Skip to content

Kifer Bann Temwin Jéhovah Vizit Bann Dimounn Ki Ena Deza enn Relizion?

Kifer Bann Temwin Jéhovah Vizit Bann Dimounn Ki Ena Deza enn Relizion?

Nou finn remarke ki bokou dimounn ki ena deza enn relizion, kontan koz lor bann size Biblik. Bien sir, nou respekte drwa enn dimounn pou ena so prop krwayans, ek nou pa fors personn pou aksepte nou mesaz.

Kan nou koz lor relizion, nou esey fer sa avek “douser” ek nou montre “enn gran respe” anver bann dimounn, parey kouma Labib konsey nou. (1 Pierre 3:15) Nou attann ki sertin pa pou aksepte nou mesaz. (Matthieu 10:14) Selman, nou pa kone kouma bann dimounn pou reazir tanki nou pankor koz ar zot. Nou rekonet osi ki sitiasion bann dimounn sanze.

Par exanp, ena zour li posib ki enn dimounn tro okipe pou koz ar nou, me li ti pou bien kontan pou gagn enn konversasion avek nou enn lot zour. Kitfwa osi bann dimounn fer fas ar bann problem ki zot pa ti ena avan ouswa ar bann nouvo sitiasion, ek sa pous zot pou interese ar mesaz ki ena dan Labib. Alor, nou fer tou seki nou kapav pou vizit bann dimounn plizir fwa.