Skip to content

Kisannla Fondater Relizion Bann Temwin Jéhovah?

Kisannla Fondater Relizion Bann Temwin Jéhovah?

Lorganizasion modern bann Temwin Jéhovah ti komanse ver lafin 19eme siek. Sa lepok-la, enn ti group Etidian Labib ki ti viv pre ar Pittsburgh, Pennsylvanie, an Amérique, ti komans examinn Labib dapre enn sertin metod. Zot ti konpar bann doktrinn ki bann relizion kretien ti ansegne avek seki Labib vremem ansegne. Zot ti komans piblie seki zot ti aprann dan bann liv, bann lagazet, ek dan magazinn ki zordi apel Latour Degard Pe Anons Rwayom Jéhovah.

Parmi sa group Etidian Labib-la ti ena enn misie ki ti apel Charles Taze Russell. Mem si dan sa lepok-la, se Russell ki ti prend latet dan sa travay lanseignman Biblik-la ek li ti premie rédacteur en chef Latour Degard, li pa ti fondater enn nouvo relizion. Russell ek lezot Etidian Labib, kouma ti apel zot dan sa lepok-la, ti ena lobzektif pou favoriz bann lansegnman Jésus Christ ek pou swiv model kongregasion Kretien dan premie siek. Se Jésus ki Fondater vre relizion Kretien, alor nou konsider li kouma fondater nou lorganizasion.—Colossiens 1:18-20.