Oviungura vyOvahongonone va Jehova

Otjiungura tjetu tjokuzuvarisa

Ungurisa orungovi ndwi JW.ORG okuhandjaura ombuze yOmbeibela

Ovahongonone va Jehova, ovanene novaṱiṱi, ve ungurisa orungovi ndwa rundururwa ndwi okuvasisa ombuze ombwa ohunga nOuhona wa Mukuru kovandu ovengi.

Ungurisa orungovi ndwi JW.ORG okuhandjaura ombuze yOmbeibela

Ovahongonone va Jehova, ovanene novaṱiṱi, ve ungurisa orungovi ndwa rundururwa ndwi okuvasisa ombuze ombwa ohunga nOuhona wa Mukuru kovandu ovengi.

Oviungura vyomapitisiro

Omahandjauriro womambo nga zikamena kOmbeibela moCongo

Ovahongonone va Jehova ve kara nouyenda oure omueze auhe wokukayandja omambo nga zikamena kOmbeibela kovandu moDemocratic Republic of Congo.

Omahandjauriro womambo nga zikamena kOmbeibela moCongo

Ovahongonone va Jehova ve kara nouyenda oure omueze auhe wokukayandja omambo nga zikamena kOmbeibela kovandu moDemocratic Republic of Congo.

Okuvatera otjiwaṋa

Okuza motjovakamburwa nokumuna ondoṋeno

Donald, ngwa ri motjovakamburwa, ma kahurura omuano omerihongero wOmbeibela mu ye mu vatera okutjiwa Mukuru, okutjita omarundurukiro mehupo re, nokurira omurumendu omusemba komukazendu we.

Okuza motjovakamburwa nokumuna ondoṋeno

Donald, ngwa ri motjovakamburwa, ma kahurura omuano omerihongero wOmbeibela mu ye mu vatera okutjiwa Mukuru, okutjita omarundurukiro mehupo re, nokurira omurumendu omusemba komukazendu we.