Bilimu ya bakufi​—Bikoki kosalisa yo to kosala yo mabe? Bizali solo?

Biblia eteyaka mpenza nini mpo na bakufi? Bakoki kosalisa yo to kosala yo mabe?

Maloba ya ebandeli

Bamilió ya bato bazali kokanisa ete bakufi bakendaka na mokili na bilimu, ete kuna bakoki kotala mpe kokotela bomoi na bato awa na mabelé. Yango ezali mpenza solo?

Koloba ete bilimu ezali nde bato oyo basilá kokufa, ezali solo te

Makambo oyo Nzambe ayebisaki Adam, mobali ya liboso, esalisi biso tóyeba esika oyo bakufi bakendaka.

Bikelamu na elimo nkoto na nkoto

Na ndɔtɔ, Nzambe alakisaki Danyele baanzelu bifuku to milió nkama.

Botomboki kati na mokili na elimo

Baanzelu mosusu bakómaki mabe, mpe bazali kopesa bato mpasi.

Bilimu mabe bazali babomi na bato!

Masolo ya Biblia mpe makambo oyo ezali kosalema lelo oyo emonisi ete Satana mpe bilimu mabe bazalaka ntango nyonso babomi na bato mpe babimisi na makama minene.

Bilimu mabe bazali kokosa ete bakufi bazali na bomoi

Bilimu mabe bazali kozimbisa ebele ya bato, kasi Biblia emonisi mayele mabe na bango.

Bilimu mabe bazali kolendisa bato na kotombokela Nzambe

Mpo na kokosa bato, bilimu mabe basalelaka mayele mabe mpe basakanaka na mayoki ya bato.

Salela Jéhovah, kasi Satana te

Nini ekomonisa ete ozwi ekateli ya malamu?

Mikolo malamu mingi mizali koya

Satana mpe bilimu mabe bakokosa lisusu bato te. Na nsima, Jéhovah akopesa bolamu mingi epai ya bato.

Mabelé mabongwani Paradis

Makambo ekozala ndenge nini ntango Jéhovah akolongola mabe nyonso oyo Satana abimisi?