Twende kovidio oini

Omizumbi vyOmerikotameneno wOvakriste

Nana omaimburiro omawa morungovi yokutanga Jehova Mukuru. Omizumbi mbi mo vi vaza momuano wokuimburwa, woorkestra nowovihumba uriri.