Անցնել բովանդակությանը

Աստվածաշնչյան համարների բացատրություն

Իմացեք շատերին հայտնի աստվածաշնչյան համարների ու արտահայտությունների իրական նշանակությունը։ Դրանց բովանդակությունը հասկանալու համար դրանք քննեք համատեքստում։ Խորացրեք ձեր հասկացողությունը բացատրական ծանոթագրությունների և զուգահեռ հղումների միջոցով։

Ծննդոց 1։1-ի բացատրությունը. «Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը»

Ի՞նչ երկու կարևոր ճշմարտության մասին է խոսվում Աստվածաշնչի առաջին խոսքերում։

Ելք 20:12-ի բացատրությունը. «Պատվիր քո հորն ու մորը»

Այս պատվերից հետո խոստում տալով՝ Աստված հավելյալ պատճառ նշեց, թե ինչու է պետք հնազանդվել դրան։

Հեսու 1:9-ի բացատրությունը. «Քա՛ջ եղիր և զորացի՛ր»

Ինչպե՞ս կարող ես քաջ լինել և զորանալ, երբ դժվար իրավիճակների ու խոչընդոտների ես բախվում։

Սաղմոս 23:4-ի բացատրությունը. «Եթե մահվան ստվերի ձորի մեջ էլ քայլեմ....»

Աստված ինչպե՞ս է պաշտպանում իր ծառաներին և հոգ տանում նրանց մասին նույնիսկ իրենց կյանքի ամենամութ օրերին։

Սաղմոս 37։4-ի բացատրությունը. «Տիրոջո՛վ ուրախացիր»

Ինչպե՞ս է այս սաղմոսն օգնում մեզ իմաստություն ձեռք բերել և լինել այնպիսի անձնավորություն, որ ունենանք Աստծու հավանությունը։

Սաղմոս 46։10-ի բացատրությունը. «Հանդա՛րտ մնացեք և ճանաչե՛ք, որ ես եմ Աստվածը»

Արդյո՞ք այս համարի իմաստն այն է, որ եկեղեցում պետք է լուռ մնալ։

Առակներ 3։5, 6. «Քո հասկացողութեանը մի վստահիր»

Ինչպե՞ս կարող ես ցույց տալ, որ ավելի շատ վստահում ես ոչ թե քո, այլ Աստծու իմաստությանը։

Առակներ 16։3-ի բացատրությունը. «Քու գործերդ Տէրոջը յանձնէ»

Նկատի առեք երկու պատճառ, թե որոշումներ կայացնելիս ինչու է անհրաժեշտ փնտրել Աստծու առաջնորդությունը։

Առակներ 17։17-ի բացատրությունը. «Իսկական ընկերը սիրում է ամեն ժամանակ»

Այս առակը գեղեցիկ կերպով նկարագրում է, թե ինչպիսին պետք է լինի իսկական ընկերը։

Առակներ 22։6-ի բացատրությունը. «Կրթիր երեխային ճիշտ ճանապարհի համաձայն»

Ո՞րն է այն «ճանապարհը», որով երեխան պետք է քայլի։ Արդյո՞ք այն փոփոխվում է տարբեր մարդկանց դեպքում։

Ժողովող 3։11-ի բացատրությունը. «Ամեն ինչ նա գեղեցիկ է արել իր ժամանակին»

Աստծու գեղեցիկ գործերը նրա ստեղծագործությունից ավելին են ներառում։ Այդ փաստն ինչպե՞ս է առնչվում յուրաքանչյուրիս։

Եսայիա 26։3-ի բացատրությունը. «Հաստատուն միտք ունեցող մարդուն դու կպահպանես հարատև խաղաղությամբ»

Իսկապես հնարավո՞ր է հարատև խաղաղություն վայելել։ Ի՞նչ է նշանակում հաստատուն միտք ունենալ։

Եսայիա 40։31-ի բացատրությունը. «Եհովային հուսացողները կվերագտնեն իրենց ուժերը»

Ինչո՞ւ է Աստվածաշունչը օդում ճախրող արծվին համեմատում Աստծուց ուժ ստացած մարդու հետ։

Եսայիա 41։10. «Մի՛ վախեցիր, որովհետև ես քեզ հետ եմ»

Այս խոսքերի միջոցով Եհովան հավաստիացնում է իր նվիրված ծառաներին, որ կաջակցի նրանց։

Եսայիա 42։8-ի բացատրությունը. «Ես եմ Տերը»

Ի՞նչ անուն է Աստված որոշել իր համար։

Երեմիա 11։11-ի բացատրությունը. «Ես նրանց վրա.... չարիք պիտի բերեմ»

