Twende kovidio oini

Ongamburiro mu Mukuru

Ongamburiro omasa nge tu hinga okutjita ouwa. Ongamburiro mai yenene okukupa ohange nai, nomaundjiro omawa woruyaveze. Kainatja kutja ko kambura mu Mukuru, ongamburiro yoye ya ngundipara, poo mo vanga okukurisa ongamburiro yoye, Ombeibela mai yenene okukuvatera.