Twende kovidio oini

Ozongaro ozombi nḓu wa irira okutjita

Omakaya, ovipurukise, notjikariha

Ami mba urisirwe i omuano mbwee hupu

Dmitry Korshunov wa ri omuṱoronge, posi ya eye wa uta okulesa Ombeibela eyuva arihe. Ovikwaye mbye mu hinga okutjita omarundurukiro omanene nao mehupo re, nokumuna ondjoroka yatjiri?

Okuungurisa otungovi

Hapo u honaparerwa i yokayendjezewa koye?

Ove u hupa mouye wovandu mba suvera okuungurisa ouyendjezewa tjinene, posi yokutja oviungurisiwa vyouye wakandino kavi sokukuhonaparera po. Hapo ove mo tjiwa vi kutja wa rira omukarere wokayendjezewa koye? Nu hapo tji wa munu kutja u nouzeu wokuungurisa okayendjezewa tjinene, mo tjiti vi?

Okundopola

Ombeibela i tja vi ohunga nokundopola?

Hapo otjiṋa tji tji hi noumba?

Oviperendero vyakamuzu

Hapo oviperendero vyakamuzu, ovinaumba poo kavinaumba?

Omomuano uṋe oviperendero vyakamuzu mu vi ṱuna ovandu kourike wawo na komaṱunḓu?