Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 9. FEJEZET

Fiatalkora Názáretben

Fiatalkora Názáretben

MÁTÉ 13:55, 56 MÁRK 6:3

  • JÓZSEF ÉS MÁRIA CSALÁDJA NÖVEKSZIK

  • JÉZUS ÁCSMESTERSÉGET TANUL

Jézus egy kis városkában, Názáretben nő fel, amely Galilea hegyvidékes részén fekszik, a Galileai-tengertől nyugatra.

Úgy kétéves lehet Jézus, amikor József és Mária ide költöznek vele Egyiptomból. Ekkor még alighanem ő az egyetlen gyermekük. Később azonban Máriának és Józsefnek több lánya és fia is születik, többek között Jakab, József, Simon és Júdás. Vagyis Jézusnak legalább hat féltestvére van.

Természetesen vannak még más rokonai is. Már ismerjük Erzsébetet és a fiát, Jánost. Ők jóval délebbre, Júdea vidékén élnek. A közelben, Galileában lakik Salómé, aki Mária testvére lehet, tehát Jézus nagynénje. Salómé férje Zebedeus. Két fiuk, Jakab és János valószínűleg Jézus unokatestvérei. Nem tudjuk, hogy Jézus mennyi időt tölt ezekkel a fiúkkal gyerekkorában, de később közvetlen társai lesznek, és apostolokként szolgálnak.

József keményen fáradozik, hogy gondoskodni tudjon egyre növekvő családjáról. Ácsként dolgozik, és a saját fiaként neveli Jézust, akiről ezért úgy beszélnek, hogy „az ács fia” (Máté 13:55). József megtanítja Jézusnak is az ácsmesterséget, és ő jó szakember lesz. Az emberek úgy utalnak rá később, hogy „az ács” (Márk 6:3).

 József családjának az életében Jehova imádata a legfontosabb. A törvényben írtaknak eleget téve József és Mária minden lehetőséget megragad, hogy Jehováról tanítsa a gyermekeit, akár otthon vannak, akár úton, vagy amikor lefekszenek, és amikor felkelnek (5Mózes 6:6–9). Semmi kétség, hogy József a helyi zsinagógába is rendszeresen elviszi a családját. Később arról olvashatunk a Bibliában, hogy Jézus elment a zsinagógába, „ahogy sabbatnapon szokása volt” (Lukács 4:16). Az is nagy örömet jelent a családnak, hogy rendszeresen elutaznak együtt Jehova templomához, Jeruzsálembe.