Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een brief van het Besturende Lichaam

Een brief van het Besturende Lichaam

Lieve broeder of zuster,

Zoals je weet, gaat de Bijbel voor een groot deel over mensen. Velen van hen waren getrouwe mannen en vrouwen met dezelfde problemen en ‘dezelfde gevoelens als wij’ (Jakobus 5:17). Sommigen gingen gebukt onder zorgen en problemen. Anderen werden diep gekwetst door familieleden of medeaanbidders. Weer anderen werden gekweld door schuldgevoelens over fouten die ze hadden gemaakt.

Door zulke omstandigheden dwaalden sommigen van Jehovah af. Maar betekent dit dat ze hem helemaal verlaten hadden? Nee. Velen van hen voelden zich net als de psalmist: ‘Ik ben afgedwaald als een verloren schaap. Zoek uw dienaar, want ik ben uw geboden niet vergeten’ (Psalm 119:176). Herken jij jezelf hierin?

Jehovah vergeet zijn aanbidders nooit, ook niet als ze afdwalen van de kudde. Integendeel, hij reikt ze de hand — vaak via hun medeaanbidders. Kijk maar eens hoe Jehovah zijn dienaar Job hielp. Job kreeg te maken met veel ellende, zoals financiële tegenslagen, het verlies van dierbaren en ernstige gezondheidsproblemen. Ook moest hij kwetsende opmerkingen verdragen van personen die hem juist hadden moeten steunen. Maar hij keerde Jehovah nooit de rug toe, hoewel hij in zijn manier van denken een tijdje op het verkeerde spoor zat (Job 1:22; 2:10). Hoe hielp Jehovah hem om zijn evenwicht terug te vinden?

Eén manier waarop Jehovah dat deed, was door Job te steunen via een medeaanbidder, Elihu. Toen Job hem vertelde over zijn zorgen, luisterde Elihu en werd ertoe bewogen te reageren. Maar wat zou hij zeggen? Zou hij Job bekritiseren? Zou hij proberen hem aan te sporen door een beroep te doen op zijn schuldgevoel of schaamte? Vond hij zichzelf beter dan Job? Absoluut niet. Gedreven door Jehovah’s geest zei hij: ‘Ik ben voor de ware God precies als jij. Ook ik ben uit klei gevormd.’ En hij verzekerde Job: ‘Laat je niet afschrikken door angst voor mij en voel je door mij niet bezwaard’ (Job 33:6, 7). In plaats van Jobs leven nog zwaarder te maken, gaf Elihu hem liefdevol de raad en aanmoediging die hij nodig had.

Wij willen je graag laten weten dat we deze brochure met dezelfde instelling hebben samengesteld. Eerst hebben we goed geluisterd. We hebben zorgvuldig stilgestaan bij de verhalen en omstandigheden van een aantal broeders en zusters die zijn afgedreven (Spreuken 18:13). Daarna hebben we de Bijbel erbij gepakt. Gebedsvol hebben we onderzocht hoe Jehovah zijn aanbidders in het verleden hielp wanneer ze met dezelfde omstandigheden te maken hadden. Vervolgens hebben we die Bijbelse verslagen gecombineerd met ervaringen uit deze tijd. Wij nodigen je graag uit om deze brochure te lezen. Besef alsjeblieft dat we echt van je houden!

Het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen