Enda ku bidi'mo

Enda ku kifunka

A5

Dijina dya Leza mu Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu

Befundi ba Bible i betabije amba dijina dya bunka dya Leza, monka modilembelwe na Tetragrame (יהוה), ditanwa mu bilembwa bibajinjibajinji bya Bisonekwa bya Kihebelu kintu kya misunsa 7 000. Inoko, bavule balañanga’mba dijina dya Leza kedyādipo mu Bisonekwa bibajinjibajinji bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu. O mwanda, Mabible mavule a Angele a ano mafuku keelangapo dijina dya Yehova pobalamuna kyokya kyobeta bu Kipwanino Kipya. Nansha ke kitatyi kyobalamuna myanda iselelwe mu Bisonekwa bya Kihebelu mutanwa Tetragrame, balamuni bavule bengidijanga kishima “Mfumwetu” pa kyaba kya dijina dya bunka dya Leza.

Bisonekwa BijilaBwalamuni bwa Ntanda Mipya kebulongelepo namino. I butele dijina dya Yehova misunsa 237 mu Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu. Pa kukwata buno butyibi, balamuni batele mutyima ku ino myanda ibidi ya kamweno: (1) Bilembwa bya Kingidiki byotudi nabyo dyalelo ke bibajinjibajinjipo. Mu tununu ne tununu twa bilembwa byotudi nabyo dyalelo, bivule byatentwilwe kintu kya myaka tutwa tubidi kupwa kwa bilembwa bibajinjibajinji. (2) Mu kine kitatyi’kya, padi boba bādi batentula bilembwa bāpingakenye Tetragrame na Kyrios, kishima kya Kingidiki kishintulula’mba “Mfumwetu,” nansha padi bātentwile mu bilembwa mobādi kebapwe kala kupingakanya’yo.

Komite wa Bwalamuni bwa Bible wa Ntanda Mipya i mujingulule amba kudi bukamoni bukulupilwa bulombola amba Tetragrame yādi mu bilembwa bibajinjibajinji bya Kingidiki. Buno butyibi bwimanine pa buno bukamoni:

 • Mikanda mitentule ya Bisonekwa bya Kihebelu yāingidijibwe mu kitatyi kya Yesu ne kya batumibwa yādi’mo Tetragrame mu bilembwa byonso. Mu mafuku a kala, bantu batyetye bapatenye uno mulangwe. Dyalelo mikanda mitentule ya Bisonekwa bya Kihebelu ya tamba myaka katwa kabajinji yasokwelwe kubwipi na Kimelane, i mipwe lupata lonso.

 • Mu mafuku a Yesu ne a batumibwa bandi, Tetragrame yādi ne mu malamuni a Kingidiki a Bisonekwa bya Kihebelu. Mu tutwa na tutwa twa myaka, befundi badi balanga’mba Tetragrame keyādipo mu bilembwa bya bwalamuni bwa Kingidiki bwa Septante bwa Bisonekwa bya Kihebelu. Kadi, pa bukata bwa myaka katwa ka 20, bipindi bimo bya bilembwa bya kala bya bwalamuni bwa Kingidiki bwa Septante byādi’ko mu kitatyi kya Yesu byākokele milangwe ya befundi. Mu bino bipindi bya bilembwa mudi dijina dya bunka dya Leza, dilembwe mu masomo a Kihebelu. Nanshi mu mikanda mitentule ya Bisonekwa bya Kingidiki ya mu kitatyi kya Yesu mwādi dijina dya Leza. Inoko, mu myaka ya katwa ka buná Yesu ke Mwiye, mu bilembwa bivule bya bwalamuni bwa Kingidiki bwa Septante, kimfwa Kodekishi ya Vaticanus ne Kodekishi ya Sinaiticus, kemwadipo dijina dya Leza tamba ku mukanda wa Ngalwilo kutūla ku Malaki (popa podyādi mu bilembwa bibajinji). Nanshi, ke kya kutulumukapo, shi mu bilembwa byālaminwe tamba mu kine kitatyi’kya, i mutupu dijina dya Leza mu kyokya kyobeta bu Kipwanino Kipya, nansha bu kipindi kya mu Bible kya Bisonekwa bya Kingidiki.

