DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE juli 2015

Deze uitgave bevat de studieartikelen voor 31 augustus tot 27 september 2015.

Ze boden zich gewillig aan: in Rusland

Lees over echtparen en singles die naar Rusland zijn verhuisd om te dienen waar de behoefte groter is. Ze hebben geleerd meer op Jehovah te vertrouwen!

Maak het geestelijke paradijs nog mooier!

Zijn het geestelijke paradijs en de geestelijke tempel hetzelfde? Wat voor ‘paradijs’ zag Paulus in de ‘derde hemel’?

Jehovah dienen tijdens ‘de rampspoedige dagen’

Hoe kun je je geloof sterk houden en actief blijven in Jehovah’s dienst? Wat kun je in dit opzicht leren van bejaarde aanbidders van God in de Bijbel?

Onze bevrijding is nabij!

Welke boodschap zullen we bekendmaken als de grote verdrukking is begonnen? Wat zal er dan met de gezalfden gebeuren?

Maakt het iets uit of anderen zien wat je doet?

Het voorbeeld van Bezaleël en Oholiab leert ons deze belangrijke les: Jehovah ziet wat je doet, zelfs als niemand anders het lijkt te zien.

Blijf loyaal aan Gods Koninkrijk

Hoe kunnen christenen zichzelf trainen om loyaal aan Jehovah en zijn Koninkrijk te zijn?

Dit is onze plaats van aanbidding

Hoe kunnen we respect tonen voor onze plaatsen van aanbidding? Hoe wordt de bouw en het onderhoud van Koninkrijkszalen gefinancierd?

Wist je dit?

Volgens de Bijbel waren bepaalde delen van het beloofde land bebost. Klopt dat beeld wel? Grote delen van het land zijn nu immers ontbost.