Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DEEL VIJF

Kom terug bij ‘de herder en opziener van jullie ziel’

Kom terug bij ‘de herder en opziener van jullie ziel’

Sta jij voor een of meer van de uitdagingen die we in deze brochure hebben besproken? In dat geval bevind je je in goed gezelschap. Veel trouwe dienaren van God, zowel in Bijbelse tijden als nu, hebben namelijk te maken gehad met dezelfde uitdagingen. Jehovah hielp ze zulke problemen te overwinnen. Hij zal jou ook helpen.

Jehovah zal voor je klaarstaan als je bij hem terugkomt

JE KUNT er zeker van zijn dat Jehovah voor je zal klaarstaan als je bij hem terugkomt. Hij zal je helpen om te gaan met zorgen en gekwetste gevoelens en bij het vinden van gemoedsrust door een rein geweten. Dan zal bij jou misschien opnieuw het verlangen ontstaan om Jehovah te dienen, samen met je broeders en zusters. Je zult je herkennen in de situatie van sommige christenen in de eerste eeuw, aan wie Petrus schreef: ‘Jullie waren als verdwaalde schapen, maar nu zijn jullie teruggekeerd naar de herder en opziener van jullie ziel’ (1 Petrus 2:25).

Terugkomen bij Jehovah is echt het beste dat je kunt doen. Waarom? Je zult Jehovah’s hart verheugen (Spreuken 27:11). Jehovah heeft gevoelens, dus wat wij doen raakt hem echt. Natuurlijk dwingt hij ons niet om van hem te houden en hem te dienen (Deuteronomium 30:19, 20). Een Bijbelgeleerde zei het als volgt: ‘Er zit geen deurkruk aan de buitenkant van de deur naar je hart. Die deur moet van binnenuit geopend worden.’ Als wij ervoor kiezen die deur te openen door Jehovah uit liefde te dienen, maken we hem heel gelukkig. We geven hem dan een kostbaar geschenk — onze onverbrekelijke toewijding. Niets maakt gelukkiger dan Jehovah de eer te geven die hij verdient (Handelingen 20:35; Openbaring 4:11).

Als je Jehovah weer actief gaat dienen, zal bovendien worden voorzien in je geestelijke behoeften (Mattheüs 5:3). In welk opzicht? Mensen over de hele wereld hebben levensvragen; ze willen bijvoorbeeld weten waar we vandaan komen en wat het doel van het leven is. Jehovah heeft die behoefte in ons gelegd. Hij heeft ons zo ontworpen dat we gelukkig zijn als we hem dienen. Het besef dat we Jehovah uit liefde dienen, geeft een gevoel van voldoening dat met niets te vergelijken is (Psalm 63:1-5).

Jehovah wil echt graag dat je bij hem terugkomt. Hoe kun je daar zeker van zijn? Denk hier eens over na: Bij het zorgvuldig samenstellen van deze brochure is veel gebeden om Jehovah’s hulp. Vervolgens werd de brochure onder je aandacht gebracht, misschien door een ouderling of een andere medeaanbidder. Je werd ertoe bewogen hem te lezen en erover na te denken. Dit alles bewijst dat Jehovah je niet is vergeten. Integendeel, hij probeert je er vriendelijk toe te bewegen bij hem terug te komen (Johannes 6:44).

Het is geruststellend te weten dat Jehovah zijn dienaren nooit vergeet, ook niet als ze afdwalen. Dat ging een zuster die Donna heet, beseffen: ‘Ik was langzaam van de waarheid afgedreven, maar ik merkte dat ik vaak moest denken aan Psalm 139:23, 24, waar staat: “Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Onderzoek mij en ken mijn angstige gedachten. Zie of er in mij een schadelijke weg is en leid mij op de weg die eeuwig is.” Ik wist dat ik niet thuishoorde in de wereld — ik heb me daar ook nooit echt op mijn plek gevoeld. Het was duidelijk: ik moest bij Jehovah’s organisatie zijn. Ik begon in te zien dat Jehovah nooit was weggegaan bij mij; ik moest gewoon terug naar hem. En ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb!’

‘Ik begon in te zien dat Jehovah nooit was weggegaan bij mij; ik moest gewoon terug naar hem’

Het is onze innige wens dat ook jij ‘de vreugde van Jehovah’ weer zult ervaren (Nehemia 8:10). Kom dus terug bij Jehovah; daar zul je nooit spijt van krijgen.