Enda ku bidi'mo

Enda ku kifunka

Mulongo wa Mikanda ya mu Bible

Mikanda ya Bisonekwa bya Kihebelu Yālembelwe Yesu Kaile

DIJINA DYA MUKANDA

MULEMBI

KIFUKO KOWĀLEMBĒLWE

KUPWA KULEMBWA (Y.K.)

KITATYI KYA MYANDA IDI’MO (Y.K.)

Ngalwilo

Mosesa

Mu Ntanda Mutuputupu

1513

“Ku ngalwilo” kutūla ku 1657

Divilu

Mosesa

Mu Ntanda Mutuputupu

1512

1657-1512

Bene Levi

Mosesa

Mu Ntanda Mutuputupu

1512

Kweji 1 (1512)

Umbadilo

Mosesa

Mu Ntanda Mutuputupu ne mu Malungu a Moabu

1473

1512-1473

Kupituluka mu Bijila

Mosesa

Mu Malungu a Moabu

1473

Myeji 2 (1473)

Yoshua

Yoshua

Kenani

kus. 1450

1473–kus. 1450

Batyibi

Samwele

Isalela

kus. 1100

kus. 1450–kus. 1120

Luta

Samwele

Isalela

kus. 1090

Myaka 11 ya Buludiki bwa batyibi

1 Samwele

Samwele; Ngade; Natana

Isalela

kus. 1078

kus. 1180-1078

2 Samwele

Ngade; Natana

Isalela

kus. 1040

1077–kus. 1040

1 Balopwe

Yelemia

Yuda

580

kus. 1040-911

2 Balopwe

Yelemia

Yuda ne Edipito

580

s. 920-580

1 Bilongwa bya Mafuku

Ezela

Yelusalema (?)

kus. 460

Kupwa 1 Bilongwa bya Mafuku 9:44: kus. 1077-1037

2 Bilongwa bya Mafuku

Ezela

Yelusalema (?)

kus. 460

kus. 1037-537

Ezela

Ezela

Yelusalema

kus. 460

537–kus. 467

Nehemia

Nehemia

Yelusalema

kup. 443

456–kup. 443

Eseta

Modekai

Shushane, Elama

kus. 475

493–kus. 475

Yoba

Mosesa

Mu Ntanda Mutuputupu

kus. 1473

Myaka 140 ne kupita pa bukata bwa 1657 ne 1473

Ñimbo ya Mitōto

Davida ne bakwabo

 

kus. 460

 

Nkindi

Solomone; Akula; Lemwele

Yelusalema

kus. 717

 

Musapudi

Solomone

Yelusalema

kum. 1000

 

Lwimbo lwa Ñimbo

Solomone

Yelusalema

kus. 1020

 

Isaya

Isaya

Yelusalema

kup. 732

kus. 778–kup. 732

Yelemia

Yelemia

Yuda; Edipito

580

647-580

Madilo

Yelemia

Kubwipi na Yelusalema

607

 

Ezekyele

Ezekyele

Babiloni

kus. 591

613–kus. 591

Danyele

Danyele

Babiloni

kus. 536

618–kus. 536

Hosea

Hosea

(Kipindi kya Ntanda ya) Samadia

kup. 745

kum. 804–kup. 745

Yoela

Yoela

Yuda

kus. 820 (?)

 

Amose

Amose

Yuda

kus. 804

 

Obadia

Obadia

 

kus. 607

 

Yona

Yona

 

kus. 844

 

Mika

Mika

Yuda

kum. 717

kus. 777-717

Nahumi

Nahumi

Yuda

kum. 632

 

Habakuka

Habakuka

Yuda

kus. 628 (?)

 

Zefenia

Zefenia

Yuda

kum. 648

 

Hakai

Hakai

Yelusalema mūbakululwe

520

Mafuku 112 (520)

Zekadia

Zekadia

Yelusalema mūbakululwe

518

520-518

Malaki

Malaki

Yelusalema mūbakululwe

kup. 443

 

Mikanda ya Bisonekwa bya Kingidiki Yālembelwe Yesu Ke Mwiye

DIJINA DYA MUKANDA

MULEMBI

KIFUKO KOWĀLEMBĒLWE

KUPWA KULEMBWA (Y.M.)

KITATYI KYA MYANDA IDI’MO

Mateo

Mateo

Isalela

kus. 41

2 Y.K.–33 Y.M.

Mako

Mako

Loma

kus. 60-65

29-33 Y.M.

Luka

Luka

Kesalea

kus. 56-58

3 Y.K.–33 Y.M.

Yoano

Mutumibwa Yoano

Efisesa, nansha kubwipi

kus. 98

Kupwa ntwelelo, 29-33 Y.M.

Bilongwa

Luka

Loma

kus. 61

33–kus. 61 Y.M.

Bene Loma

Polo

Kodinda

kus. 56

 

1 Bene Kodinda

Polo

Efisesa

kus. 55

 

2 Bene Kodinda

Polo

Masedonya

kus. 55

 

Bene Ngalatea

Polo

Kodinda nansha Antyioka wa Shidea

kus. 50-52

 

Bene Efisesa

Polo

Loma

kus. 60-61

 

Bene Fidipai

Polo

Loma

kus. 60-61

 

Bene Kolose

Polo

Loma

kus. 60-61

 

1 Bene Tesalonika

Polo

Kodinda

kus. 50

 

2 Bene Tesalonika

Polo

Kodinda

kus. 51

 

1 Temote

Polo

Masedonya

kus. 61-64

 

2 Temote

Polo

Loma

kus. 65

 

Tetusa

Polo

Masedonya (?)

kus. 61-64

 

Filemone

Polo

Loma

kus. 60-61

 

Bahebelu

Polo

Loma

kus. 61

 

Yakoba

Yakoba (Mwanabo na Yesu)

Yelusalema

kum. 62

 

1 Petelo

Petelo

Babiloni

kus. 62-64

 

2 Petelo

Petelo

Babiloni (?)

kus. 64

 

1 Yoano

Mutumibwa Yoano

Efisesa, nansha kubwipi

kus. 98

 

2 Yoano

Mutumibwa Yoano

Efisesa, nansha kubwipi

kus. 98

 

3 Yoano

Mutumibwa Yoano

Efisesa, nansha kubwipi

kus. 98

 

Yude

(Mwanabo na Yesu)

Isalela (?)

kus. 65

 

Kusokwelwa

Mutumibwa Yoano

Patamosa

kus. 96

 

[Majina a balembi ba mikanda imo ne a bifuko koyalembēlwe keayukenepo senene. Mafuku a myeji mavule i asenselela’ko’tu. Kayukeno kup. kashintulula’mba “kupwa,” kum. i “kumeso,” kus. nandi i “kusenselela” nansha “kubwipi na,” Y.K. i “Yesu Kaile,” Y.M. nandi i “Yesu ke Mwiye.”]