Ngalwilo 24:1-67

  • Kukimbila Izake mukaji (1-58)

  • Lebeka wakasambakana Izake (59-67)

24  Abalahama wādi ke mununu wa myaka mingi, kadi Yehova wāesele Abalahama mu bintu byonso.+  Penepo Abalahama wānena mwingidi wandi, mukulu kutabuka bonso ba mu njibo yandi, mwine wādi wendeja byonso byaādi nabyo+ amba: “Nakwisāshila, tūla bidi kuboko kobe munshi mwa ditangatanga dyami,  nsa kukutyipija mu dijina dya Yehova, Leza mwinē madiulu kadi Leza mwinē ntanda, amba kukasongelapo wami mwana mukaji mu bana ba bene Kenani, monshikete’mu.+  Ino ufwaninwe kwenda mu ntanda yetu, ku babutule bami,+ ukasongele’ko wami mwana Izake mukaji.”  Ino mwingidi wāmunena’mba: “Bikekala namani shi mwana-mukaji kasakilepo kwiya nami mu ino ntanda? Le papo mfwaninwe kujokeja obe mwana ku ntanda kowatambile?”+  Penepo Abalahama wāmulondolola’mba: “Kokakolwa kuselela’ko wami mwana.+  Yehova Leza mwinē madiulu, mwine wāntalwile mu njibo ya tata ne mu ntanda ya babutule bami,+ wēsamba nami ne kuntyipila’mba:+ ‘Nkapānanga ino ntanda+ ku lutundu* lobe,’+ ukatuma mwikeulu ku meso obe,+ kadi na bubine abe ukasongela wami mwana mukaji kwine’kwa.+  Ino shi mwana-mukaji kasakilepo kwiya nobe, nabya kukidipo na mwanda mu uno mutyipo. Ino kufwaninwepo kuselela’ko wami mwana.”  Ponkapo mwingidi wātūla kuboko munshi mwa ditangatanga dya mfumwandi Abalahama, wāmutyipila pa uno mwanda.+ 10  Penepa mwingidi wāyata bangamedia dikumi ba mfumwandi kaenda, kadi wāsela kudi mfumwandi bintu bilumbuluke bya miswelo yonso. Ebiya wātaluka waenda ku Mesopotemya, kibundi kya Nahola. 11  Wāfukatyija bangamedia ku mushimwa wa mema udi panja pa kibundi. Kwādi ke ku kyolwa, kitatyi kitambanga bana-bakaji kukateka mema. 12  Kupwa wānena’mba: “A Yehova Leza wa mfumwami Abalahama, nakwisāshila ngesele dyalelo dino’di, kadi lombola buswe bwa ndamatyidile bosenswe mfumwami Abalahama. 13  Tala yeu ñimene pa mushimwa wa mema, kadi bana-bakaji ba mu kibundi bāyanga kuteka mema. 14  Bikale nenki, nsongwakaji onakanena’mba, ‘Nakwisāshila, tūkija’po bidi mulondo obe wa mema ntome,’ nandi alondolole amba, ‘Toma, kadi nsa kutomeja ne bangamedia bobe,’ nabya ye aye owatongela mwingidi obe Izake; pa kino e ponkayukila’mba ubalombola buswe bwa ndamatyidile bosenswe mfumwami.” 15  Aye kapwile ne kwisamba kwine, Lebeka, mwanā Betuele+ mwanā Milaka+ mukaja Nahola,+ mwanabo na Abalahama, wāiya uselele mulondo wa mema pa kipuji. 16  Kadi nsongwakaji’wa wādi muyampe bininge, mujike; kalēle na mwana-mulume nansha umo. Wātūkila mu mushimwa, wāyuja mema mu mulondo, kaabuka. 17  Ponkapo mwingidi’wa wākamusambakana lubilo kamunena’mba: “Nakwisāshila mpe’ko mema matyetye mu mulondo obe ntome.” 18  Nandi wāmutentulula’mba: “A mfumwami, toma.” Ebiya wātūkija mulondo wandi bukidibukidi ku kuboko, wāmupa mema watoma. 19  Paāpwile kumupa mema a kutoma, wānena’mba: “Nsa kuteka ne mema a bangamedia bobe bene enka ne byobatondwa.” 20  Penepo wāpungulwila bukidibukidi mu luvwa mema ādi mu mulondo kaenda lubilo wenda ujoka kukateka mema mu mushimwa, wātekela bangamedia bandi bonso mema. 21  Kitatyi kyonso’kya mwana-mulume’wa wādi umutala sō utulumuka, wiipangula shi Yehova wāesela lwendo lwandi. 