Անցնել բովանդակությանը

Աստվածաշնչյան համարների բացատրություն

Իմացեք շատերին հայտնի աստվածաշնչյան համարների ու արտահայտությունների իրական նշանակությունը։ Դրանց բովանդակությունը հասկանալու համար դրանք քննեք համատեքստում։ Խորացրեք ձեր հասկացողությունը բացատրական ծանոթագրությունների և զուգահեռ հղումների միջոցով։

Ծննդոց 1:1-ի բացատրությունը. «Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը»

Ի՞նչ երկու կարևոր ճշմարտության մասին է խոսվում Աստվածաշնչի առաջին խոսքերում։

Ելք 20:12-ի բացատրությունը. «Պատվիր քո հորն ու մորը»

Այս պատվերից հետո խոստում տալով՝ Աստված հավելյալ պատճառ նշեց, թե ինչու է պետք հնազանդվել դրան։

Հեսու 1:9-ի բացատրությունը. «Քա՛ջ եղիր և զորացի՛ր»

Ինչպե՞ս կարող ես քաջ լինել և զորանալ, երբ դժվար իրավիճակների ու խոչընդոտների ես բախվում։

Սաղմոս 23:4-ի բացատրությունը. «Եթե մահվան ստվերի ձորի մեջ էլ քայլեմ....»

Աստված ինչպե՞ս է պաշտպանում իր ծառաներին և հոգ տանում նրանց մասին նույնիսկ իրենց կյանքի ամենամութ օրերին։

Սաղմոս 46։10-ի բացատրությունը. «Հանդա՛րտ մնացեք և ճանաչե՛ք, որ ես եմ Աստվածը»

Արդյո՞ք այս համարի իմաստն այն է, որ եկեղեցում պետք է լուռ մնալ։

Առակներ 3։5, 6. «Քո հասկացողութեանը մի վստահիր»

Ինչպե՞ս կարող ես ցույց տալ, որ ավելի շատ վստահում ես ոչ թե քո, այլ Աստծու իմաստությանը։

Եսայիա 40։31-ի բացատրությունը. «Եհովային հուսացողները կվերագտնեն իրենց ուժերը»

Ինչո՞ւ է Աստվածաշունչը օդում ճախրող արծվին համեմատում Աստծուց ուժ ստացած մարդու հետ։

Եսայիա 41։10. «Մի՛ վախեցիր, որովհետև ես քեզ հետ եմ»

Այս խոսքերի միջոցով Եհովան հավաստիացնում է իր նվիրված ծառաներին, որ կաջակցի նրանց։

Եսայիա 42։8-ի բացատրությունը. «Ես եմ Տերը»

Ի՞նչ անուն է Աստված որոշել իր համար։

Երեմիա 29։11-ի բացատրությունը. «Ես գիտեմ, թե ինչ եմ մտադրել ձեզ համար»

Արդյո՞ք Աստված հատուկ ծրագիր ունի յուրաքանչյուրի առնչությամբ։

Միքիա 6:8-ի բացատրությունը. «Խոնարհութիւնով քու Աստծոյդ հետ քալել»

Այս համարում ամփոփ ներկայացված է, թե Աստված ինչ պահանջներ ունի մեզանից։

Մատթեոս 6:33-ի բացատրությունը. «Առաջ խնդրեցէք Աստուծոյ թագաւորութիւնը»

Արդյո՞ք Հիսուսը նկատի ուներ, որ քրիստոնյաները չպետք է աշխատեն իրենց կարիքները բավարարելու համար։

Մատթեոս 6:34-ի բացատրությունը. «Մի՛ մտահոգվեք վաղվա օրվա մասին»

Հիսուսը նկատի չուներ, թե մենք չպետք է պլանավորենք մեր ապագան

Մատթեոս 11:28-30-ի բացատրությունը. «Ինձ մոտ եկեք.... և ես կթարմացնեմ ձեզ»

Արդյո՞ք Հիսուսն ասաց, որ իր ունկնդիրները անմիջապես ազատվելու էին ճնշումներից և անարդարությունից։

Մարկոս 1:15-ի բացատրությունը. «Մոտեցել է Աստծու թագավորությունը»

Արդյո՞ք Հիսուսը նկատի ուներ, թե Թագավորությունն արդեն սկսել էր իշխել։

Հովհաննես 1։1-ի բացատրությունը. «Սկզբում էր Խոսքը»

Այս համարը մանրամասներ է ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի մինչմարդկային կյանքի վերաբերյալ։

Հովհաննես 3։16-ի բացատրությունը. «Քանի որ Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը»

Եհովա Աստված ինչպե՞ս է ցույց տվել, որ սիրում է մեզանից յուրաքանչյուրին և ցանկանում է, որ հավիտյան ապրենք։

Հովհաննես 14։6-ի բացատրությունը. «Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտութիւնը եւ կեանքը»

Աստծուն պաշտել ցանկացող մարդը ինչո՞ւ պետք է գիտակցի Հիսուսի կարևոր դերը։

Հովհաննես 16։33-ի բացատրությունը. «Ես հաղթեցի աշխարհին»

Հիսուսի խոսքերն ինչպե՞ս են հավաստիացնում իր հետևորդներին, որ վերջիններս կարող են հաճեցնել Աստծուն։

Հռոմեացիներ 5։8-ի բացատրությունը. «Քրիստոսը մահացավ մեզ համար, երբ մենք դեռ մեղավորներ էինք»

Մարդիկ հակված են Աստծու հաստատած չափանիշներին հակառակ մտածել և գործել։ Իսկ ինչպե՞ս կարող ենք Աստծու հետ լավ փոխհարաբերություններ ունենալ այսօր և ունենալ հավիտենական կյանք ապագայում։

Հռովմայեցիս 10։13-ի բացատրությունը. «Ով որ Տիրոջ անունը կանչէ կապրի»

Աստված փրկվելու և հավիտենական կյանք ձեռք բերելու հնարավորություն է ընձեռում բոլոր մարդկանց՝ անկախ նրանց ազգությունից, ռասայից և հասարակական դիրքից։

Փիլիպպեցիներ 4։6, 7. «Ոչ մի բանի մասին մի՛ մտահոգվեք»

Աղոթքի ո՞ր ձևերի շնորհիվ Աստծու ծառաները կարող են թեթևություն և ներքին խաղաղություն զգալ։

Փիլիպպեցիներ 4։13. «Ամեն բան կարող եմ ինձ զօրացնող Քրիստոսով»

Ի՞նչ նկատի ուներ Պողոսը, երբ ասաց՝ զորություն կստանա «ամեն բանի» համար։