Wantete wa Yoane 2:1-29

  • Yesu i kimenga kia luloloko lwa masumu (1, 2)

  • Lunda nkanikinu mia Nzambi (3-11)

    • Nkanikinu wankulu ye wampa (7, 8)

  • Kuma kasonekena o nkanda (12-14)

  • Ke nuzodi nza ko (15-17)

  • Lulukisu mu kuma kia antikristu (18-29)

2  E wan’ame anzolwa, inusonekene mambu mama kimana nualembi sumuka. Kansi, avo muntu osumukini, tuna yo nsadisi* kuna kwa Se, Yesu Kristu+ wa muntu ansongi.+  Yandi i kimenga+ kia luloloko lwa masumu meto,+ ke meto kaka ko kansi ma nza yawonso mpe.+  Muna diadi tuzayidi wo vo tunzeye: avo tukwamanana lemvokela nkanikinu miandi.  Ndiona ovovanga vo: “Mono inzeye,” kansi ke lemvokelanga nkanikinu miandi ko, nkwa luvunu, e ludi ke kina muna yandi ko.  Kansi ndiona olemvokelanga e diambu diandi, o zola kwa Nzambi kuzikukidi kieleka muna yandi.+ Muna mpila yayi tuzeye wo vo tuna yandi entwadi.+  Ndiona ovovanga vo una yandi entwadi, kafwete mpe kwamanana kangalela wauna muntu ndioyo kakangalela.+  Azolwa, kinusonekene nkanikinu wampa ko, kansi nkanikinu wankulu una nuatambula tuka kuna lubantiku.+ O nkanikinu wau wankulu i diambu dina nuawá.  Kansi, inusonekene nkanikinu wampa, una vo waludi kuna kwa Yesu ye kwa yeno mpe, e kuma kadi e tombe mu vempoka se kina, o ntemo aludi utemene kala.+  Ndiona ovovanga vo mu ntemo kena, kansi mpangi andi kemenganga,+ wakinu muna tombe.+ 10  Ndiona ozolanga mpangi andi mu ntemo kena,+ muna yandi ke mwina kuma kia tela sakuba ko. 11  Kansi ndiona omenganga mpangi andi mu tombe kena,+ mu tombe mpe kekangalelanga, kuna kekwendanga kazeye ko ko,+ kadi e tombe kifukidi meso mandi. 12  Inusonekène, e wan’ame anzolwa, kadi masumu meno malolokelo muna kuma kia nkumbu andi.+ 13  Inusonekène, yeno mase, kadi nunzeye ndiona okalanga tuka kuna lubantiku. Inusonekène, yeno matoko, kadi nusundidi ndiona wambi.+ Inusonekène, yeno wan’anzolwa, e kuma kadi nuzeye o Se.+ 14  Inusonekène, yeno mase, kadi nunzeye ndiona okalanga tuka kuna lubantiku. Inusonekène, yeno matoko, kadi nuna ye ngolo,+ e diambu dia Nzambi dina mu yeno+ ye nusundidi ndiona wambi.+ 15  Ke nuzodi nza ko ngatu lekwa ina omu nza.+ Avo muntu ozolele nza, o zola kwa Se ke kwina muna yandi ko;+ 16  kadi yawonso ina mu nza—zolela ya nitu,+ zolela ya meso+ ye kuyisonga* mu kuma kia mavua—ke itukidi kwa Se ko, kansi mu nza itukidi. 17  E nza mu vioka ina ye zolela yandi mpe,+ kansi ndiona ovanganga luzolo lwa Nzambi, ozinga kaka yakwele mvu.+ 18  E wan’ame, eyayi i ntangw’a mbaninu, wauna nuawá vo antikristu okwiza,+ kana nkutu owau antikristu ayingi bamonekene kala,+ muna yau tuzayidi wo vo eyayi i ntangw’a mbaninu. 19  Va kati kweto batuka, kansi ke bakala akweto ko;+ kadi kele vo bakala akweto, badi kala yeto yamu wau. Kansi bakatuka kimana diazayakana vo ke awonso ko i akweto.+ 20  Oyeno nuakuswa kwa ndiona wavauka,+ yeno awonso luna yo zayi. 21  Inusonekene, ke mu kuma kia sia ko vo ke nuzeye ludi ko,+ kansi mu kuma kia sia vo nuzeye kio, kadi kavena luvunu ko lwatuka muna ludi.+ 22  Nani i nkwa luvunu, nga ke ndiona ko ovakulanga nkalu vo Yesu ke Kristu ko e?+ Yandi i antikristu,+ ndiona ovakulwilanga o Se yo Mwana o nkalu. 23  Konso ona ovakulwilanga Mwana o nkalu kena nkutu yo Se ko.+ Kansi konso ona otambulwilanga o Mwana,+ una mpe yo Se.+ 24  Vo i yeno, mana nuawá tuka kuna lubantiku mafwete kala mu yeno.+ Avo mana nuawá tuka kuna lubantiku mekalanga omo yeno, nukala entwadi yo Mwana yo Se mpe. 25  Owau i nsilu katusila yandi kibeni: moyo a mvu ya mvu.+ 26  Inusonekène mambu mama mu kuma ki’awana bazolele kunuvukumuna. 27  Vo i yeno, e nkuswa ina nuakuswa kwa yandi,+ ikala kaka mu yeno, ke nuvuidi mfunu walongwa kwa muntu ankaka ko; kadi e nkuswa ina nuakuswa kwa yandi ikunulonganga mambu mawonso,+ kadi yaludi ke yaluvunu ko. Nze una ikunulonganga, nukalanga entwadi yo yandi.+ 28  Dianu vo, e wan’ame anzolwa, nukala yandi entwadi kimana vava kesengomonua, twakala yo unkabu wa vova+ yo lembi kumvambuka mu kuma kia nsoni muna ngiz’andi. 29  Avo nuzeye wo vo yandi wansongi, nuzeye wo mpe vo konso ndiona ovanganga mambu mansongi kwa yandi kawutwa.+

Mvovo vana yand'a lukaya

Yovo “kimpovela.”
Yovo “kuyisana.”