Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | GODS GROOTSTE GESCHENK: NEEMT U HET AAN?

Hoe reageert u op Gods grootste geschenk?

Hoe reageert u op Gods grootste geschenk?

De liefde die de Christus heeft, dringt [motiveert] ons (...) Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is’ (2 Korinthiërs 5:14, 15).

EEN bijzonder geschenk zou ons moeten motiveren onze dankbaarheid te tonen. Jezus benadrukte dat, nadat hij tien mannen had genezen van een slopende ziekte die in die tijd niet verholpen kon worden. Een van de tien mannen kwam terug ‘terwijl hij God met een luide stem verheerlijkte’. Jezus zei: ‘Werden niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de andere negen?’ (Lukas 17:12-17) De les: Als we niet oppassen, zijn we zo vergeten wat een ander voor ons doet.

De losprijs is een uniek geschenk. Het is verreweg het grootste geschenk ooit. Hoe zou u dus moeten reageren op wat God voor u heeft gedaan?

  • Leer de Gever kennen. De losprijs zorgt er niet automatisch voor dat iedereen eeuwig zal leven. Jezus zei toen hij tot God bad: ‘Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus’ (Johannes 17:3). Als iemand u zou vertellen dat een man uw leven had gered toen u nog maar een kind was, zou u die man dan niet willen leren kennen en willen weten waarom hij u gered had? Jehovah, de Gever  van het levengevende geschenk, de losprijs, wil niet alleen dat u weet wie hij is maar ook dat u een hechte band met hem krijgt. In de Bijbel staat: ‘Nadert tot God en hij zal tot u naderen’ (Jakobus 4:8).

  • Geloof in de losprijs. ‘Hij die geloof oefent in de Zoon, heeft eeuwig leven’ (Johannes 3:36). Om te laten zien dat we geloven in de losprijs, moeten we actie ondernemen (Jakobus 2:17). Een geschenk is pas van ons als we onze armen uitstrekken en het aannemen. Daarom moeten we als het ware onze armen uitstrekken en de losprijs aannemen. Hoe? Kom te weten hoe God wil dat u leeft, en handel daarnaar. * Bid tot God om vergeving en een rein geweten. Doe dat in het volste vertrouwen dat de losprijs een eeuwige toekomst van vrede, veiligheid en voorspoed garandeert voor iedereen die laat zien dat hij erin gelooft (Hebreeën 11:1).

  • Woon de herdenking van Jezus’ dood bij. Jezus stelde een jaarlijkse herdenking in die ons herinnert aan de voorziening van de losprijs. Hij zei over het bijwonen van die herdenking: ‘Blijft dit tot een gedachtenis aan mij doen’ (Lukas 22:19). Jehovah’s Getuigen zullen Jezus’ dood herdenken op dinsdag 11 april 2017, na zonsondergang. Het programma, dat ongeveer een uur duurt, omvat een lezing waarin wordt uitgelegd waarom Jezus’ dood belangrijk voor ons is en welke huidige en toekomstige voordelen zijn dood biedt. Vorig jaar waren wereldwijd zo’n 20 miljoen mensen bij de herdenking aanwezig. We nodigen u graag uit samen met ons de herdenking bij te wonen als reactie op Gods grootste geschenk.

^ ¶7 De beste manier om God te leren kennen en een band met hem te krijgen is door de Bijbel te onderzoeken. Vraag een Getuige van Jehovah om meer informatie of bezoek www.jw.org.