Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah dienen tijdens ‘de rampspoedige dagen’

Jehovah dienen tijdens ‘de rampspoedige dagen’

‘DOOR mijn gezondheidsproblemen kan ik steeds minder doen’, zucht Ernst *, die in de zeventig is. Komt dit je bekend voor? Als je een dagje ouder wordt en voelt dat je gezondheid en kracht achteruitgaan, herken je jezelf misschien in de beschrijving die Prediker 12 geeft. In vers 1 wordt iemands ouderdom beschreven als ‘de rampspoedige dagen’. Toch ben je niet veroordeeld tot een leven vol ellende. Je kunt nog steeds een zinvol leven hebben en Jehovah met vreugde dienen.

HOUD JE GELOOF STERK

Lieve ouderen, er zijn velen die hetzelfde hebben meegemaakt als jullie. Aanbidders van Jehovah uit de Bijbel hadden met soortgelijke problemen te maken toen ze ouder werden. Isaäk, Jakob en Ahia verloren bijvoorbeeld hun gezichtsvermogen (Gen. 27:1; 48:10; 1 Kon. 14:4). Sara voelde zich ‘verwelkt’ (Gen. 18:11, 12). Koning David kon het op zijn oude dag niet meer warm krijgen (1 Kon. 1:1). Hoewel Barzillai het materieel goed had, kon hij niet meer genieten van de smaak van voedsel of het geluid van muziek (2 Sam. 19:32-35). Zowel Abraham als Naomi kregen te maken met het verlies van hun huwelijkspartner (Gen. 23:1, 2; Ruth 1:3, 12).

Wat hielp deze personen om Jehovah trouw te blijven en hun vreugde te bewaren? Abraham werd op hoge leeftijd ‘krachtig door zijn geloof’ omdat hij op Gods belofte vertrouwde (Rom. 4:19, 20). Ook wij hebben een sterk geloof nodig. Zo’n geloof is niet afhankelijk van leeftijd, mogelijkheden of omstandigheden. Neem bijvoorbeeld Jakob. Zelfs toen hij verzwakt, blind en bedlegerig was, liet hij zien dat hij een groot vertrouwen had in Gods beloften (Gen. 48:1-4, 10; Hebr. 11:21). Of een voorbeeld uit deze tijd. Hoewel Ines (93) aan een spierziekte lijdt, zegt ze: ‘Ik voel me elke dag rijk gezegend door Jehovah. Elke dag denk ik aan het paradijs. Dat geeft me hoop.’ Wat een mooie, positieve instelling!

We kunnen ons geloof versterken door te bidden, Gods Woord te bestuderen en christelijke vergaderingen te bezoeken. De bejaarde profeet Daniël bad drie keer per dag en bleef Gods Woord bestuderen (Dan. 6:10; 9:2). De bejaarde weduwe Anna ‘ontbrak nimmer in de tempel’ (Luk. 2:36, 37). Als je de vergaderingen bezoekt wanneer het maar kan en probeert om zo veel mogelijk mee te doen, moedig je niet alleen jezelf aan, maar ook alle andere aanwezigen. Zelfs als je beperkt bent in wat je kunt doen, kun je in ieder geval bidden. Jehovah luistert graag naar je (Spr. 15:8).

Moedig anderen aan

Getrouwe broeders en zusters, wat zouden velen van jullie graag nog in staat zijn om te lezen en de vergaderingen te bezoeken. Wat kun je doen als dat steeds moeilijker gaat of misschien zelfs onmogelijk wordt? Maak goed gebruik van elke beschikbare voorziening. Velen die niet naar de vergaderingen kunnen, luisteren mee via een telefoonverbinding. Inge (79) kan zich op de vergaderingen voorbereiden omdat een broeder uit de gemeente de artikelen voor haar uitprint met extra grote letters.

Het zou goed kunnen dat jij iets hebt wat anderen juist tekortkomen: tijd. Waarom zou je die niet gebruiken om naar opnames te luisteren van de Bijbel, Bijbelse lectuur, lezingen en drama’s? Je zou misschien ook het initiatief kunnen nemen om broeders en zusters op te bellen en een interessante Bijbelse gedachte met ze te delen. Dat zal echt een ‘uitwisseling van aanmoediging’ zijn (Rom. 1:11, 12).

BLIJF ACTIEF IN GODS DIENST

Predik het woord

‘Het is verschrikkelijk om minder te kunnen doen dan vroeger’, verzucht Christa, die halverwege de tachtig is. Hoe kun je toch je vreugde bewaren? ‘Door positief te blijven’, zegt Peter (75). ‘Ik probeer niet stil te staan bij wat ik niet meer kan, maar me te concentreren op wat ik nog wel kan.’

Welke manieren om getuigenis te geven staan voor jou nog open? Heidi kan niet meer van huis tot huis, zoals ze vroeger deed. Maar toen ze al ver in de tachtig was, heeft ze geleerd om brieven te schrijven op de computer. Sommige oudere verkondigers beginnen gesprekjes over de Bijbel bij bushaltes of terwijl ze op een bankje in het park zitten. En als je op dit moment in een verpleeghuis woont, zou je je zorgverleners en medebewoners dan kunnen bezien als je persoonlijke ‘gebied’?

Wees gastvrij

Koning David zette zich op latere leeftijd nog ijverig in voor de ware aanbidding. Hij schonk bijdragen en trof voorbereidingen voor de bouw van de tempel (1 Kron. 28:11–29:5). Ook jij kunt actief betrokken blijven bij het wereldwijde Koninkrijkswerk. Kun je de pioniers of andere ijverige verkondigers in je gemeente ondersteunen met aanmoedigende woorden, een klein cadeautje of een kopje koffie? Het is ook goed om voor je broeders en zusters te bidden; denk dan bijvoorbeeld aan de jongeren en de gezinnen, de volletijddienaren, de zieken en degenen die zware verantwoordelijkheden dragen.

Jehovah heeft enorm veel waardering voor jou en je dienst. Hij houdt van je en zal je nooit afdanken (Ps. 71:9). Binnenkort komt de nieuwe wereld, waarin we steeds ouder zullen worden, maar dan zonder de ellende die dat nu met zich meebrengt. Volmaakt gezond en vol energie zullen we Jehovah dan tot in alle eeuwigheid dienen!

^ ¶2 Sommige namen zijn veranderd.