22  Bangamedia pa kupwa kutoma, mwana-mulume’wa wāmulupwila luzenze lwa ku myulu lwa olo lulēma kipindi kya shekele* ne nzenze ibidi ya ku maboko ya olo ilēma mashekele* dikumi, 23  kamwipangula’mba: “Nakwisāshila nombole bidi, le wi mwanā ani? Le ku njibo ya shobe kudi kyaba potubwanya kulāla?” 24  Nandi wāmulondolola’mba: “Ami ne mwanā Betuele+ mwanā Milaka, waabutwidile Nahola.”+ 25  Kadi wābweja’ko amba: “Tudi na biyombo ne bidibwa bya banyema bingi kadi kudi ne kyaba kya kulāla’po.” 26  Ponkapo mwana-mulume’wa wāfukata panshi, wevukwila ku meso a Yehova 27  kanena’mba: “Yehova atendelwe, Leza wa mfumwami Abalahama, mwanda kalekelepo buswe bwandi bwa ndamatyidile ne bubinebine bwandi kudi mfumwami. Yehova wauntwala ku njibo ya banababo na mfumwami.” 28  Ebiya nsongwakaji’wa wāenda lubilo kukasapwila ba mu njibo ya inandi ino myanda. 29  Ino Lebeka wādi na tutu wandi umo witwa bu Lebane.+ Penepo Lebane wāenda lubilo kudi mwana-mulume wādi panja ku mushimwa. 30  Aye pa kumona luzenze lwa ku myulu ne nzenze ku makasa a mwanabo ne kwivwana binenwa bya mwanabo Lebeka wānenene amba, “E mwaunenenanga mwana-mulume’wa,” wāenda kuketana na mwana-mulume wādi ukimene kubwipi na bangamedia ku mushimwa. 31  Bukidi bonka wānena’mba: “Twaya, abe mweselwe dyese na Yehova. I kika kyoukimanine pano panja? Kendi mulongolole kala njibo ne kyaba kya bangamedia.” 32  Ebiya mwana-mulume’wa wātwela mu njibo, nandi* wākutulula bangamedia, kape bangamedia biyombo ne bidibwa ne mema a koya ku maulu andi ne a bantu baādi nabo. 33  Inoko, pobāmutūdīle byakudya, aye wānena’mba: “Nkisapo kudya kala poso nemusapwile bidi byonsaka kwisamba.” Penepo Lebane wāmutentulula’mba: “Nena!” 34  Ebiya wānena’mba: “Amiwa ne mwingidi+ wa Abalahama. 35  Kadi Yehova wāesela mfumwami bininge, wāmupeteja bikatampe na kumupa mikōko ne bañombe, ndalama ne olo, bengidi bana-balume ne bana-bakaji, ne bangamedia ne bampunda.+ 36  Ne kadi, Sala mukaja mfumwami wabutwidile mfumwami mwana mwana-mulume mu bununu bwandi,+ kadi ukamupa bintu byonso byadi nabyo.+ 37  Inoko mfumwami wantyipije amba: ‘Kufwaninwepo kusongela wami mwana mukaji mu bana ba bene Kenani, benē ntanda yonshikete’mo.+ 38  Ino ukenda ku njibo ya tata, ku kisaka kyetu,+ e kofwaninwe kusongela wami mwana mukaji.’+ 39  Ebiya nami naipangula mfumwami amba: ‘Bikekala namani shi mwana-mukaji kasakilepo kwiya nami?’+ 40  Nandi wanondolola’mba: ‘Yehova mwine oñingidilanga,+ ukakutumina mwikeulu+ wandi kadi bine ukesela lwendo lobe, nobe ufwaninwe kusongela wami mwana mukaji wa ku kisaka kyetu, wa mu njibo ya tata.+ 41  Abe ukanyongololwa ku uno mutyipo owantyipila shi ubaenda ku kisaka kyetu ino abapele kukupa’ye. Kino kikakunyongolola ku mutyipo obe.’+ 42  “Ponafikanga ku mushimwa dyalelo, nanenanga’mba: ‘A Yehova Leza wa mfumwami Abalahama, shi usa kwesela lwendo lwami, 43  yeu ñimene pa mushimwa. Bilongeke namino, shi nsongwakaji+ umo waiya kuteka mema, nsa kumunena’mba, “Nakwisāshila, mpe’ko mema matyetye mu mulondo obe ntome,” 44  nandi anene amba, “Toma, kadi nsa kutekela ne bangamedia bobe mema.” Nankyo yao mwana-mukaji ye aye obatongela mwanā mfumwami kudi Yehova.’+ 45  “Ami nkyapwile ne kwisamba kwine mu mutyima wami, Lebeka waiya na mulondo pa kipuji kyandi, watūkila mu mushimwa kateke mema. Nami namunena’mba: ‘Nakwisāshila, mpe’ko mema ntome.’