Աստված ինքը «չարի՞ք» բերեց իր ժողովրդի վրա, թե՞ թույլ տվեց նման բան։

Երեմիա 29։11-ի բացատրությունը. «Ես գիտեմ, թե ինչ եմ մտադրել ձեզ համար»

Արդյո՞ք Աստված հատուկ ծրագիր ունի յուրաքանչյուրի առնչությամբ։

Երեմիա 33։3-ի բացատրությունը. «Կանչիր ինձ, ու ես կպատասխանեմ քեզ»

Աստված խոստացել էր «մեծամեծ ու անհասկանալի բաներ» հայտնել այս հրավերը ընդունողներին։ Ինչի՞ մասին է խոսքը։ Այս հրավերը այսօր է՞լ է գործում։

Միքիա 6:8-ի բացատրությունը. «Խոնարհութիւնով քու Աստծոյդ հետ քալել»

Այս համարում ամփոփ ներկայացված է, թե Աստված ինչ պահանջներ ունի մեզանից։

Մատթեոս 6:33-ի բացատրությունը. «Առաջ խնդրեցէք Աստուծոյ թագաւորութիւնը»

Արդյո՞ք Հիսուսը նկատի ուներ, որ քրիստոնյաները չպետք է աշխատեն իրենց կարիքները բավարարելու համար։

Մատթեոս 6:34-ի բացատրությունը. «Մի՛ մտահոգվեք վաղվա օրվա մասին»

Հիսուսը նկատի չուներ, թե մենք չպետք է պլանավորենք մեր ապագան

Մատթեոս 11:28-30-ի բացատրությունը. «Ինձ մոտ եկեք.... և ես կթարմացնեմ ձեզ»

Արդյո՞ք Հիսուսն ասաց, որ իր ունկնդիրները անմիջապես ազատվելու էին ճնշումներից և անարդարությունից։

Մարկոս 1:15-ի բացատրությունը. «Մոտեցել է Աստծու թագավորությունը»

Արդյո՞ք Հիսուսը նկատի ուներ, թե Թագավորությունն արդեն սկսել էր իշխել։

Մարկոս 11։24-ի բացատրությունը. «Այն ամենը, ինչի համար աղոթում ու խնդրում եք, հավատացեք, որ արդեն ստացել եք»

Հավատի և աղոթքի վերաբերյալ Հիսուսի խորհուրդը ինչպե՞ս կարող է օգնել մեզ հաղթահարել խնդիրները։

Ղուկաս 1։37-ի բացատրությունը. «Որովհետեւ Աստուծոյ առաջին ոչ մի բան անկարելի չէ»

Ոչինչ չի կարող հետ պահել Ամենակարող Աստծուն իր խոստումները կատարելուց։ Այս ճշմարտությունն ի՞նչ նշանակություն ունի ձեզ համար։

Հովհաննես 1։1-ի բացատրությունը. «Սկզբում էր Խոսքը»

Այս համարը մանրամասներ է ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի մինչմարդկային կյանքի վերաբերյալ։

Հովհաննես 3։16-ի բացատրությունը. «Քանի որ Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը»

Եհովա Աստված ինչպե՞ս է ցույց տվել, որ սիրում է մեզանից յուրաքանչյուրին և ցանկանում է, որ հավիտյան ապրենք։

Հովհաննես 14։6-ի բացատրությունը. «Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտութիւնը եւ կեանքը»

Աստծուն պաշտել ցանկացող մարդը ինչո՞ւ պետք է գիտակցի Հիսուսի կարևոր դերը։

Հովհաննես 14։27-ի բացատրությունը. «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ»

Ի՞նչ խաղաղություն Հիսուսը թողեց կամ տվեց իր ճշմարիտ հետևորդներին։ Ինչպե՞ս կարող ենք ստանալ այն։

Հովհաննես 15։13-ի բացատրությունը. «Ոչ ոք սրանից ավելի մեծ սեր չունի»

Ինչպե՞ս կարող են Հիսուսի հետևորդները ընդօրինակել նրա դրսևորած սերը։

Հովհաննես 16։33-ի բացատրությունը. «Ես հաղթեցի աշխարհին»

Հիսուսի խոսքերն ինչպե՞ս են հավաստիացնում իր հետևորդներին, որ վերջիններս կարող են հաճեցնել Աստծուն։

Գործեր 1։8-ի բացատրությունը. «Դուք զորություն կստանաք»

Ի՞նչ խոստացավ Հիսուսը իր հետևորդներին, և դրա օգնությամբ նրանք ի՞նչ կարողացան անել։

Հռոմեացիներ 5։8-ի բացատրությունը. «Քրիստոսը մահացավ մեզ համար, երբ մենք դեռ մեղավորներ էինք»

