«Տառապանքի վերջը մո՛տ է» (թերթիկ № 27)

ԲԵՌՆԵԼՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