երեխաներ

ԴԱՐՁԻՐ ԵՀՈՎԱՅԻ ԸՆԿԵՐԸ

ԴԻՏԵԼ ԲՈԼՈՐԸ

Հյուրասիրությամբ ընդունենք նրանց (երգ 100)

Այս երգը կօգնի մեզ ընդօրինակել Եհովային հյուրասիրություն և ուրիշների հանդեպ բարություն դրսևորելու հարցում։

ԴԱՐՁԻՐ ԵՀՈՎԱՅԻ ԸՆԿԵՐԸ

ԴԻՏԵԼ ԲՈԼՈՐԸ

Պինդ մնա, ինչպես Նոյը

Եհովայի օգնությամբ դու կարող ես Նոյի պես տոկալ։