Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Het Biriyabos in Galilea

Wist je dit?

Wist je dit?

Was er in het oude Israël echt zo veel bos als de Bijbel lijkt te suggereren?

VOLGENS de Bijbel waren bepaalde delen van het beloofde land bebost en waren er ‘overvloedig’ veel bomen (1 Kon. 10:27; Joz. 17:15, 18). Maar sceptici zouden zich kunnen afvragen of dat beeld wel klopt, omdat grote delen van het land nu ontbost zijn.

Een grote tros sycomoorvijgen

Het boek Life in Biblical Israel legt uit dat ‘de bossen in het oude Israël veel uitgestrekter waren dan nu’. De hogergelegen gebieden waren oorspronkelijk vooral bedekt met de aleppo-den (Pinus halepensis), de Palestijnse eik (Quercus calliprinos) en de Palestijnse terebint (Pistacia palaestina). In de Sjefela, het heuvelgebied tussen de centrale bergketen en de Middellandse Zeekust, kwam ook de Egyptische vijgenboom of sycomoor (Ficus sycomorus) veel voor.

Volgens het boek Plantenrijk van de bijbel staan er in sommige gebieden in Israël nu helemaal geen bomen meer. Wat heeft tot die ontwikkeling bijgedragen? Het boek legt uit dat het een geleidelijk proces was: ‘De mens [heeft] keer op keer in het natuurlijke milieu ingegrepen. Ten dele was dat om zijn akkers en weidegronden uit de breiden, maar ook om bouwmateriaal en brandstof te krijgen.’