Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DEEL EEN

‘Het verloren schaap zal ik zoeken’

‘Het verloren schaap zal ik zoeken’

Het schaapje schrikt. Op de een of andere manier, terwijl het knabbelde aan het gras, is het afgedwaald van de andere schapen. Nu kan het de kudde niet meer zien en ook de herder lijkt verdwenen. Het begint al donker te worden. In het dal zwerven roofdieren rond; het schaapje is weerloos. Maar dan hoort het een bekende stem. Het is de herder! Snel komt hij het schaapje tegemoet, tilt het op, wikkelt het in de plooien van zijn kleed en draagt het naar huis.

JEHOVAH vergelijkt zichzelf vaak met zo’n herder. In de Bijbel verzekert hij ons: ‘Ik zal zelf naar mijn schapen zoeken en voor ze zorgen’ (Ezechiël 34:11, 12).

‘De schapen waar ik voor zorg’

Wie zijn Jehovah’s schapen? Eenvoudig gezegd: mensen die van hem houden en hem aanbidden. De Bijbel zegt: ‘Laten we ons in aanbidding neerbuigen. Laten we knielen voor Jehovah, onze Maker. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide, de schapen onder zijn hoede’ (Psalm 95:6, 7). Net zoals letterlijke schapen een herder volgen, zo willen Jehovah’s aanbidders graag hun Herder volgen. Maar wil dat zeggen dat ze volmaakt zijn? Nee. Het gebeurt weleens dat Gods dienaren verdwaald zijn als ‘verloren schapen’ (Mattheüs 15:24; Ezechiël 34:12; 1 Petrus 2:25). Maar ook dan laat Jehovah iemand niet in de steek, alsof alle hoop verloren zou zijn.

Voel jij dat Jehovah nog steeds jouw Herder is? Laten we eens zien hoe Jehovah in deze tijd op drie manieren bewijst een Herder te zijn.

Hij voedt ons in geestelijk opzicht. ‘Op een goede weide zal ik ze verzorgen’, zegt Jehovah. ‘Daar zullen ze rusten op prachtig grasland en ze zullen grazen op de beste weiden’ (Ezechiël 34:14). Jehovah geeft ons altijd op het juiste moment het geestelijke voedsel dat we nodig hebben. Heb je weleens meegemaakt dat een artikel, een lezing of een video echt een antwoord was op je gebed? Gaf dat je niet het vertrouwen dat Jehovah om je geeft?

Hij steunt en beschermt ons. Jehovah belooft: ‘Het verdwaalde zal ik terugbrengen, het gewonde zal ik verbinden en het zwakke zal ik sterken’ (Ezechiël 34:16). Jehovah sterkt degenen die zijn verzwakt of worden overweldigd door bezorgdheid. Als zijn schapen gewond zijn geraakt, misschien zelfs door medeaanbidders, helpt hij ze door hun wonden te verbinden. En hij brengt degenen terug die zijn afgedwaald en misschien worstelen met negatieve gevoelens.

Hij voelt zich verantwoordelijk voor ons. ‘Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verstrooid zijn’, zegt Jehovah. ‘Het verloren schaap zal ik zoeken’ (Ezechiël 34:12, 16). Voor Jehovah is een verloren schaap geen verloren zaak. Als een schaap ontbreekt, merkt hij dat meteen. Hij gaat ernaar op zoek en is heel blij als hij het vindt (Mattheüs 18:12-14). Hij noemt zijn ware aanbidders ‘mijn schapen, de schapen waar ik voor zorg’ (Ezechiël 34:31). Daar hoor jij ook bij.

Voor Jehovah is een verloren schaap geen verloren zaak. Hij is heel blij als zo’n schaap wordt teruggevonden

‘Maak onze dagen weer zoals vroeger’

Waarom is Jehovah naar je op zoek en nodigt hij je uit om bij hem terug te komen? Omdat hij wil dat je gelukkig bent. Hij belooft zijn schapen: ‘Het zal zegeningen regenen’ (Ezechiël 34:26). Dit is geen loze belofte. Je hebt het vast zelf al eens ervaren.

Denk maar eens terug aan de tijd dat je Jehovah leerde kennen. Hoe voelde je je bijvoorbeeld toen je voor het eerst de fascinerende waarheid leerde over Gods naam en zijn voornemen met de mensen? Weet je nog hoe heerlijk het was om samen met je broeders en zusters op kringvergaderingen en congressen te zijn? En hoe was het om het goede nieuws te kunnen delen met iemand die echt interesse had? Ging je dan niet met een goed gevoel naar huis: voldaan en intens gelukkig?

Je kunt dat gevoel weer terugkrijgen. ‘Breng ons bij u terug, o Jehovah,’ vroegen Gods dienaren in het verleden, ‘dan zullen wij meteen bij u terugkomen. Maak onze dagen weer zoals vroeger’ (Klaagliederen 5:21). Jehovah verhoorde dat gebed en zijn aanbidders gingen hem weer met vreugde dienen (Nehemia 8:17). Jehovah zal voor jou hetzelfde doen.

Maar terugkomen bij Jehovah is makkelijker gezegd dan gedaan. Laten we eens een paar uitdagingen bekijken en zien hoe je die kunt overwinnen.