Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DEEL VIER

Schuldgevoel: ‘Reinig me van mijn zonde’

Schuldgevoel: ‘Reinig me van mijn zonde’

‘Door mijn nieuwe baan gingen we er financieel flink op vooruit, maar ik raakte ook betrokken bij allerlei bedenkelijke activiteiten: ik begon feestdagen te vieren, liet me in met politiek en ging zelfs naar de kerk. Veertig jaar lang was ik inactief. Naarmate de tijd verstreek, dacht ik steeds vaker dat Jehovah me niet meer kon vergeven. Ik kon het mezelf niet eens vergeven. Ik wist immers wat de waarheid was toen ik het verkeerde pad opging.’ — Martha.

SCHULDGEVOEL kan een heel zware last zijn. ‘Mijn zonden stijgen me boven het hoofd’, schreef koning David. ‘Ze zijn als een zware last die ik niet kan dragen’ (Psalm 38:4). Sommige broeders en zusters gaan gebukt onder enorm verdriet; ze zijn ervan overtuigd dat Jehovah ze nooit kan vergeven (2 Korinthiërs 2:7). Is dat terecht? Zelfs als je ernstige zonden hebt begaan, is er dan zo’n afstand tussen jou en Jehovah ontstaan dat hij je niet meer zal vergeven? Absoluut niet!

‘Laten we de zaken rechtzetten tussen ons’

Jehovah laat berouwvolle zondaars niet in de steek. Hij reikt ze juist de hand! In de illustratie van de verloren zoon vergelijkt Jezus Jehovah met een lieve vader van wie de zoon het gezin verlaat en een immoreel leven gaat leiden. Na een tijd besluit de zoon terug te gaan naar huis. ‘Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem al aankomen en kreeg medelijden met hem. Hij rende naar zijn zoon toe, omhelsde hem en kuste hem’ (Lukas 15:11-20). Zou jij graag terug willen komen bij Jehovah, maar heb je het gevoel dat je ‘nog ver weg’ bent? Net als de vader in Jezus’ illustratie geeft Jehovah echt om je. Hij ziet er vol verlangen naar uit dat je weer thuiskomt.

Maar misschien denk je dat Jehovah jou niet meer kan vergeven omdat je te vaak of te ernstig hebt gezondigd. Kijk dan alsjeblieft eens naar de volgende uitnodiging: ‘“Kom, laten we de zaken rechtzetten tussen ons”, zegt Jehovah. “Al waren je zonden scharlakenrood, ze zullen zo wit worden gemaakt als sneeuw”’ (Jesaja 1:18). Zelfs zonden die zo onuitwisbaar lijken als een rode inktvlek op een wit kledingstuk kunnen door Jehovah worden vergeven.

Jehovah wil niet dat een schuldig geweten je blijft kwellen. Maar hoe kun je dan de opluchting voelen die het gevolg is van Jehovah’s vergeving en een rein geweten? Het voorbeeld van koning David laat zien welke twee stappen belangrijk zijn. Ten eerste zei David: ‘Ik zal mijn overtredingen aan Jehovah bekennen’ (Psalm 32:5). Bedenk dat Jehovah jou al heeft uitgenodigd om hem in gebed te naderen en ‘de zaken recht te zetten’ met hem. Neem die uitnodiging aan. Beken je zonden aan Jehovah en vertel hem wat je voelt. Davids eigen ervaring bracht hem ertoe vol vertrouwen te bidden: ‘Reinig me van mijn zonde. (...) Een gebroken en verbrijzeld hart, o God, zult u niet afwijzen’ (Psalm 51:2, 17).

Ten tweede kreeg David hulp van Gods aangestelde vertegenwoordiger, de profeet Nathan (2 Samuël 12:13). In deze tijd heeft Jehovah voorzien in gemeenteouderlingen. Zij zijn opgeleid om berouwvolle zondaars te helpen hun vriendschap met Jehovah te herstellen. Als je de ouderlingen benadert, zullen ze de Bijbel gebruiken en samen met je bidden om je gerust te stellen. Je negatieve gevoelens zullen verminderen of verdwijnen en met hun hulp zul je geestelijk kunnen herstellen (Jakobus 5:14-16).

Jehovah wil graag dat je je door een rein geweten beter gaat voelen

‘Gelukkig de mens van wie de overtreding wordt vergeven’

Aan Jehovah je zonden bekennen en de ouderlingen om hulp vragen, is misschien wel het moeilijkste dat je ooit zult moeten doen. David kende dat gevoel. Een tijdlang zweeg hij over zijn zonden (Psalm 32:3). Maar later zag hij duidelijk in welke voordelen het had om zijn zonden te bekennen en zijn gedrag te veranderen.

Eén belangrijk voordeel was dat David weer echt gelukkig kon zijn. Hij schreef: ‘Gelukkig de mens van wie de overtreding wordt vergeven, van wie de zonde wordt bedekt’ (Psalm 32:1). Hij vroeg ook in gebed: ‘Jehovah, open mijn lippen zodat mijn mond uw lof kan verkondigen’ (Psalm 51:15). Bevrijd van zijn schuldgevoel en dankbaar voor Jehovah’s vergeving, wilde David graag anderen over Jehovah vertellen.

Jehovah wil graag dat je je door een rein geweten beter gaat voelen. En hij wil dat je anderen over hem en zijn voornemen vertelt. Niet met een schuldgevoel, maar oprecht en met vreugde (Psalm 65:1-4). Denk aan zijn uitnodiging ervoor te zorgen dat ‘je zonden worden uitgewist. Dan zullen er tijden van verademing komen van Jehovah zelf’ (Handelingen 3:19).

Martha heeft dat ervaren. Ze vertelt: ‘Mijn zoon bleef me De Wachttoren en Ontwaakt! sturen. Langzaam maar zeker leerde ik Jehovah opnieuw kennen. Het moeilijkste was om vergeving te vragen voor alle zonden die ik had begaan. Maar uiteindelijk naderde ik Jehovah in gebed en ik smeekte hem om me te vergeven. Ik kan bijna niet geloven dat het 40 jaar heeft geduurd voordat ik terugkwam bij Jehovah. Ik ben het levende bewijs dat iemand, zelfs na vele jaren, opnieuw de kans kan krijgen om Jehovah te dienen en Zijn liefde weer te ervaren.’