+ 46  Nandi watūkija bukidi mulondo pa kipuji kyandi kanena’mba: ‘Toma,+ kadi nsa kutomeja ne bangamedia bobe.’ Penepo nami natome, kadi watomeja ne bangamedia. 47  Kupwa namwipangula’mba: ‘Le wi mwanā ani?’ nandi walondolola’mba, ‘Ami ne mwanā Betuele mwanā Nahola, wamubutwidile Milaka.’ Penepo nami namuvwika luzenze ku mulu ne nzenze ku maboko.+ 48  Penepo nafukata panshi kenevukwila ku meso a Yehova, kentendela Yehova Leza wa mfumwami Abalahama,+ wañendeje mu dishinda dyoloke mwanda wa kusela mwanā mwanabo na mfumwami ke mukaja wandi mwana. 49  Shi ke pano, nsapwilei shi muswile kulombola buswe bwa ndamatyidile ne bubinebine kudi mfumwami; ino shi kemuswilepo, nsapwilei, nankyo ñende dyodi nansha dyodi.”*+ 50  Penepo ba Lebane ne Betuele bālondolola’mba: “Kino kitamba kudi Yehova. Ketubwanyapo kukwitabijija nansha kukupelela.* 51  Lebeka mwine yeu ku meso obe. Musele mwende nandi, ekale ke mukaja mwanā mfumobe, monka mwanenena Yehova.” 52  Mwingidi wa Abalahama pa kwivwana byobānenene, wāfukata pa nshi ku meso a Yehova. 53  Penepo mwingidi’wa wālupula bintu bya ndalama ne bya olo ne bivwalwa kape’byo Lebeka, kadi wāpa tutu wandi ne inandi bintu bya bulēme. 54  Kupwa aye ne bantu baādi nabo bādya bātoma, bālāla konka. Aye pa kubūka lubanga, wānena’mba: “Njokejei kudi mfumwami.” 55  Ino tutu wandi ne inandi bānena’mba: “Leka bidi nsongwakaji ekale netu nansha’tu mafuku dikumi. Ebiya kaenda.” 56  Ino aye wēbanena’mba: “Kemwakinshikatyijai kyaba kilampe, mwanda Yehova waesela lwendo lwami. Njokejei ñende kudi mfumwami.” 57  Nabo amba: “Nanshi twite nsongwakaji mwine tumwipangule.” 58  Bāita Lebeka kebamwipangula’mba: “Le usa kwenda na uno mwana-mulume?” Nandi wālondolola’mba: “Ngitabije kwenda.” 59  Penepo bātalula mwanabo Lebeka,+ ne muledi*+ wandi ne mwingidi wa Abalahama ne bantu bandi. 60  Ebiya bāesela Lebeka kebamunena’mba: “A mwanetu, ikala inandya tununu misunsa tununu dikumi, kadi lutundu* lobe lukwate kibelo* kya boba belushikilwe.”+ 61  Penepo Lebeka ne bengidi bandi bana-bakaji bātaluka, bākanda pa bangamedia kebalonda mwana-mulume’wa. Enka nenki mwingidi’wa wāsela Lebeka kaenda. 62  Ino Izake wāile dya ku dishinda dyenda ku Bela-Lahi-Loi,+ mwanda wādi ushikata mu ntanda ya Nengeba.+ 63  Izake wādi mutambe unanga mu ntanda kakyolwa kukalanguluka.+ Aye amba atale, wāmona bangamedia bāya! 64  Lebeka amba atale, wāmona Izake, ponkapo wātūka lubilo pa ngamedia. 65  Penepo wāipangula mwingidi’wa amba: “Le yewa mwana-mulume unanga mu ntanda wiya kwitusambakana’wa i ani?” Mwingidi nandi amba: “I mfumwami.” Ponkapo nandi wāyata kisandi wēpūta. 66  Kadi mwingidi’wa wāsapwila Izake byonso byawālongele. 67  Kupwa Izake wāmutweja mu pema wa inandi Sala.+ Enka namino wāsela Lebeka ke wandi mukaji; wāmusanswa bininge,+ kadi Izake wāsengwa ku mutyima pa kupwa kufwilwa inandi.+

Kunshi kwa Dyani

Kishima pa kishima i, “lukunwa.”
Shekele imo i mangalame 11,4. Tala Mbwejo B14.
Shekele imo i mangalame 11,4. Tala Mbwejo B14.
Kepabulwe kifunkila pa Lebane.
Kishima pa kishima i, “ngalamukile ku lundyo nansha ku lunkuso.”
Nansha’mba “Ketubwanyapo kukunena bibi nansha biyampe.”
Ko kunena’mba, muledi wandi wādi wingila pano bu mwingidi wandi.
Kishima pa kishima i, “lukunwa.”
Nansha’mba “bibundi.”