Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Geeft u God de gelegenheid om elke dag tegen u te praten?

Geeft u God de gelegenheid om elke dag tegen u te praten?

HOE vaak bekijkt u zichzelf in een spiegel? Voor de meesten van ons is dat een dagelijkse gewoonte, misschien wel iets wat we een aantal keren per dag doen. Waarom? Omdat we ons bekommeren om ons uiterlijk.

De Bijbel lezen is te vergelijken met in een spiegel turen (Jakobus 1:23-25). De in Gods Woord opgetekende boodschap is bij machte ons onszelf te laten zien zoals we werkelijk zijn. Gods Woord „dringt zelfs zover door dat het ziel en geest (...) scheidt” (Hebreeën 4:12). Met andere woorden, het scheidt wat we vanbuiten lijken van wat we echt vanbinnen zijn. Het laat ons net als een spiegel zien waar we iets aan moeten doen.

De Bijbel onthult niet alleen waar wijzigingen op hun plaats zijn, maar helpt ons ook die wijzigingen aan te brengen. De apostel Paulus schreef: „De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid” (2 Timotheüs 3:16, 17). Merk op dat van de vier beklemtoonde nuttige aspecten er drie zijn — terechtwijzen, dingen rechtzetten en streng onderrichten — waarmee wijzigingen in onze houding en daden gemoeid zijn. Als we geregeld in een spiegel moeten kijken om er zeker van te zijn dat we er acceptabel uitzien, hoeveel te meer moeten we dan op geregelde basis in Gods Woord, de Bijbel, lezen!

Toen Jehovah God Jozua aanstelde als leider van het volk Israël zei hij tegen hem: „Dit wetboek dient niet uit uw mond te wijken, en gij moet er dag en nacht met gedempte stem in lezen, opdat gij zorgvuldig moogt handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat; want dan zult gij uw weg succesvol maken en dan zult gij wijs handelen” (Jozua 1:8). Om succesvol te zijn moest Jozua dus „dag en nacht”, op geregelde basis, in Gods Woord lezen.

De eerste psalm wijst ook op het nut van geregeld Bijbellezen met de woorden: „Gelukkig is de man die niet in de raad der goddelozen heeft gewandeld, en op de weg der zondaars niet heeft gestaan, en op de zetel der spotters niet heeft gezeten. Maar zijn lust is in de wet van Jehovah, en in diens wet leest hij dag en nacht met gedempte stem. En hij zal stellig worden als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn eigen vrucht geeft als het de juiste tijd ervoor is en waarvan het gebladerte niet verwelkt, en al wat hij doet, zal gelukken” (Psalm 1:1-3). Zo willen wij natuurlijk ook zijn.

Veel mensen maken er een gewoonte van dagelijks in de Bijbel te lezen. Toen aan een  christen werd gevraagd waarom hij elke dag in de Bijbel leest, antwoordde hij: „Als ik in de loop van de dag herhaaldelijk tot God bid en verwacht dat hij me hoort, moet ik toch ook naar God luisteren door elke dag zijn Woord te lezen? Als je een goede vriend wilt zijn, moet je toch niet voortdurend zelf aan het woord zijn?” Daar heeft hij gelijk in. Bijbellezen is te vergelijken met naar God luisteren omdat we zo zijn zienswijze te weten komen.

Hoe te werk te gaan

Misschien hebt u al eens geprobeerd met een Bijbelleesprogramma te beginnen. Hebt u de hele Bijbel van begin tot eind gelezen? Dat is een uitstekende manier om meer vertrouwd te raken met de inhoud. Sommigen zijn echter al heel wat keren met het lezen van de hele Bijbel begonnen maar stoppen er dan na een poosje mee. Is het u ook zo vergaan? Wat kunt u doen om uw doel de hele Bijbel te lezen te verwezenlijken? Probeer de volgende twee suggesties eens op te volgen.

Kunt u elke dag tijd opzijzetten voor Bijbellezen?

Ruim in uw dagelijkse routine een vaste tijd in voor Bijbellezen. Kies elke dag een tijdstip uit waarop de kans het grootst is dat u aan uw Bijbellezen toekomt. Plan ook een reservestrategie. Zorg dat als het u om de een of andere reden niet lukt uw Bijbellezen te doen in het tijdsbestek dat uw voorkeur heeft, u nog een andere tijd achter de hand hebt, zodat u nooit een dag voorbij hoeft te laten gaan zonder in Gods Woord te lezen. Op die manier zult u het voorbeeld van de Bereeërs uit de oudheid volgen. Over hen wordt ons verteld: „Zij namen het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes aan en onderzochten dagelijks zorgvuldig de Schriften of deze dingen zo waren” (Handelingen 17:11).

Heb een specifiek doel in gedachten. Als u bijvoorbeeld elke dag drie tot vijf hoofdstukken in de Bijbel leest, hebt u de hele Bijbel in precies een jaar uit. De tabel op de volgende bladzijden laat zien hoe u dat kunt doen. Probeer dat programma eens uit. Zet onder het kopje „Datum” wanneer u elk stel hoofdstukken gaat lezen. Vink de gedeelten na lezing af. Op die manier houdt u uw vorderingen bij.

Hebt u eenmaal de hele Bijbel gelezen, dan hoeft u het daar niet bij te laten. U kunt hetzelfde schema gebruiken om de hele Bijbel jaarlijks te lezen maar dan misschien elke keer bij een ander gedeelte beginnen. Of als u de Bijbel in een lager tempo uit wilt lezen, kunt u voor elk van de geprogrammeerde leesgedeelten twee of drie dagen nemen.

Iedere keer dat u de Bijbel leest, zult u nieuwe dingen vinden die op uw leven van toepassing zijn, dingen die u nooit eerder zijn opgevallen. Hoe komt dat? „Het toneel van deze wereld is bezig te veranderen”, en ons leven en onze omstandigheden veranderen ook voortdurend (1 Korinthiërs 7:31). Neem u daarom vast voor dagelijks in de spiegel van Gods Woord, de Bijbel, te kijken. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat u God de gelegenheid geeft om elke dag tegen u te praten (Psalm 16:8).