  Yesu wānenene patōkelela amba: “Naile mu dijina dya Tata.” Kadi wānenene ukoma’mba wādi ulonga mingilo yandi mu “dijina dya Tata”

 • Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu bilombola’mba Yesu wādi utela divule dijina dya Leza ne kwidiyukanya ku bakwabo. (Yoano 17:6, 11, 12, 26) Yesu wānenene patōkelela’mba: “Naile mu dijina dya Tata.” Kadi wānenene ukoma’mba wādi ulonga mingilo yandi mu “dijina dya Tata.”—Yoano 5:43; 10:25.

 • Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu byobyābwejibwe ku bukomo bwa mushipiditu ku Bisonekwa bya Kihebelu bikola, shi dijina dya Yehova dibulwe’mo nabya kebikikwatañenepo. Dya pa bukata bwa myaka katwa kabajinji Yesu ke Mwiye, mwanā bwanga Yakoba wāsapwidile bakulumpe ba mu Yelusalema amba: “Shimeone wanena byonso mwatedile Leza mutyima dibajinji ku mizo mwanda wa kutonga’mo bantu ba dijina dyandi.” (Bilongwa 15:14) Shi mu myaka katwa kabajinji kekwādipo muntu nansha umo wādi uyukile dijina dya Leza nansha kwiditela, nankyo Yakoba kādipo wa kunena bino binenwa.

 • Dijina dya Leza dyādi mu kīpi mu Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu. Mu Kusokwelwa 19:1, 3, 4, 6, dijina dya Leza didi mu kishima “Aleluya.” Kino kishima i kitambe ku kishima kya Kihebelu kishintulula kishima pa kishima’mba “Tendela Yah.” “Yah” i dijina Yehova mu kīpi. Majina mavule engidijibwe mu Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu i matambe ku dijina dya Leza. Na bubine, mabuku anyemenwa’ko anena’mba dijina Yesu dishintulula’mba “Yehova I Lupandilo.”

 • Bilembwa bya kala bya Bayuda bilombola’mba Bayuda bene Kidishitu bāingidije dijina dya Leza mu bilembwa byabo. Tosefta, dibuku dya mbila ya ku kanwa dyāpwile kusonekwa mu 300 Yesu ke Mwiye, dinena pa mwanda utala bilembwa bya bwine Kidishitu byāsōkelwe dya Sabato amba: “Mabuku a Basapudi ne mabuku a ba minim [padi i bene Kidishitu Bayuda] keāpandilepo ku mudilo. Ino ādi afwaninwe kulekwa atēme konso koādi atanwa, pamo ne mabuku makwabo ādi’mo Dijina dya Leza.” Mu dino dibuku i batele’mo ne Rabbi Yosé mwine Ngadilea, wāikele’ko ku ngalwilo kwa myaka katwa ka bubidi Yesu ke Mwiye, na kunena’mba mafuku makwabo a mu yenga, “muntu umo wāketele’mo [mobimwekela i mu bilembwa bya bwine Kidishitu] bipindi byonso padi Dijina dya Leza webifya, kupwa wasōka bishele.”

 • Befundi bamo ba Bible betabije amba bimweka bu dijina dya Leza dyādi ditanwa mu binenwa bya mu Bisonekwa bya Kihebelu bipitulukilwe mu Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu. Munshi mwa mutwe wa mwanda unena’mba “Tetragrame wa mu Kipwanino Kipya,” The Anchor Bible Dictionary unena’mba: “Kudi bukamoni bulombola’mba Tetragrame, Dijina dya Leza, Yahweh, dyādi mu binenwa bimo nansha byonso bya Kipwanino kya Kala bipitulukilwe mu Kipwanino Kipya pāsonekelwe dibajinji bilembwa bya Kipwanino Kipya.” Mwifundi umo George Howard unena’mba: “Tetragrame byoyādi ikidi milembwe mu mikanda mitentule ya Bible wa Kingidiki [wa Septante] mwine mwādi Bisonekwa bya kipwilo kibajinji, i kyendele’mo kukulupila’mba, balembi ba Kipwanino Kipya pobādi batela Bisonekwa, bālamine Tetragrame mu bilembwa bya Bible.”

