Twende kovidio oini

Ohunga nOvahongonone va Jehova

Tji mo vanga okuhakaena ku na eṱe, twende kozombongarero zetu zombongo, tjita omaningiriro wokurihonga Ombeibela otjari poo rihonga ovingi ohunga na eṱe morupa ndwi. Eṱe wina matu ku ṋanga kutja u kavarure imwe yozomberoo zetu, nu u kerimunine omuano oviungura vyetu mu vi ungurwa.

Ongamburiro nOvitjitwa

Omahungi wOvahongonone va Jehova

Lesa omahungi wOvahongonone va Jehova, otja tji ve ungura oukukutu okuhongorerwa po i yOmbeibela momeripura wawo, momahungi wawo, na movitjitwa vyawo.

Oviungura vyOvahongonone va Jehova

Eṱe twa tura momahi wokombanda 230 nu twa za momihoko na mozombazu nḓa panguka. Ove ngahino mo tjiwa oviungura vyetu vyokuzuvarisa, posi yokutja eṱe wina tu vatera ovandu momiano vyarwe ominanḓengu.

Omahongero wOmbeibela yotjari

Ongwaye tji mo sokurihonga Ombeibela?

Ombeibela i vatera ovandu omangete omengi mouye auhe okumuna omaziriro komapuriro omananḓengu mehupo. Ove wina mo vanga okumuna omaziriro komapuriro omananḓengu mehupo poo indee?

Omahongero wetu wOmbeibela ye tjitwa vi?

Mouparanga wouye auhe Ovahongonone vaJehova ve tjiukirwa komahongero wOmbeibela wotjari ngu ve yandja kovandu. Tara komuano omahongero nga mu ye kayendisiwa.

Ningira omahongero wOmbeibela wotjari

Hungirira kepuriro rOmbeibela, poo rihonga ovingi ohunga nOvahongonone va Jehova.

Ozombongarero nOvitjitwa

PEtuwo rOmerikotameneno pe tjitwa tjike?

Hita moukoto u kerimunine omuini.

Ozombongarero zombongo zOvahongonone va Jehova

Konḓonona kutja tu woronganena pi nokutja omerikotameneno wetu ye kayendisiwa vi.

Omazemburukiro wonḓiro ya Jesus

Mombura aihe ovandu ovengi mouye auhe ve worongana pamwe okuzemburuka onḓiro ya Jesus. Ove mo ṋangwa okuyekurihonga kutja omomuano uṋe otjitjitwa otjinanḓengu hi tji matji ṱunu vi kove.

Orutavi rwOmberoo

Hakaene ku nOvahongonone va Jehova

Ondjivisiro yokuhakaena ku nOvahongonone va Jehova mouye auhe.

Okukavarura oBetel

Paha oBetel ndji ri popezu na ove.

Ovahongonone va Jehova ve isa pi ovimariva okuungura oviungura vyawo?

Eṱe tu nakaura omihunga poo omiano mbi ungurisiwa i yozokereka ozengi.

Oowaṋi mbe tjita ombango yaJehova ndino?

Ovahongonone vaJehova ve ri momahi aehe nu va za momihoko nozombazu pekepeke. Otjikeṋa tji tja eta ovandu vomihoko pekepeke mba pamwe?