Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | GODS GROOTSTE GESCHENK: NEEMT U HET AAN?

Een uniek geschenk

Een uniek geschenk

EEN puntenslijper in de vorm van een boot. Het lijkt misschien niet zo bijzonder, maar voor Jordan is het een van zijn waardevolste bezittingen. Hij zegt: ‘Ik kreeg het van Russell, een oude familievriend, toen ik nog heel klein was.’ Nadat Russell overleden was, ontdekte Jordan dat Russell een cruciale rol had gespeeld in het leven van Jordans opa en ouders, en dat hij ze had geholpen toen ze het moeilijk hadden. Jordan zegt: ‘Nu ik meer over hem weet, is dat cadeautje me nog meer waard.’

Uit Jordans ervaring blijkt dat een geschenk voor sommigen misschien weinig of geen waarde heeft. Maar voor degene die het krijgt, kan het heel kostbaar of zelfs onbetaalbaar zijn. In de Bijbel wordt een geschenk van onschatbare waarde beschreven met de bekende woorden: ‘God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben’ (Johannes 3:16).

Een geschenk dat iemand eeuwig leven kan geven! Bestaat er een geschenk dat meer waard is? Hoewel sommigen misschien niet inzien hoe waardevol dat geschenk is, bezien ware christenen het als ‘kostbaar’ (Psalm 49:8; 1 Petrus 1:18, 19). Maar waarom bood God het leven van zijn Zoon aan als een geschenk voor de wereld?

De apostel Paulus legt het uit: ‘Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood, en aldus heeft de dood zich tot alle mensen uitgebreid’ (Romeinen 5:12). De eerste mens, Adam, zondigde door God bewust ongehoorzaam te zijn, wat uiteindelijk tot zijn dood leidde. En door Adam kwam de dood over al zijn nakomelingen, de hele mensheid.

 ‘Het loon dat de zonde betaalt, is de dood, maar de gave die God schenkt, is eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heer’ (Romeinen 6:23). Om mensen te bevrijden van de dood, stuurde God zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde om zijn volmaakte leven voor de wereld op te offeren. Op basis van dat offer, de ‘losprijs’, zal iedereen die geloof oefent in Jezus eeuwig leven krijgen (Romeinen 3:24).

Paulus zegt over alle beloningen die God door bemiddeling van Jezus aan zijn aanbidders heeft gegeven: ‘God zij gedankt voor zijn onbeschrijflijke vrije gave’ (2 Korinthiërs 9:15). De losprijs is zo’n groot geschenk dat het niet in woorden te vatten is. Maar wat maakt de losprijs, van al Gods gulle geschenken aan de mensheid, extra bijzonder? Waarom is het uniek ten opzichte van andere geschenken van God? * En hoe moeten wij erop reageren? Lees in de volgende twee artikelen met ons mee wat het Bijbelse antwoord op die vragen is.

^ ¶8 Jezus heeft bereidwillig zijn leven voor ons gegeven (1 Johannes 3:16). Maar omdat dat offer onderdeel was van Gods doel met de mens, kijken we in deze artikelen naar Gods rol als degene die in de losprijs heeft voorzien.