 • Balamuni ba Bible batumbe bāingidije dijina dya Leza mu Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu. Mu bano balamuni, mudi bamo baingidije dino dijina kumeso kwa Bwalamuni bwa Ntanda Mipya kulupulwa. Balamuni bamo ne malamuni abo i ano: A Literal Translation of the New Testament . . . From the Text of the Vatican Manuscript, bwa Herman Heinfetter (1863); The Emphatic Diaglott, bwa Benjamin Wilson (1864); The Epistles of Paul in Modern English, bwa George Barker Stevens (1898); St. Paul’s Epistle to the Romans, bwa Rutherford (1900); The New Testament Letters, bwa Wand, Eveke wa mu Londoni (1946). Kadi, mu bwalamuni bumo bwa Kieshipanyole bwa ku ngalwilo kwa myaka katwa ka 20, Mwalamuni Pablo Besson wāingidije’mo dijina “Jehová” mu Luka 2:15 ne mu Yude 14, kadi mu bwalamuni bwandi, kubwipi kwa bilembwa 100 bya kunshi kwa dyani, bilombola’mba dijina dya Leza dyādi’mo uno muswelo. Tamba kala ano malamuni keaikele’ko, malamuni a Kihebelu a Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishintu a tamba myaka katwa ka 16, aingidije Tetragrame mu bisonekwa bivule. Mu ludimi’tu lumo lwa Kialema, kubwipi kwa malamuni 11 i matele dijina “Yehova” (nansha “Yahweh,” mutambe ku mutelelo wa Kihebelu) mu Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu, balamuni baná nabo i babweje dino dijina mu tuboko pobatelele “Mfumwetu.” Malamuni 70 ne kupita a mu Kialema i matele dijina dya Leza kunshi kwa dyani nansha mu myanda ya ntentekelo.

  Dijina dya Leza mu Bilongwa 2:34 mu The Emphatic Diaglott, bwa Benjamin Wilson (1864)

 • Malamuni a Bible mu ndimi katwa ne kupita i matele dijina dya Leza mu Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu. Ndimi mivule ya mu Afrika, mu Amerika, mu Azia, mu Bulaya, ne ya pa Kisanga kya Pasifike itelanga dijina dya Leza pa kubulwa moyo. (Tala mulongo pa paje 1990 ne 1991.) Buno bubinga bwatelwa’bu bo bwatonenwe balamuni ba ano Mabible bakwate butyibi bwa kwingidija dijina dya Leza. Mu ano malamuni mudi ne malamuni amo a Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu alupwilwe panopano, kimfwa Bible Rotuman (1999), utela dijina “Jihova” misunsa 51 mu mavese 48, ne Bible wa Batak (Toba) wa mu (1989) wa mu Kiindonezi, nandi utela dijina “Jahowa” misunsa 110.

  Dijina dya Leza mu Mako 12:29, 30 mu bwalamuni bwa mu ludimi lwa Kihawai

Ne kutatana mpika, kudi bubinga bwa patōkelela bwa kujokejeja dijina dya Leza, Yehova, mu Bisonekwa bya Kingidiki bya Bwine Kidishitu. Kino kyo kilongele balamuni ba Bwalamuni bwa Ntanda Mipya. Balēmekele bininge dijina dya Leza kadi batyinanga tyinē kutalula kintu kyo-kyonso kidi mu bilembwa bibajinjibajinji.—Kusokwelwa 22:18, 19.