Մարդիկ հակված են Աստծու հաստատած չափանիշներին հակառակ մտածել և գործել։ Իսկ ինչպե՞ս կարող ենք Աստծու հետ լավ փոխհարաբերություններ ունենալ այսօր և ունենալ հավիտենական կյանք ապագայում։

Հռոմեացիներ 6։23-ի բացատրությունը. «Մեղքի տված վարձը մահն է, բայց Աստծու տված պարգևը՝ հավիտենական կյանք»

Ոչ մի անկատար մարդ չի կարող փրկության արժանանալ, բայց կարող է ընդունել Աստծու կողմից տրված հավիտենական կյանքի պարգևը։ Ինչպե՞ս։

Հռովմայեցիս 10։13-ի բացատրությունը. «Ով որ Տիրոջ անունը կանչէ կապրի»

Աստված փրկվելու և հավիտենական կյանք ձեռք բերելու հնարավորություն է ընձեռում բոլոր մարդկանց՝ անկախ նրանց ազգությունից, ռասայից և հասարակական դիրքից։

Հռոմեացիներ 12։12-ի բացատրությունը. «Յուսով ուրախացէք, նեղութեան համբերեցէք, աղօթքում յարատեւեցէք»

Ինչպե՞ս մնալ հավատարիմ՝ չնայած հալածանքներին և այլ դժվարություններին։

1 Կորնթացիներ 10։13-ի բացատրությունը. «Աստված հավատարիմ է»

Աստծու հավատարմությունն ինչպե՞ս է օգնում մեզ հատկապես այն ժամանակ, երբ գայթակղության առաջ ենք կանգնում։

2 Կորնթացիներ 12։9-ի բացատրությունը. «Իմ անզուգական բարությունը, որ արդեն դրսևորել եմ քո հանդեպ, բավական է»

Պողոսն ինչպե՞ս էր մեծ օգուտներ քաղել Աստծու անզուգական բարությունից։ Իսկ մենք կարո՞ղ ենք

Գաղատացիներ 6։9-ի բացատրությունը. «Չհոգնենք բարին անելուց»

Ի՞նչ արդյունքի կհասնի քրիստոնյան, եթե շարունակ բարին գործի։

Եփեսացիներ 3։20-ի բացատրությունը. «[Աստված] կարող է շատ ավելին անել, քան մենք խնդրում ենք կամ մտածում»

Ի՞նչ կերպերով է Աստված պատասխանում իր ծառաների աղոթքներին և իրականացնում նրանց ակնկալիքները։

Փիլիպպեցիներ 4։6, 7. «Ոչ մի բանի մասին մի՛ մտահոգվեք»

Աղոթքի ո՞ր ձևերի շնորհիվ Աստծու ծառաները կարող են թեթևություն և ներքին խաղաղություն զգալ։

Փիլիպպեցիներ 4։8-ի բացատրությունը. «Ինչը որ ճշմարիտ է.... շարունակ այս բաների մասին մտածեք»

Քրիստոնյաները ինչի՞ մասին մտածելը պետք է սովորություն դարձնեն։

Փիլիպպեցիներ 4։13. «Ամեն բան կարող եմ ինձ զօրացնող Քրիստոսով»

Ի՞նչ նկատի ուներ Պողոսը, երբ ասաց՝ զորություն կստանա «ամեն բանի» համար։

Կողոսացիներ 3։23-ի բացատրությունը. «Ինչ որ անում եք, ամբողջ հոգով արեք»

Աշխատանքի հանդեպ քրիստոնյայի վերաբերմունքը ինչպե՞ս է անդրադառնում Աստծու հետ նրա փոխհարաբերությունների վրա։

Եբրայեցիներ 4։12-ի բացատրությունը. «Աստծու խոսքը կենդանի է ու զորեղ»

Թույլ տալի՞ս եք, որ Աստծու խոսքը գործի ձեր կյանքում։ Դա ի՞նչ է բացահայտում ձեր մասին։

1 Պետրոս 5։6, 7-ի բացատրությունը. «Խոնարհվեք.... և ձեր ամբողջ հոգսը նրա վրա գցեք»

Ի՞նչ է նշանակում մեր հոգսը «գցել» Աստծու վրա, և դա ինչպե՞ս կարող է թեթևացում բերել մեզ։

Հայտնություն 21։1-ի բացատրությունը. «Մի նոր երկինք ու մի նոր երկիր»

Ինչպե՞ս է Աստվածաշունչը լույս սփռում այս համարի նշանակության վրա։

Հայտնություն 21։4-ի բացատրությունը. «Նա կսրբի ամեն արտասուք նրանց աչքերից»

Այս աստվածաշնչյան համարը ապագայի հրաշալի խոստում է տալիս։