Անցնել բովանդակությանը

Աստվածաշնչյան համարների բացատրություն

Իմացեք շատերին հայտնի աստվածաշնչյան համարների ու արտահայտությունների իրական նշանակությունը։ Դրանց բովանդակությունը հասկանալու համար դրանք քննեք համատեքստում։ Խորացրեք ձեր հասկացողությունը բացատրական ծանոթագրությունների և զուգահեռ հղումների միջոցով։

Ծննդոց 1:1-ի բացատրությունը. «Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը»

Ի՞նչ երկու կարևոր ճշմարտության մասին է խոսվում Աստվածաշնչի առաջին խոսքերում։

Ելք 20:12-ի բացատրությունը. «Պատվիր քո հորն ու մորը»

Այս պատվերից հետո խոստում տալով՝ Աստված հավելյալ պատճառ նշեց, թե ինչու է պետք հնազանդվել դրան։

Հեսու 1:9-ի բացատրությունը. «Քա՛ջ եղիր և զորացի՛ր»

Ինչպե՞ս կարող ես քաջ լինել և զորանալ, երբ դժվար իրավիճակների ու խոչընդոտների ես բախվում։

Սաղմոս 23:4-ի բացատրությունը. «Եթե մահվան ստվերի ձորի մեջ էլ քայլեմ....»

Աստված ինչպե՞ս է պաշտպանում իր ծառաներին և հոգ տանում նրանց մասին նույնիսկ իրենց կյանքի ամենամութ օրերին։

Առակներ 3։5, 6. «Քո հասկացողութեանը մի վստահիր»

Ինչպե՞ս կարող ես ցույց տալ, որ ավելի շատ վստահում ես ոչ թե քո, այլ Աստծու իմաստությանը։

Եսայիա 41։10. «Մի՛ վախեցիր, որովհետև ես քեզ հետ եմ»

Այս խոսքերի միջոցով Եհովան հավաստիացնում է իր նվիրված ծառաներին, որ կաջակցի նրանց։

Եսայիա 42։8-ի բացատրությունը. «Ես եմ Տերը»

Ի՞նչ անուն է Աստված որոշել իր համար։

Երեմիա 29։11-ի բացատրությունը. «Ես գիտեմ, թե ինչ եմ մտադրել ձեզ համար»

Արդյո՞ք Աստված հատուկ ծրագիր ունի յուրաքանչյուրի առնչությամբ։

Մատթեոս 6:33-ի բացատրությունը. «Առաջ խնդրեցէք Աստուծոյ թագաւորութիւնը»

Արդյո՞ք Հիսուսը նկատի ուներ, որ քրիստոնյաները չպետք է աշխատեն իրենց կարիքները բավարարելու համար։

Մատթեոս 6:34-ի բացատրությունը. «Մի՛ մտահոգվեք վաղվա օրվա մասին»

Հիսուսը նկատի չուներ, թե մենք չպետք է պլանավորենք մեր ապագան

Մարկոս 1:15-ի բացատրությունը. «Մոտեցել է Աստծու թագավորությունը»

Արդյո՞ք Հիսուսը նկատի ուներ, թե Թագավորությունն արդեն սկսել էր իշխել։

Հովհաննես 1։1-ի բացատրությունը. «Սկզբում էր Խոսքը»

Այս համարը մանրամասներ է ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի մինչմարդկային կյանքի վերաբերյալ։

Հովհաննես 3։16-ի բացատրությունը. «Քանի որ Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը»

Եհովա Աստված ինչպե՞ս է ցույց տվել, որ սիրում է մեզանից յուրաքանչյուրին և ցանկանում է, որ հավիտյան ապրենք։

Հովհաննես 14։6-ի բացատրությունը. «Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտութիւնը եւ կեանքը»

Աստծուն պաշտել ցանկացող մարդը ինչո՞ւ պետք է գիտակցի Հիսուսի կարևոր դերը։

Հռովմայեցիս 10։13-ի բացատրությունը. «Ով որ Տիրոջ անունը կանչէ կապրի»

Աստված փրկվելու և հավիտենական կյանք ձեռք բերելու հնարավորություն է ընձեռում բոլոր մարդկանց՝ անկախ նրանց ազգությունից, ռասայից և հասարակական դիրքից։

Փիլիպպեցիներ 4։6, 7. «Ոչ մի բանի մասին մի՛ մտահոգվեք»

Աղոթքի ո՞ր ձևերի շնորհիվ Աստծու ծառաները կարող են թեթևություն և ներքին խաղաղություն զգալ։