Nader dicht tot Jehovah

God nodigt je uit dicht tot hem te naderen. Dit boek laat je in de Bijbel zien hoe je dat kunt doen.

Voorwoord

Je kunt een band met Jehovah God smeden die nooit verbroken zal worden.

HOOFDSTUK 1

„Zie! Dit is onze God”

Waarom vroeg Mozes naar Gods naam terwijl hij die naam al kende ?

HOOFDSTUK 2

Kun je echt ’dicht tot God naderen’?

Jehovah God, de Schepper van hemel en aarde, nodigt ons uit en doet ons een belofte.

HOOFDSTUK 3

„Heilig, heilig, heilig is Jehovah”

Waarom brengt de Bijbel heiligheid met schoonheid in verband?

HOOFDSTUK 4

„Jehovah is . . . groot in kracht”

Moet Gods kracht ons ertoe brengen hem te vrezen? Ja en nee.

HOOFDSTUK 5

Scheppingskracht — „De Maker van hemel en aarde”

Gods schepping, van de reusachtige zon tot de kleine kolibrie, kan ons iets belangrijks over hem leren.

HOOFDSTUK 7

Beschermende kracht — „God is voor ons een toevlucht”

God beschermt zijn aanbidders op twee manieren, maar een daarvan is verreweg de belangrijkste.

HOOFDSTUK 8

Herstellende kracht — Jehovah ’maakt alle dingen nieuw’

Jehovah heeft de zuivere aanbidding al hersteld. Wat gaat hij in de toekomst nog herstellen?

HOOFDSTUK 9

„Christus, de kracht Gods”

Wat vertellen Jezus’ wonderen en genezingen ons over Jehovah?

HOOFDSTUK 10

’Word navolgers van God’ in de wijze waarop je je macht gebruikt

Je hebt misschien meer macht dan je beseft — hoe kun je die op juiste wijze gebruiken?

HOOFDSTUK 11

„Al zijn wegen zijn gerechtigheid”

Waarom is Gods gerechtigheid een innemende eigenschap?

HOOFDSTUK 12

„Is er onrechtvaardigheid bij God?”

Als Jehovah onrecht haat, waarom is de wereld er dan vol van?

HOOFDSTUK 13

„De wet van Jehovah is volmaakt”

Hoe kan een rechtsstelsel tot liefde aanmoedigen?

HOOFDSTUK 14

Jehovah verschaft „een losprijs in ruil voor velen”

Een eenvoudige maar belangrijke leer kan je helpen dichter tot God te naderen.

HOOFDSTUK 15

Jezus ’vestigt gerechtigheid op de aarde’

Hoe bevorderde Jezus vroeger gerechtigheid? Hoe doet hij dat nu? En hoe zal hij in de toekomst voor gerechtigheid zorgen?

HOOFDSTUK 16

’Oefen gerechtigheid’ terwijl je met God wandelt

Waarom waarschuwde Jezus: „Houdt op met oordelen, opdat gij niet wordt geoordeeld”?

HOOFDSTUK 17

„O de diepte van Gods . . . wijsheid!”

Waarom is Gods wijsheid zelfs superieur aan zijn kennis, begrip en onderscheidingsvermogen?

HOOFDSTUK 18

Wijsheid in „het woord van God”

Waarom gebruikte God mensen om de Bijbel te schrijven in plaats van het zelf te doen of engelen te gebruiken?

HOOFDSTUK 19

„Gods wijsheid in een heilig geheim”

Wat is het heilige geheim dat God eens verborgen hield maar nu heeft onthuld?

HOOFDSTUK 20

„Wijs van hart” en toch nederig

Hoe kan de Soevereine Heer van het universum nederig zijn?

HOOFDSTUK 21

Jezus openbaart de wijsheid van God

Hoe kwam het dat soldaten die Jezus moesten arresteren, met lege handen terugkwamen nadat ze zijn onderwijs hadden gehoord?

HOOFDSTUK 22

Is „de wijsheid van boven” in jouw leven werkzaam?

De Bijbel noemt vier vereisten voor het verwerven van goddelijke wijsheid.

HOOFDSTUK 23

’Hij heeft ons eerst liefgehad’

Wat betekenen de woorden „God is liefde” eigenlijk?

HOOFDSTUK 24

Niets kan ons „scheiden van Gods liefde”

Verwerp de leugen dat God je niet liefheeft en je niet waardeert.

HOOFDSTUK 25

„Het tedere mededogen van onze God”

Hoe zijn Gods gevoelens voor jou te vergelijken met die van een moeder voor haar kind?

HOOFDSTUK 26

Een God die „vergevensgezind” is

Als God zich alles herinnert, hoe kan hij dan vergeven en vergeten?

HOOFDSTUK 27

„O hoe groot is zijn goedheid!”

Wat houdt Gods goedheid precies in?

HOOFDSTUK 28

’Gij alleen zijt loyaal’

Waarom is loyaliteit meer dan getrouwheid?

HOOFDSTUK 29

„De liefde van de Christus te kennen”

Drie facetten van Jezus’ liefde zijn een volmaakte weerspiegeling van Jehovah’s liefde.

HOOFDSTUK 30

’Blijf in liefde wandelen’

Eén Korinthiërs noemt veertien manier waarop we liefde kunnen tonen.

HOOFDSTUK 31

„Nadert tot God en hij zal tot u naderen”

Wat is de belangrijkste vraag die je jezelf kan stellen? Hoe ga je die beantwoorden?