Օնլայն օգնություն

Օգտվել JW.ORG կայքից

Ծանոթացիր jw.org կայքի հնարավորություններին։ Քայլ առ քայլ ցուցումներ կայքում շրջագայելու, որոնում կատարելու և որևէ բան բեռնելու մասին։ Կան նաև ՀՏՀ պատասխաններ։

JW հեռարձակում

Իմացիր, թե ինչպես կարող ես քո հեռուստացույցով դիտել տեսանյութեր՝ ներառյալ JW Broadcasting ստուդիայում նկարահանված վիդեոբեմադրությունները։

JW Library

Կարդացեք և ուսումնասիրեք Աստվածաշունչը՝ օգտագործելով «Նոր աշխարհ» թարգմանությունը։ Համեմատեք տարբեր թարգմանություններ։

JW Library Sign Language

Այս մոբայլ հավելվածի միջոցով բեռնեք, դասավորեք և դիտեք Աստվածաշնչի ու այլ հրատարակություններ տեսանյութեր ժեստերի լեզվով։

«Դիտարանի գրադարան»

Աստվածաշնչի թարգմանությունների, գրքերի և փնտրտուքներ անելու գործիքների հավաքածու։

JW Language

Օտար լեզու սովորելու համար այս հավելվածում ընդգրկված են տարբեր լեզուներով արտահայտություններ, ձայնագրություններ և այլ բաներ, որ օգնեն քեզ ծառայության ժամանակ։