personen kennen. Ook al hebben we Mozes, Noach of Jezus nooit ontmoet, doordat we hun naam kennen, gaan ze meer voor ons leven.

Tim: Zo heb ik het nog nooit bekeken, maar dat klinkt logisch.

Anton: Dat is nog een reden waarom Jehovah’s Getuigen Gods naam zo vaak gebruiken. We willen mensen helpen om in Jehovah te gaan geloven en hem te leren kennen als een echte Persoon met wie ze een band kunnen krijgen. Daarnaast willen we benadrukken welke belangrijke rol Jezus speelt bij onze redding. Misschien mag ik je nog één tekst laten zien die dit duidelijk maakt.

Tim: Dat is goed.

Anton: Daarnet hebben we Johannes 14:6 gelezen. Jezus zei dat hij „de weg en de waarheid en het leven” is. Kijk eens wat hij een paar verzen daarvoor zei, in Johannes 14:1. Zou je het laatste gedeelte van dat vers willen voorlezen?

Tim: Er staat: „Oefent geloof in God, oefent ook geloof in mij.”

Anton: Dank je. Denk je dat geloof in de één, geloof in de ander uitsluit? Dat je óf in Jezus óf in Jehovah gelooft?

Tim: Nee. Jezus zei dat we in allebei moeten geloven.

Anton: Dat klopt. En je bent het vast met me eens dat het niet voldoende is om alleen te zeggen dat je in God en Jezus gelooft. Het moet ook echt blijken uit je manier van leven.

Tim: Absoluut.

Anton: Maar hoe kan iemand laten zien dat hij echt in God en Jezus gelooft? Als je wilt, kunnen we het daar de volgende keer over hebben. *

Tim: Dat lijkt me leuk.

Hebt u een vraag over een Bijbels onderwerp? Wilt u meer weten over een van de leerstellingen of gebruiken van Jehovah’s Getuigen? Vraag er dan eens naar als u een Getuige ontmoet. Hij of zij zal u er graag meer over vertellen.

^ ¶58 Zie voor meer informatie hoofdstuk 12 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.