Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een goede religie bevordert respect voor Gods Woord

Een goede religie bevordert respect voor Gods Woord

JEZUS bevorderde respect voor Gods Woord, de heilige geschriften. Dat blijkt uit zijn antwoorden toen hij door de Duivel beproefd werd (Mattheüs 4:4-11). Hoe reageerde hij bijvoorbeeld toen Satan hem uitdaagde om stenen in broden te veranderen? Jezus bood weerstand aan die beproeving door de geïnspireerde woorden van Mozes te citeren die u in Deuteronomium 8:3 kunt vinden. En hoe reageerde hij toen de Duivel hem het bestuur over alle koninkrijken van de wereld aanbood in ruil voor één enkele daad van aanbidding? Hij sloeg dat aanbod af door te verwijzen naar een beginsel dat in Deuteronomium 6:13 staat.

Dus ook al was Jezus Gods eigen Zoon, hij verliet zich bij zijn onderwijs op de Schriften als autoriteit. En hij maakte Gods Woord ook nooit ondergeschikt aan menselijke overleveringen (Johannes 7:16-18). Veel van de religieuze leiders in zijn tijd deelden zijn respect voor Gods Woord niet. Ze waren meer waarde gaan toekennen aan menselijke overleveringen dan aan de heilige Schriften. Jezus zei hun onomwonden: „Zo holt u het gebod van God uit met uw traditie. Huichelaars! Hoe treffend heeft de profeet Jesaja over u gezegd: Dit volk, zegt God, bewijst mij slechts lippendienst, maar hun hart is niet bij mij. Hun ontzag voor mij heeft geen enkele waarde: wat zij leren en opleggen, zijn louter menselijke wetten!” — Mattheüs 15:6-9, Groot Nieuws Bijbel.

Veel religies, zowel christelijke als niet-christelijke, beweren dat ze de Bijbel respecteren.  Maar hoeveel religies kent u die menselijke tradities verwerpen als die in strijd zijn met de duidelijke leer van Gods Woord? Laten we eens twee voorbeelden bekijken.

ONDERWERP: Religieuze titels.

WAT DE BIJBEL LEERT:

Jezus veroordeelde de religieuze leiders in zijn tijd omdat ze op titels gesteld waren en naar aanzien verlangden. Hij zei: „Ze zijn uit op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagogen, en willen op de markt graag gegroet en door de mensen rabbi genoemd worden.” Daarna zei Jezus tegen zijn volgelingen: „Laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent allemaal broeders. Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw Vader, die in de hemel” (Mattheüs 23:1-10, Willibrordvertaling).

VRAAG:

Worden leiders van de betreffende religie graag met een eretitel aangesproken en zoeken ze aanzien in de gemeenschap, of mijden ze dat in gehoorzaamheid aan Jezus’ gebod?

ONDERWERP: Het gebruik van beelden bij de aanbidding.

WAT DE BIJBEL LEERT:

„Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet” (Exodus 20:4, 5, De Nieuwe Bijbelvertaling).

Johannes schreef aan christenen: „Wacht u voor de afgoden!” — 1 Johannes 5:21, Petrus Canisiusvertaling.

VRAAG:

Houdt die religie zich aan het duidelijke Bijbelse verbod op het gebruik van beelden en afgoden bij de aanbidding van God?

U kunt de juiste weg vinden

Ondanks het duizelingwekkende religieuze aanbod van tegenwoordig kunt u de ene weg vinden die naar het leven leidt. Er zijn veel kenmerken waaraan u de religie die „zuiver en onbezoedeld is voor God” kunt herkennen (Jakobus 1:27, Naardense Bijbel). De Bijbelteksten in deze artikelen kunnen als wegwijzers dienen die u helpen die religie te vinden.

Waarom zou u niet eens bij Jehovah’s Getuigen informeren hoe zij de vragen in deze artikelen zouden beantwoorden? Terwijl u over hun antwoord nadenkt, zou u het voorbeeld kunnen volgen van de mensen die in de eerste eeuw in de stad Berea woonden. Nadat ze gehoord hadden wat Paulus predikte, „bestudeerden [ze] dagelijks de Schrift om te zien of het waar was wat Paulus zei” (Handelingen 17:11, GNB). Als u net als de Bereeërs respect hebt voor Gods Woord en het ijverig bestudeert, zult u de weg naar het leven vinden. Of u die weg ook wilt gaan volgen, is een keuze die u zelf moet maken.

Welke religie moedigt mensen aan de Bijbel te bestuderen om te zien of de dingen die ze leren echt waar zijn?